Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономов. Історія економічних вчень, 2000 - перейти до змісту підручника

1. ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ ДЖЕВОНСОМ


Джевонс стверджує, що основною проблемою економічної науки (тут автор вже використовує термін «economics», а не «political economy») є максимізація задоволення ». Термін же «корисність» означає абстрактне властивість об'єкта відповідати нашим цілям, тобто «Все, що приносить нам задоволення або позбавляє від страждань, може володіти корисністю».
Загальна корисність наявних у нас одиниць блага залежить від його кількості: і=f (x). Корисність ж прирощення (increment) блага, яку Джевонс називає «ступенем корисності» (degree of utility), дорівнює? та /? х, а при нескінченно малому збільшенні - похідною і по х - д та / дх. Економістів, відзначає Джевонс, завжди цікавить корисність останнього прирощення блага (все одно - спожитого або тільки планованого до споживання), яку він назвав «останнім ступенем корисності» (final degree of utility).
Остання ступінь корисності має тенденцію спадати із зростанням кількості блага. Джевонс не стверджує, що він відкрив цей «великий принцип», пізніше названий першим законом Госсена, посилаючись на Н. Сеніора і Р. Дженнінгса (у той час він ще не читав самого Госсена), але зазначає, що, як правило, його попередникам не давалася ясна формулювання.
Слід зазначити, що, говорячи про останню ступеня корисності, Джевонс завжди має на увазі дуже мале або нескінченно малий приріст блага. На відміну від австрійців Джевонс вважає поняття нескінченно малого збільшення блага коректним, але за умови, що воно відноситься не до одного індивіду, а до споживання всієї нації в цілому. Тут виникає проблема агрегування, оскільки закон убування останньої ступеня корисності виводиться саме для індивіда. Але Джевонс вважав, що закон, виведений теоретично для індивіда, може і повинен перевірятися емпірично на агрегатному рівні.

Джевонс не тільки відзначає, що в оптимальній ситуації одне і те ж благо повинне мати однакову останню ступінь корисності в різних застосуваннях, що приблизно відповідає другому закону Госсена, але й поширює його на розподіл благ в часі. Оптимальне споживання блага має бути, згідно Джевонсу, розподілено між періодами такими порціями, щоб в кожний момент часу остання ступінь корисності з поправкою на ймовірність отримання цієї порції блага і на близькість у часі (propinquity) (відповідає нормі міжчасового переваги) була однаковою:
v1p1q1=v2p2q2=...=vn pn qn,
де v - остання ступінь корисності, р - ймовірність, q-коефіцієнт близькості в часі, а 1, 2,. .. п - моменти часу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ Джевонсом "
 1. 1 Теорія корисності Джевонса
  корисність» означає абстрактне властивість об'єкта відповідати нашим цілям, тобто «Все, що приносить нам задоволення або хата-пнеться від страждань, може володіти корисністю». Загальна корисність наявних у нас одиниць блага залежить від його кількості: u=f (x). Корисність ж прирощення (increment) блага, ко-юрую Джевонс називає «ступенем корисності» (degree of utility), дорівнює Аі / Ах, а при
 2. ГЛАВА 12 АНГЛІЙСЬКІ Маржиналісти: Джевонсом І Еджуорта
  корисності Джевонса? Теорія обміну Джевонса? Теорія пропозиції праці Джевонса? «Ланцюжок» Джевонса? Теорія обміну Еджуорта На відміну від Менгера і Вальраса, що заснували на кафедрах університетів Відня і Лозанни «школи», які включали їх найближчих послідовників, Вільям Стенлі Джевонс не створив школи, хоча і викладав в Манчестерському і Лондонському університетах. (Школа в Англії виникла
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив . Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип, підкреслюючи, що люди не жадають знання заради нього
 4. 1. Закон граничної корисності
  теоріями. Тільки потім економісти виявили, що уявний парадокс був результатом невірної формулювання самої проблеми. Оцінки і акти вибору, що відбиваються в ринкових відносинах обміну, відносяться не до золота і залозу. чинному людині не доводиться робити вибір між усім золотом і всім залізом. Він робить свій вибір в певний час у конкретному місці і в конкретних обставинах
 5. 2. Тимчасове перевагу як істотна властивість діяльності
  теорія цінності і невірне тлумачення концепції витрат завадили економістам класичної школи усвідомити значення тимчасового елемента. Теорією тимчасового переваги економічна наука зобов'язана Вільяму Стенлі Джевонсу, а її ретельною розробкою Євгену фон Бем-Баверк. Бем-Баверк першим правильно поставив проблему, першим розкрив помилки , що містяться в продуктивних теоріях відсотка,
 6. Коментарі
  теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він
 7. Пролетарська політична економія
  теорія наукового соціалізму (комунізму), - напрям в економічній теорії, що представляє собою всебічне дослідження законів розвитку капіталістичного суспільства і концепцію соціалізму (комунізму) як нової економічної системи. Остання представлена формуванням соціалістичних принципів: суспільна власність на засоби виробництва, відсутність експлуатації найманої праці,
 8. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  теорія споживання Госсена видається не дуже вдалою абстракцією, закони Госсена лягли в основу мікроекономічної теорії наступного століття, а методологія максимізації корисності, запропонована ним, увійшла в економічну науку як класичної логіки прийняття
 9. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  теорія Маршалла - це теорія цін в конкурентних умовах. Говорячи про інші аспекти теорії ціноутворення Маршалла важливо згадати про "ренті споживача", яку Маршалл ввів в свою теорію попиту. Ця рента являє собою надлишок загальної корисності товарів, що купуються над фактично заплаченої за них сумою грошей, тобто різницею між тим, що готові заплатити покупці і фактичною ціною
 10. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  теорія до настою-ного часу має дуже велике поширення в капита-лістіческіх країнах, зокрема в університетських курсах. Засновником школи вважається австрійський економіст Карл Менгер, який в 1871 р. випустив курс під назвою «Ос-нови політичної економії». Він мається на російській перекладі, в дореволюційному виданні. Другим найбільш відомим представником цієї
© 2014-2022  epi.cc.ua