Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Темпи і фактори економічного зростання

. Економічний розвиток Німеччини в 90-ті роки характеризувалося невисокими темпами зростання. Середньорічний приріст ВВП за 1991-1999 рр.. склав 1,5%, що трохи нижче середнього показника по ЄС, але вище, ніж у Японії. У 1993 р. стався циклічний спад виробництва в країні - на 1,1% ВВП. Він в основному торкнувся обробну промисловість, яка потім практично не збільшила виробництво.
Невисокі темпи зростання валового продукту викликані структурною перебудовою господарства східних земель, зрушеннями в умовах виробництва як у національному господарстві, так і в світовій економіці. У загальному плані причина цього явища криється в недостатній адаптації німецьких компаній до змін попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Таблиця 24.1
Показники економічного розвитку Німеччини
в 1991-2000 рр..,%, ППС


Капітал-
вкладення
в основний
капітал
ВВП
на душу
населення Країни ВВП
Зайнятість

Німеччина 1,9 1,7 0,5 1,6 Розвинені країни 2,4 3,2 0,7 1,8
І с т о ч н і до: World economic outlook. December 1999. IMF.
Відносно низькою була динаміка капіталовкладень в устаткування. У господарстві відзначалося деяке зниження норми капіталовкладень з 23,4% в 1991 г до 21,8% у 1998 р.
За темпами приросту вкладень в основний капітал ФРН поступалася всім країнам ЄС і особливо США - в три рази.
Важливу роль у підтримці економічного зростання відіграє розвиток НДДКР. Німеччина дещо відстає від США і Японії за часткою цих витрат у ВВП, яка в 1997 р. склала 2,3%, а в США - 2,8%, в Японії - 2,9%. В абсолютному вираженні асигнування на НДДКР в Японії в два рази, а в США вчетверо перевершують німецькі. Близько 70% всього обсягу НДДКР виконується в найбільших компаніях, що володіють потужним науково-дослідним і фінансовим потенціалом.
Німецькі фірми асигнують на НДДКР більшу частку своїх коштів, ніж їх конкуренти в ЄС (1,8% ВВП). Вони володіють великим числом патентів, ніж інші країни ЄС і лише трохи поступаються за цим показником японським і американським компаніям. Однак у розвитку науково-дослідних робіт німецькі фірми з запізненням усвідомили важливість розробки новітніх базисних технологій. Більшість з них орієнтувалося, скоріше, на впровадження сучасних технологій, ніж на освоєння нових видів продукції. Ефективність асигнувань на науку і техніку стримувалася їх концентрацією на аерокосмічної області, де німецьким компаніям важко домогтися відчутних результатів у конкурентній боротьбі з американськими гігантами.
Розвиток виробництва, НДДКР забезпечувалося досить організованою та кваліфікованою робочою силою.
Стійко ріс питома вага кваліфікованих кадрів у промисловості. Частка професійно підготовлених працівників становить 60% (1982 р. - 54%). У 90-ті роки рівень охоплення підлітків середньою освітою знизився і знаходиться на більш низькому рівні, ніж в інших провідних країнах - 87%.
ФРН виділяється серед розвинених країн рівнем розвитку «економіки знання». Це досягнуто в основному за рахунок секторів сфери послуг з високою кваліфікацією робочої сили, але за часткою виробництва високотехнологічних галузей вона поступається всім провідним країнам, за винятком Італії.
Високий рівень «економіки знання» забезпечував високі темпи зростання продуктивності праці, які перевищували темпи ЄС і всіх розвинених країн в цілому. ФРН перевершує ряд провідних промислових країн у рівні продуктивності праці, за винятком США і Японії, поступаючись їм приблизно на 20 і 8% в обробній промисловості. Тільки у виробництві хімічних товарів і металів він дорівнює американському.
Економічний розвиток ФРН стримувалося високим рівнем безробіття. Її середньорічний рівень підвищився з 7,3% у 80-ті до 8,2% в 90-ті роки (4 млн чоловік на початку 2001 р.). Це трохи нижче показників ЄС, але значно вище рівня США.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Темпи і фактори економічного зростання "
 1. Темпи і фактори економічного зростання
  темпи господарського зростання були в найменш розвинених країнах - 2,8%. Майже в 40 країнах відбувалося скорочення виробництва, тобто господарство в них розвивалося негативними темпами. Таблиця 28.1 Середньорічні темпи приросту ВВП країн, що розвиваються,% (валютні курси 1995 р.) Країни, регіони 1981-1990 1991-1999 Країни, що розвиваються 2,3 4,4 КНР 9,1 10,3 Найменш розвинені
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  темпи зростання населення. Отже, гранична продуктивність праці, реальні ставки заробітної плати і рівень життя найманих працівників безперервно зростають. Однак підвищення добробуту не виступає проявом дії неминучого закону людської еволюції. Ця тенденція є наслідком взаємодії сил, які можуть діяти вільно тільки в умовах капіталізму. Дуже
 3. Коментарі
  темпи зростання народонаселення значно перевищують темпи збільшення виробництва засобів існування (перше зростає в геометричній прогресії, друга в арифметичній). [42] Вотан верховний бог у міфології древніх германців континенту. Відповідав Одину скандинавів. [43] анархізм ідейний і суспільно-політична течія, що виступало за негайне скасування будь-якої
 4. РУХ
  темпи зростання населення будуть слідувати прогнозами Світового банку, то чинники відштовхування будуть величезні. Вплив снижающегося рівня життя на міграцію можна простежити за переміщенням з Мексики в Сполучені Штати після мексиканського фінансової кризи і пов'язаного з ним різкого зниження рівня життя в Мексиці в кінці 1994 р. У першому кварталі 1995 р. число людей, які добивалися громадянства
 5. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  темпи інфляції завдають шкоди зростанню (11). Дослідження, розпочате для Англійського банку, вивчило досвід більше ста країн за тридцятирічний період і не виявило будь-яких негативних впливів інфляції на зростання економіки в країнах, де середня інфляція була менше 10% на рік, і лише в країнах, де середня інфляція була набагато більше 10%, проявилися дуже невеликі ефекти (12). Можна також
 6. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  темпи зростання безперервно знижувалися з середини 1990 до кінця 1992 р., коли вони стали, нарешті, негативними. З тих пір і до кінця 1994 р. квартальні темпи зростання коливалися вгору і вниз - тричі вище нуля і тричі нижче, - але зростання все ще був різко негативним в останньому кварталі 1994 р. (мінус 3,4% на рік) і був мінімальним в перших двох кварталах 1995г.16.Когда завершиться цей спад в Японії,
 7. Економічне зростання
  темпи економічного зростання, тим вище рівень і якість життя. Як зауважив відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Роберт Лукас, «значення цих проблем для добробуту людства такий, що, почавши міркувати над ними одного разу, неможливо думати про щось інше». Графічно економічне зростання може бути представлений трьома способами: а) через криву реального ВВП; б)
 8. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  темпи і масштаби відтворення. Подолання застійного, а зараз кризового стану економіки Росії можливе через нормалізацію структури суспільного виробництва. Господарська діяльність у національній економіці разюче різноманітна. Між господарюючими суб'єктами існують самі різні відносини. Підприємства виробляють і продають; домогосподарства споживають і накопичують;
 9. Національне багатство
  темпи приросту ВВП на душу населення склали 1,9%; з емісією від 4 до 15% приріст склав 1,8%; - при емісії від 15 до 30% - приріст 1,7%, при емісії від 30 до 100% економічне зростання склало всього 0,4% на рік; - понад 100% - економічне зростання був негативний, т . е. спад в середньому на 2,2% на рік. У Росії максимальним темпам емісії відповідали максимальні темпи економічного
 10. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  темпи зростання народонаселення перевищують темпи зростання виробництва. Дана теорія піддана критиці і представлена як неспроможна, бо вона не пояснює виникнення безробіття у високорозвинених країнах з низькою народжуваністю. Марксистська теорія розглядає безробіття як історично минуще явище, властиве суспільству, заснованому на приватній власності на засоби виробництва.
© 2014-2021  epi.cc.ua