Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

4.2 Трудові спори і порядок їх вирішення

У процесі нормування та оплати праці, в процесі вивільнення працівників підприємств нерідко виникають ситуації з порушенням норм, що гарантують права трудящого, обумовлені Конституцією України, іншими законодавчими актами. Чинне законодавство України про працю визначає порядок вирішення трудових конфліктів через комісії по трудових спорах і суди. Трудовими спорами є ті суперечки, які виникають з відносин, регульованих трудовим законодавством і під ними розуміються розбіжності між працівником (працівниками) і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів сторін або за участю профспілки, що виникають у зв'язку з застосуванням норм трудового законодавства, колективних і трудових договорів (контрактів) або з питань встановлення нових умов праці, не визначених законодавством. У дозволі розбіжності між працівником (працівниками) і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом слід розрізняти стадію безпосередніх переговорів сторін (за участю або без участі профспілки) з приводу виниклого розбіжності і стадію розгляду трудового спору з дотриманням певної процедури, терміну подачі заяв , їх розгляду, прийняття по них рішення та їх виконання.
Причини трудових спорів за факторами їх виникнення можуть бути класифіковані на причини економічного, юридичного та соціального характеру. До перших належать, зокрема, фінансові труднощі підприємств, що перешкоджають своєчасній виплаті заробітної плати, що не дозволяють надати працівникові належні йому пільги та гарантії (лікувально-профілактичне харчування, молоко на роботах з шкідливими умовами праці тощо), відсутність коштів на фінансування заходів з охорони праці. Другі відображають складність, суперечливість трудового законодавства, наявність у ньому прогалин, його недоступність для керівників і працівників, небажання багатьох керівників дотримуватися трудового законодавства, слабка підготовленість профспілкових керівників до захисту прав працівників на основі трудового законодавства, сумлінне оману працівників або керівників про наявність або відсутність фактичних обставин, що дають право на застосування певних норм закону.
Треті характеризують, наприклад, зростаючий розрив у рівні доходів низько-і високооплачуваних працівників, відмінності в умовах праці та її оплату, невідповідність мінімальної заробітної плати прожитковому мінімуму.
Навіть якщо будуть прийняті всі необхідні заходи, трудові суперечки не зникнуть. Можуть зникнути суперечки з якихось питань, причини яких будуть усунені, але виникнуть суперечки з інших питань, яких раніше не було.
Трудові спори можна класифікувати за двома підставами: за суб'єктами, в них беруть участь, і за змістом спору.
По суб'єктам трудові спори поділяються на індивідуальні, в яких беруть участь, з одного боку, працівник, з іншого - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган та колективні, в яких бере участь, з одного боку , трудовий колектив підприємства, а з іншого - власник або уповноважений ним орган.
За змістом трудові спори поділяються на спори про встановлення нових або зміну діючих умов праці (наприклад, про введення або зміну норм виробітку, розцінок) і на спори, пов'язані із застосуванням чинного законодавства (про поновлення на роботі , про оплату праці у вихідні дні, про відшкодування збитків і т.д.).
Від зазначеної класифікації трудових спорів залежить порядок їх вирішення, викладений нижче.
Глава XV КЗпП України «Індивідуальні трудові спори», істотно змінила порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Якщо суперечки про встановлення нових або зміни діючих індивідуальних умов праці (спори непозовного характеру) розглядаються власником або уповноваженим ним органом і відповідним профспілковим органом в межах наданих їм прав, то структура органів, що розглядають трудові спори про застосування чинного законодавства (спори позовного характеру) змінена і в ній немає профспілкових органів. Виходячи зі статутних завдань профспілок щодо захисту прав працівників, вони не можуть бути об'єктивним учасником процесу розгляду спору і виносити обов'язкові рішення по трудовому спору.

Предметом індивідуального трудового спору можуть бути права і законні інтереси працівника, порушені, на його думку, власником підприємства або уповноваженим ним органом при застосуванні трудового законодавства, колективного чи трудового договору (контракту). Це можуть бути суперечки про переклади на іншу роботу, про виплату гарантійних та компенсаційних сум, про виплату заробітної плати, про робочий час і час відпочинку, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, про звільнення з роботи та ін
Органами, що розглядають ці трудові спори, є у відповідності зі ст. 221 КЗпП України, комісії з трудових спорів та місцеві суди.
Встановлений законом порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору (усний, письмовий, контракт), форми власності та виду господарської діяльності підприємства, організації, установи.
Винятки становлять спори про дострокове звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за рішенням їх обрали і трудові спори суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури , які мають класні чини, особливості розгляду яких встановлюються спеціальним законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2 Трудові спори і порядок їх вирішення "
 1. Порядок подання відомостей органами, що видають ліцензії (дозволу)
  дозвіл) на користування об'єктами тваринного світу і ліцензію (дозвіл) на користування об'єктами водних біологічних ресурсів, не пізніше 5-го числа кожного місяця подають до податкових органів за місцем свого обліку відомості про видані ліцензії (дозволи), сумі збору, що підлягає сплаті по кожній ліцензії (дозволу), а також відомості про терміни сплати збору. Форми подання
 2. Порядок і строки сплати зборів. Порядок зарахування зборів
  дозволу) на користування об'єктами тваринного світу. Суму збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів платники сплачують у вигляді разового та регулярних внесків. Сума разового внеску визначається як частка обчисленої суми збору, розмір якої дорівнює 10%. Сплата разового внеску проводиться при отриманні ліцензії (дозволу) на користування об'єктами водних
 3. 79. Дозвіл соціально-трудових конфліктів
  трудовий конфлікт - значить: усунути конфліктну ситуацію або вичерпати інцидент. Однак, як показує практика, в житті зустрічається багато випадків, коли, з об'єктивних причин, неможливо усунути конфліктну ситуацію. Отже, з метою уникнення конфлікту слід проявляти обережність і не створювати інциденту. Дозвіл соціально-трудового конфлікту - це процес або
 4. Порядок подання відомостей організаціями та індивідуальними підприємцями, залік або повернення сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами)
  дозволу) на користування об'єктами тваринного світу, не пізніше десяти днів з дати отримання такої ліцензії (дозволу) подають до податкових органів за місцем свого обліку відомості про отримані ліцензії (дозволи) на користування об'єктами тваринного світу, суми збору, що підлягають сплаті, та суми фактично сплачених зборів. Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) на
 5. Регулювання трудових відносин в Росії
  трудові відносини покликаний регулювати Закон РФ «Про колективні договори і угоди» від 11 березня 1992 р . У ньому регламентуються основні правила ведення колективних переговорів, порядок укладання колективних договорів і угод, тобто документів, що регулюють відносини між роботодавцями та найманими працівниками. Закон вперше в Росії визнав право роботодавця та працівників
 6. 80. Методи, типи і форми вирішення соціально-трудових конфліктів
  трудових конфліктів, які за ознакою поведінки конфліктуючих сторін можна розділити на такі групи: внутрішньоособистісні, структурні, міжособистісні, переговори, відповідь агресивні дії. Внутріособистісні методи впливають на окрему особистість і полягають у правильній організації своєї власної поведінки, в умінні висловити свою точку зору, не викликаючи захисної реакції з
 7. Контрольні питання
  порядок його обчислення та сплати принципових поправок? 2. Яким нормативним документом вводиться в дію зазначений податок? 3. Хто є платників єдиного сільськогосподарського податку? 4. Які види податків сплачують платники єдиного сільськогосподарського податку? Від сплати яких податків вони звільнені? 5. Чи всі сільськогосподарські товаровиробники можуть бути переведені
 8. 27. ПРОБЛЕМИ І ТЕОРІЇ перехідною економікою
  Розробка й обгрунтування теоретичних основ економічної політики. Наукові дискусії та офіційні трактування. Розробка програм переходу до ринкової економіки. Моделі соціально-економічного розвитку. Теоретичні моделі та економічні реформи. Спори про шляхи виходу з трансформаційної кризи. Проблема стабілізації фінансів і
 9. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 10. Розміри державного мита за вчинення дій, пов'язаних з набуттям громадянства РФ або виходом з громадянства РФ, а також з в'їздом до РФ або виїздом з РФ
  трудової пенсії та (або) пенсії по державному пенсійному забезпеченню відповідно до пенсійним законодавством РФ, - 10 руб. за кожен
 11. 20. ШВЕДСКАЯ (СТОКГОЛЬМСЬКА) ШКОЛА
  Виникнення шведської школи (20-і рр.).. Шведські економісти про використання економічних важелів для регулювання відтворення. К. Віксель: регулювання економіки через банківський відсоток. Г. Мюрдаль про «очікуваних» і «реалізованих» параметрах економічних змінних (наприклад, цін). Соціальні аспекти трансформації економіки країн «третього світу». Шведська модель ринкової економіки.
 12. 46. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ ЗБОРІВ
  дозвіл) на користування об'єктами тваринного світу. Сплата збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів здійснюється: - платниками - фізичними особами, за винятком індивідуальних підприємців, - за місцезнаходженням органу, який видав ліцензію (дозвіл) на користування об'єктами водних біологічних ресурсів; - платниками - організаціями та індивідуальними
 13. 91. Суб'єкти і рівні соціально-трудових відносин
  трудових відносин є: 1) найманий працівник (група працівників) - це громадянин, який уклав трудовий договір (контракт) з роботодавцем, керівником підприємства та окремою особою. Договір найму може бути письмовим або усним, але і в тому і в іншому випадку він визначає соціально-трудові відносини між його учасниками. Важливу роль для найманого працівника відіграють такі його якості як:
 14. Стаття 25. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, їх працівникам
  порядок визначення їх ціни, а також порядок і терміни оплати таких акцій встановлюються програмою
 15. 78. Функції та наслідки трудових конфліктів
  трудовий конфлікт небезпечний для колективу і підприємства. Та це так, але й позитивні функції конфлікту величезні. Адже конфлікт - це зіткнення протиріч, яке говорить про те, що в організації існують проблеми необхідно вирішувати, і як можна швидше, щоб забезпечити поступальний розвиток самої організації. Позитивними функціями соціально-трудового конфлікту є: 1) інформаційна
 16. Основне протиріччя капіталізму як обгрунтування
  трудовим колективом кожного під-приємства. Саме працівники підприємства являють собою ту силу, яка здійснюва-ляє процес виробництва. Отже, і товари, що випускаються фабрикою або заво-дом, є результатом спільної праці колективу даного підприємства, а не од-ного людини і не суспільства в цілому. Саме так, слідом за основоположниками марксіз-ма, слід трактувати
 17. Стаття 17. Загальні умови встановлення податків і зборів
  порядок обчислення податку, порядок та строки сплати податку. 2. У необхідних випадках при встановленні податку в нормативному правовому акті можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання
 18. 58. Соціальна структура трудової організації
  трудового колективу включає в себе виробничі підрозділи підприємства: що випускають продукцію, реалізують продукцію, керуючі, що організовують, планують, обслуговуючі та ін У зв'язку з цим можна виділити три рівня соціальної структури: вищий (це виробничий колектив підприємства в цілому); середній (цехи, дільниці, служби); первинний (бригади, зміни, групи). Залежно
 19. Додаток 3 Перелік обов'язків експортера (А) та імпортера (В) при різних базисних умовах контракту
    дозволу та інші формальності А.З. Договір перевезення і страхування О. 4. Поставка А. 5. Перехід ризиків А. 6. Розподіл видатків А.7. Оповіщення покупця А.8. Докази поставки, транспортні документи А.9. Перевірка, упаковка, маркування А. 10. Інші обов'язки Імпортер (В) B.1. Сплата ціни В.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності В.3. Договір
 20. Контрольні питання
    порядок обчислення прибуткового податку з усіх видів доходу, отриманого фізичними особами. 4. У чому полягають особливості оподаткування осіб, які не мають постійного місця проживання в РФ? 5. Охарактеризуйте податки на майно фізичних осіб. На яких рівнях вони встановлюються? 6. Які фактори визначають ставки податків на майно та порядок їх сплати? 7. Наведіть характеристику
© 2014-2022  epi.cc.ua