Головна
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Терміни і поняття

Світове господарство
Світова економіка
Міжнародні економічні відносини
Міжнародний поділ праці (МРТ)
Теорія абсолютної переваги
Теорія відносної переваги
Теорія співвідношення факторів виробництва
Парадокс В. Леонтьєва
Модель «кваліфікованої робочої сили»
Модель альтернативних витрат
Теорія життєвого циклу товару
Концепція незалежності, взаємозалежності і залежності
Структура світового господарства
Суб'єкти світового господарства
Центр і периферія світового господарства
«Третій світ»
Інтеграція та її типи
Интернац
іоналізація
Види інтеграційних об'єднань
Коефіцієнт переваги
Коефіцієнт взаємного уподобання
Коефіцієнт відносного переваги
Зовнішня торгівля
Міжнародна торгівля
Міжнародне виробниче співробітництво
Науково- технічне співробітництво
Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації (Коесит)
Експортна квота
Зовнішньоторговельний мультиплікатор
Зустрічна торгівля (угоди)
Зовнішньоторговельна політика
Протекціонізм
Фритредерство
Мито
Платіжний баланс
Торговий баланс
Дефіцит платіжного баланс
а
Сальдо (позитивне і негативне) платіжного балансу
Валютний курс (обмінний, девізний, ефективний, реальний, офіційний, гнучкий)
Валюта
Валютні відносини
Валютна система
Ринкова ціна валюти
Криві попиту та пропозиції валюти
Конвертованість валют (абсолютна, відносна, повна, часткова, внутрішня , зовнішня, комерційна, взаємна)
Валютна політика
Система жорстко фіксованих валют
Система вільно плаваючих (гнучких) валютних курсів
Валютна інтервенція
Девальвація валюти Ревальвація валюти Паритет купівельної спроможності валюти
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Терміни і поняття"
 1. Передмова
  термінів і понять, а також список питань для самоперевірки. На думку автора, це сприяє концентрації уваги учнів на головному. Центральною проблемою пропонованого підручника є розгляд закономірностей функціонування ринкової економіки, аналіз ринкового механізму та особливостей його реалізації на найважливіших ринках національної економіки. У зв'язку з цим матеріал підручника
 2. Терміни і поняття
  Національне багатство Виробничі відносини Мікроекономіка Макроекономіка Супермакроекономіка Мезоекономіка Теоретична економіка Прикладна економіка Первинна економіка Економіка обслуговування Позитивна (дескриптивна) економіка Нормативна економіка Економічна політика Метод економіки як науки Наукова абстракція Аналіз і синтез
 3. Висновки
  поняття 79 тільки не зберігаються, але можуть і зростати. Виробничі можливості економічної системи характеризує крива виробничих можливостей. 5. Економічна ефективність-це співвідношення результатів і витрат у господарській діяльності. Результатом виступає економічний продукт, а витратами - витрачені економічні
 4. Терміни і поняття
  Економічна система Господарська діяльність Продуктивні сили Виробничі відносини Виробництво, розподіл, обмін і споживання | Робоча сила if Засоби і предмет праці>'' Технологія та організація виробництва I Економічні ресурси - Абсолютна і відносна обмеженість (рідкість) ресурсів; Проблема вибору
 5. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива
 6. Висновки
  поняття Споживче поведінка Споживчий кошик Корисність: загальна, гранична Функція корисності Крива корисності (загальної та граничної) Закони Госсена: перший і другий кардиналістський теорія Ординалістська теорія Споживчий вибір Два правила споживчої поведінки Гранична корисність на витрачений карбованець Ефект приєднання до більшості Ефект
 7. Терміни і поняття
  Фактор виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна
 8. Висновки
  поняття Конкуренція Ефективність конкурентних ринків «Життєвий цикл» Види конкуренції: видова, функціональна, межфирменная, внутрішньогалузева, міжгалузева, сумлінна, недобросовісна, досконала , недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби
 9. Висновки
  поняття Ринок праці Функції ринку праці: соціальна, економічна, що розміщує, селективна, стимулює Види ринків: гнучкий і жорсткий, перспективний, прогнозний та поточний, рівноважний, дефіцитний, надлишковий Моделі ринків: зовнішній (професійний) та внутрішній Попит на працю Пропозиція праці: ринкове і індивідуальне Вибір між дозвіллям і роботою Заробітна плата: реальна
 10. Висновки
  поняття Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту