Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Спеціалізовані кредитні організації (фінансово-кредитні інститути)


Ці організації виникли в XIX в. Тривалий час вони грали в грошово-кредитній сфері підлеглу роль, поступаючись комерційним банкам. Проте їх роль різко зросла в країнах з ринковою економікою після Другої світової війни. Це сталося, з одного боку, через посилення значення операцій, на яких спеціалізувалися ці інститути, а з іншого - через проникнення цих фінансово посилилися спеціалізованих інститутів в сферу дії комерційних банків. Прикладом можуть служити пенсійні фонди, капітали яких сильно зросли в останні десятиріччя і які на Заході є одними з найбільших покупців цінних паперів.
Інвестиційні банки займаються емісійно-засновницької діяльністю, тобто проводять операції з випуску і розміщення на фондовому ринку цінних паперів, отримуючи на цьому дохід. Вони не мають права приймати депозити і залучають капітал, як правило, шляхом продажу власних акцій або за рахунок кредиту комерційних банків. Свій капітал вони використовують для довгострокового кредитування різних галузей господарства. У Росії ці банки нечисленні.
Важливе місце в кредитній системі займає обширна група ощадних установ. Вони привертають дрібні заощадження і доходи, які без допомоги кредитної системи не можуть функціонувати як капітал.
Існують різні типи ощадних установ : ощадні банки і каси, взаємно-ощадні банки (різновид кооперативних банківських установ в США), довірче-ощадні банки (у Великобританії), ощадно-позичкові асоціації (в США), кредитні кооперативи (союзи, асоціації). У Росії серед ощадних установ домінує Ощадбанк РФ (на лютий 1999 мав 1848 філій).
Для страхових компаній характерна специфічна форма залучення коштів - продаж страхових полісів. Отримані прибутки вони вкладають передусім в облігації і акції інших компаній, державні цінні папери. Вони також надають довгострокові кредити підприємствам і державі.
Пенсійні фонди розрізняються з організації та управління, за структурою активів. Так, є фонди застраховані (керовані страховими компаніями) і незастраховані (керовані підприємствами або по їх довіреності банками), фундировані (їх кошти інвестовані в цінні папери) і нефундировані (пенсії виплачуються з поточних надходжень і прибутків) і т.д.
У Росії поряд зі страховими компаніями питаннями пенсійного забезпечення займаються також недержавні пенсійні фонди (НПФ). За своєю суттю вони є ощадними інститутами.
Проте в діяльності НПФ існує ще чимало проблем і вад. Зокрема, деякі НПФ засновані на пірамідальних схемах, що, безсумнівно, призведе їх до банкрутства і може дискредитувати в очах населення ідею недержавного пенсійного забезпечення.
Інвестиційні компанії розміщують серед дрібних держателів свої зобов'язання (акції) і використовують отримані кошти для купівлі цінних паперів різних галузей господарства. Дрібні інвестори охоче купують зобов'язання інвестиційних компаній, оскільки завдяки значній диверсифікації (вкладення коштів в різні підприємства) досягається відоме розосередження активів, знижується небезпека втрати заощаджень через банкрутства фірм, в чиї акції вкладений капітал. Інвестиційні чекові фонди в Росії є, по суті, теж інвестиційними компаніями .
Спеціалізовані кредитні установи відіграють важливу роль у сприянні переливу капіталу, а стало бути, структурним зрушенням в економіці. Тоді як комерційні банки обслуговують насамперед кругообіг оборотних фондів, на частку спеціалізованих установ доводиться оборот основного капіталу, тобто кредитування інвестиційного процесу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Спеціалізовані кредитні організації (фінансово-кредитні інститути)"
 1. Коментарі
  спеціалізована установа ООН. Створено в 1944 р. для впорядкування валютно-фінансових відносин між країнами і надання кредитної допомоги для підтримки валютних курсів. [60] Бреттон-Вудська конференція Об'єднаних націй з валютних і фінансових питань відбулася 123 липня 1944 р. Бреттон-Вудсі (м. Вашингтон). На конференції був створений Міжнародний валютний фонд і прийнятий проект
 2. Висновки
  спеціалізованими кредитно-фінансовими установами (страхові, ощадні, іпотечні та ін.) 13. На сучасному ринку грошово-кредитних ресурсів провідна роль належить кредиту. Кредит - це угода між ринковими суб'єктами з надання грошей або майна в користування на умовах повернення і сплати відсотка. Джерелом кредиту є тимчасово вільні грошові кошти
 3. Тема 55. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
  спеціалізованих кредитних і фінансових організацій. Центральний банк країни є першим рівнем банківської системи. Його основними функціями є: - емісія (випуск) грошей в обіг та їх вилучення з нього; - функція банку уряду, що передбачає фінансування їм державних програм , обслуговування державного боргу і бюджетного сектора, проведення
 4. Кредитна система
  спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (кредитні організації). Всі вони є прикладом того, наскільки тісно переплетені грошова і кредитна системи. Центральні банки - це банки, що здійснюють випуск банкнот і є центрами кредитної системи. Вони займають в ній особливе місце, будучи «банками банків», і є як правило, державними установами. У країнах Західної
 5. Особливості кредитної системи в Росії
  спеціалізованих державних банків, що мали стійке фінансове становище і володіли розгалуженою мережею філій (Ощадбанк, Мосбизнесбанк, Промстройбанк та ін.), інші створювалися практично «з нуля». У Росії вже склалася кредитна система, відмінна від двох основних світових моделей: американської та німецької. У країні діють універсальні банки (цим вона відрізняється від
 6. Висновки
  спеціалізовані фінансово-кредитні установи (кредитні організації). 6. Банківські операції зазвичай поділяються на чотири групи: пасивні, активні, банківські послуги і власні операції банків. Перші дві групи операцій найбільш поширені, і на них припадає основна частина банківського прибутку. 7. Сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту представляє
 7. Глосарій
  спеціалізовані послуги з працевлаштування громадян на ринку робочої сили Біржова котирування - максимальна ціна покупця і мінімальна ціна продавця цінних паперів або товарів на даному ринку і в даний момент часу Біржові індекси - різні способи визначення тенденцій зміни цін на цінні папери (індекси Доу Джонса і «Стендард енд Пурс» - в США, «Ніккей» - в Японії, ДАКС і
 8. § 18. Сутність і структура ринку
  спеціалізовані фірми, які займаються очищенням металу (афінаж), виготовляють злитки, ставлять клеймо і зберігають їх. Продавці золота - золотодобувні t країни, власники приватних і державних запасів золота. Покупці цього товару - промислові компанії, які використовують золото в промислових цілях, ювеліри,. інвестори, тезавратори, спекулянти. Найбільша кількість золота
 9. § 19. Інфраструктура ринку.
  спеціалізовані. Найбільш важливі центри міжнародної торгівлі знаходяться у США, Англії та Японії: на їх частку припадає понад 90% міжнародного біржового обороту. На універсальних біржах продаються промислові та сільськогосподарські товари. Так, на товарній біржі в Чикаго продаються пшениця, кукурудза, соя-боби, бройлери, золото , срібло, нафту, фанера та ін На спеціалізованих товарних
 10. 7.1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ЙОГО ФОРМИ
  спеціалізовані посередники, процвітає лихварський капі-тал, розвивається вексельна форма кредиту як один з різновидів кредитних відносин. Із затвердженням капіталістичного способу виробництва і розширенням виробничих відносин готівкова грошова маса перестала справлятися зі своїми функціями як середовищ-ства обігу і платежу і тим самим зросли потреби в позику-ном
© 2014-2022  epi.cc.ua