Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Структурні зрушення в економіці

. Економічний розвиток західно-європейських країн в останнє десятиліття протікає під знаком структурних змін. Ці зміни відображають загальні тенденції розвитку виробництва і суспільного розподілу праці в умовах нового етапу НТП і є наслідком структурних криз надвиробництва 70-х - початку 80-х років.
Частка промисловості у світовому виробництві скоротилася, але в структурі виробництва обробна промисловість перевершує показник США (23 і 18% ВВП).
Різнопланові тенденції відзначаються в ролі промислового виробництва. У більшості країн вона знижувалася. У ряді країн (Греція, Ірландія, Іспанія, Фінляндія) частка промислового виробництва у ВВП зросла, оскільки там створювалися нові виробничі потужності.
До найбільш динамічним галузям ставляться електронна промисловість, в якій переважний розвиток отримало виробництво устаткування промислового і спеціального призначення, а також виробництво засобів зв'язку. Однак вони виявилися не тільки не в змозі забезпечити високі темпи зростання економіки, а й відставали в своєму розвитку від США та Японії. Вітчизняні компанії забезпечують тільки 35% регіонального споживання напівпровідників, 40% електронних компонентів, ще менше - інтегральних схем. Західно-європейська промисловість з випуску інформаційної техніки забезпечує 10% потреб світового і 40% регіонального ринків.
У виробництві комп'ютерної техніки і електронних компонентів західно-європейські компанії продовжують відставати від США та Японії, незважаючи на проведені реорганізації виробництва.
Американська ІБМ контролює приблизно 20% західно-європейського ринку.
За минуле десятиліття становище Європейського Союзу в прогресивності галузевої структури покращився. На вироби, що користуються високим попитом, припадає 25% продукції обробної промисловості ЄС (33% - США). У західно-європейській економіці переважала модернізація рентабельно функціонуючого виробничого апарату, а не його докорінне оновлення на базі новітньої техніки: Тому країни ЄС займають важливі позиції у виробництві традиційної продукції, зокрема, забезпечують майже половину світового випуску металообробного обладнання (35% верстатів), 36 % автомобілів, 37% промислових хімікатів, 48% керамічних виробів.
Багато західно-європейські країни є великими виробниками споживчої продукції. Частка галузей легкої промисловості в Італії, Греції, Португалії перевищує 15%.
Помітні відмінності в структурних показниках за часткою сільського господарства у формуванні ВВП - від 1,0 до 4% при середньому показнику для ЄС в 2% ВВП. У 90-ті роки на 1/10 скоротився обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в основному за рахунок скорочення виробництва зернових. ЄС виробляє близько 10% світового обсягу кормового зерна, 7% харчового зерна, 20% молока, 18% м'яса, 12% цукру. Покращились показники продуктивної праці в сільському господарстві, хоча розрив за цим показником залишається значним між США і Західною Європою (у два рази).

Досить високі темпи зростання цієї галузі сприяли збільшенню самозабезпеченості західно-європейських країн сільськогосподарською продукцією. Наприкінці 90-х років вони більш ніж на 90% покривали свої потреби в продуктах сільського господарства за рахунок власного виробництва. Виробництво окремих видів продукції - зерна (виключаючи кукурудзу), молока і молочних продуктів, цукру, яєць - перевершує внутрішні потреби, і поставки на зовнішні ринки є основним способом реалізації «зайвої» продукції регіону.
Головна галузь сільського господарства - тваринництво. Важливу роль у підвищенні його ефективності відіграють заходи щодо раціонального використання кормів і, зокрема, більш широкого використання комбікормів. Виробництво комбікормів в значній мірі залежить від зовнішніх джерел сировини, до яких відносяться соя-боби, кукурудза, тапіока та ін
Зрушення в економіці західно-європейських країн йшли в одному напрямку - скорочення ВВП частки галузей матеріального виробництва та збільшення частки послуг. Саме цей сектор в даний час багато в чому визначає зростання національного виробництва та динаміку інвестицій. У ньому зайнята 1/3 економічно активного населення. Це збільшує значення західно-європейських країн як фінансового центру, центру надання іншого роду послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Структурні зрушення в економіці "
 1. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  структурну і циклічну. 1. Фрикційне безробіття (від лат. Frictio - тертя). Цей тип безробіття пов'язаний з пошуком роботи і очікуванням виходу на роботу. Пошук роботи вимагає часу і зусиль, тому людина, що очікує, що шукає роботу, деякий час знаходиться в безробітнім стані. Особливістю фрикційного безробіття є те, що роботу шукають вже готові фахівці з певним
 2. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  структурна політика, що проводиться державою, не має строгого юридичного оформлення у вигляді спеціальних законодавчих актів, її практична реалізація здійснюється в рамках загальної системи державних заходів з регулювання економічних процесів. Уявлення про структурної трансформації економіки США дає характер відбувалися змін структури ВВП країни протягом останніх
 3. Сутність економічного розвитку
  структурні зрушення в економіці, вдосконалення умов та якості життя населення. Відомі різні моделі економічного розвитку (модель Німеччини, США, Китаю, країн Південно-Східної Азії, Росії, Японії та інших країн). Але при всьому їх різноманітті і національних особливостях існують загальні закономірності і параметри, що характеризують цей процес. За рівнем економічного розвитку
 4. Запитання для самоперевірки
  структурні зрушення в економіці; д) формування ринкових інститутів? 4. У чому полягають основні відмінності між неокласичними і кейнсианскими концепціями економічного зростання? 5. Яку роль відводить Р. Солоу науково-технічному прогресу в процесі економічного зростання? Що виражає так званий залишок Солоу? 6. У чому полягає специфіка державного регулювання економічного
 5. Спеціалізовані кредитні організації (фінансово-кредитні інститути)
  структурним зрушенням в економіці. У той час як комерційні банки обслуговують насамперед кругообіг оборотних фондів, на частку спеціалізованих установ доводиться оборот основного капіталу, тобто кредитування інвестиційного
 6. Торгуються і неторгуємой товари та послуги
  структурні зрушення в економіці, що відбуваються під впливом участі країни в міжнародній торгівлі. Це обумовлено тим, що попит на неторгуємой товари і послуги може бути задоволений тільки за рахунок внутрішнього виробництва, а попит на торгуються товари та послуги - також і за рахунок
 7. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  структурним зрушенням в економіці. Тому не дивно, що в даний час інтенсивно розвиваються такі форми співробітництва гігантських корпорацій, як організація спільних підприємств, фірм, обмін патентами, науково-технічною інформацією та ін Виникнення подібних міжфірмових об'єднань, консорціумів, в першу чергу, пов'язано з реалізацією великих науково- технічних програм.
 8. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  структурні зрушення в економіці, встановлюються пропорції між сферами і галузями народного господарства і т. п. Такий механізм без особливих збоїв функціонував протягом майже трьох століть. Уперше він виявив свою неспроможність під час економічної кризи 1825 Криза показала, що збалансованість національного ринку і насамперед рівновага між попитом і пропозицією
 9. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  структурної, грошово-кредитної, фінансово-бюджетної, антиінфляційної, валютної, митної, цінової, соціальної, екологічної форм політики. Між складовими елементами механізму регулювання сучасного капіталізму існує постійна взаємодія, взаємопроникнення. Це означає, наприклад, що механізм ринкового регулювання в певній мірі доповнює корпоративну планомірність,
 10. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  структурні зрушення. У першому випадку вони пов'язані з устої-проти корозії тенденціями розвитку і змінюються досить повільно, не ви-зивая докорінної зміни розвитку економіки. Ці пропорції зустрічаються при вирішенні поточних задач. На відміну від них в прогноз-них розробках, розрахованих на довгострокову перспективу, формуються пропорції, що відображають корінні зміни в економічній структурі народного
© 2014-2022  epi.cc.ua