Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

6. ТЕОРІЯ КОНКУРЕНЦІЇ М. Портера


Одна із загальних прооблем теорій зовнішньої торгівлі - суміщення інтересів національної економіки та інтересів фірм, що у міжнародному товарообігу. Це пов'язано з відповіддю на питання: "як окремі фірми конкретних країн отримують конкурентні переваги у світовій торгівлі деякими товарами, у конкретних галузях?". Відповісти на це запитання спробував вчений-економіст із США М. Портер / 18 /. На основі вивчення практики компаній 10 провідних ідустріальних країн, на які припадає майже половина світового експорту, він висунув концепцію "міжнародної конкурентоспроможності націй". Конкурентоспроможність країни в міжнародному обміні визначається впливом і взаємозв'язком чотирьох основних компонентів:
- факторних умов;
- умов попиту;
- станом обслуговуючих та близьких галузей;
- стратегією фірми в певній конкурентній ситуації.

М. Портер - прихильник класичної теорії факторів, які він не обмежує вихідними, вводячи нові, в тому числі виникають у процесі виробництва (підвищення прозводительности праці при нестачі трудових ресурсів, впровадження компактних, ресурсозберігаючих технологій при обмеженості землі, природних багатств).
Другий компонент - попит - визначальний для розвитку фірми. При цьому стан внутрішнього попиту у взаємозв'язку з потенційними можливостями зовнішнього ринку вирішальним чином впливає на фірмову ситуацію. Тут важливо позначити і національні особливості (економічні, культурні, освітні, етнічні, традиції та звички), що впливають на вихід фірми за межі країни. Підхід М. Портера передбачає переважне значення вимог внутрішнього ринку для діяльності окремих компаній.
Третє - стан і рівень розвитку обслуговуючих та близьких галузей і виробництв.
Забезпеченість відповідним обладнанням, наявність тісних контактів з постачальниками, комерційними та фінансовими структурами.
По-четверте, стратегія фірми і конкурентна ситуація. Обрана фірмою ринкова стратегія і організаційна структура, що припускає необхідну гнучкість-важливі передумови успішного включення в міжнародну торгівлю. Серйозним стимулом є достатня конкуренція на внутрішньому ринку. Штучне домини-вання за допомогою державної підтримки - негативне рішення, що приводить до розтрати та неефективне використання ресурсів. Теоретичні посилки М. Портера послужили основою для вироблення рекомендацій на державному рівні щодо підвищення конкурентоспроможності зовнішньоторговельних товарів в Австралії, Новій Зеландії та США в 90 х рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. ТЕОРІЯ КОНКУРЕНЦІЇ М. Портера "
 1. Висновки
  теоріях, стали свого роду відправними аксіомами для всього подальшого розвитку економічної думки в розглянутій області. 4. Стандартна модель міжнародної торгівлі, спираючись на досягнення неокласичної теорії, дозволила дати математичну і графічну інтерпретацію світового товарного обміну та його впливу на економіку окремих країн. Тим самим була створена теорія, більш глибоко і
 2. Терміни і поняття
  конкуренції М. Портера Питання для самоперевірки Припустимо, країни А і В мають по 100 працівників, зайнятих у двох виробництвах: відеомагнітофонів і фотоапаратів. У кожному з виробництв зайнято по 500 працівників. Країна А має абсолютну перевагу у виробництві фотоапаратів; один працівник може призвести в місяць 10 відеомагнітофонів або 20 фотоапаратів. Країна Б має абсолютне
 3. Глосарій
  теорія, що пояснює торговий обмін між країнами диференційованої продукцією однієї галузі тим, що їм вигідно спеціалізуватися на торгівлі товарами, при створенні яких вони отримують економію на масштабі виробництва Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) - відносний показник ефективності інвестиційного проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між
 4. § 59. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку
  теорія була вдосконалена спочатку шведськими економістами Є. Хекшером і Б. Оліним, пізніше - П. Самуельсоном, П. Портером, внаслідок чого її називають моделлю Хекшера - Олина - Самуельсона, а також концепцією конкурентної переваги країни П. Портера. Так, в теорії Хекшера - Оліна стверджується, що одна країна (або група країн) експортує ті товари, у виробництві яких найбільш
 5. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена ??всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на нові. Наука не дає нам абсолютної і остаточної визначеності. Вона тільки дає нам деяку частку впевненості в
 6. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип, підкреслюючи, що люди не жадають знання заради нього
 7. 6. Парі, азартні ставки і ігри
  конкуренція не передбачає протистояння в тому сенсі, в якому цей термін застосовується до ворожого зіткнення несумісних інтересів. Правда, конкуренція може іноді або часто викликати в конкурентах злобу і ненависть, що супроводжуються наміром заподіяти зло іншим людям. Тому психологи часто схильні змішувати конкуренцію з боєм. Але праксиологии повинні остерігатися таких
 8. 5. Коріння ідеї стабілізації
  теорія поступається місцем економічної історії.]. Будуючи свої плани, ділова людина неминуче використовує дані, що відносяться до невідомого майбутнього; він розглядає майбутні ціни і майбутні витрати виробництва. Бухгалтерський облік, який намагається визначити результат минулої діяльності, знаходиться в такому ж становищі, оскільки спирається на оцінку основних засобів, запасів та дебіторської
 9. 3. Капіталізм
  теорія є експериментальною наукою, і проте рекомендують державне управління засобами виробництва, суперечать самі собі. Якщо історичний досвід і здатний чомусь навчити, то основний урок полягає в тому, що приватна власність нерозривно пов'язана з цивілізацією. Ні досвідчених даних, що свідчать на користь того, що соціалізм здатний забезпечити вищі
 10. 5. Конкуренція
  теорія цін марна для вивчення реальної дійсності, тому що вільної конкуренції ніколи не існувало або тому що, принаймні сьогодні, нічого схожого не існує. Всі ці теорії помилкові [Спростування модних доктрин недосконалою і монополістичної конкуренції cм: Хайек Ф.А. Індивідуалізм та економічний порядок. М.: Ізограф, 2000. С. 102 114.]. Вони невірно