Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Зміст перехідності

Перехідна, трансформаційна економіка передбачає рух від одного її стану до іншого. Причому ці стани, по всій ймовірності, повинні характеризуватися певною стійкістю в тривалому історичному періоді. Водночас перехідній економіці в цілому повинна бути властива нестійкість, рухливість. Очевидно, при цьому необхідно визнати деякі суттєві зміни в самій підставі суспільства, в системі принципів і факторів, коли одні з них починають втрачати провідну роль і відходять на задній план, а інші посилюють свою значущість і вплив у соціально-економічних процесах.

При поступальному русі економіки з менш розвинених і зрілих станів в більш зрілі і досконалі має місце поєднання елементів відживаючої, загасаючої і набирає силу економічних систем. Це має відбиватися на природі і структурі виробничих (економічних) відносин, які, як ми вже знаємо, зміняться в результаті розвитку продуктивних сил, суспільного поділу праці й усуспільнення виробництва, а також змін у політичній структурі влади, соціально-правових відносинах.
У той же час відбуваються перетворення в економічних відносинах вимагають трансформації і в елементах продуктивних сил, і системі організаційних відносин виробництва, і системі соціально-правових відносин, і структурі державної влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Зміст перехідності "
 1. Запитання для самоперевірки
  зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим
 2. Запитання для самоперевірки
  зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки. 5. Чим
 3. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
 4. 1. Зміст і закономірності перехідної економіки
  перехідної економіки є перетворення всієї системи економічних відносин, а не реформування її окремих елементів або коригування економічної
 5. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону:
 6. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних
 7. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової економіки. Особливості сучасного етапу розвитку рин-ка в РФ.
 8. Контрольні питання
  перехідної економіки. Виділіть взаємозв'язки і суперечності між ними. 2. Які основні специфічні риси відносин, що визначають спосіб розподілу ресурсів і підтримання пропорцій у перехідній економіці? 3. У чому специфіка відносин власності та соціальних цілей в економіці перехідного
 9. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
 10. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  перехідному стані, в русі від централізованого господарства до системи сучасної ринкової економіки. Якщо спочатку переважала точка зору, що цей період займе лише роки, то тепер стає ясно, що такий перехід розтягнеться на десятиліття, а тому ще довго буде існувати своєрідна, так звана перехідна економічна система чи перехідна економіка. Аналізу цієї
 11. ТЕМА 2. Відносини власності та їх трансформа-ція в перехідній економіці
  перехідній економіці. 2.Економіческая роль, темпи та етапи приватизації в перехідній еко-номіці 3.Перспектіви розвитку приватної, державної, перехідних і корпоративному форм власності. 4.Дінаміка постприватизаційної структури акціонерного капіта-ла. Програмна анотація. Власність. Економічний та юридичний аспекти власне-сти. Форми реалізації власності.
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  перехідній економіці. Ростов-на-Дону, 1996. 2. Гайгер Л. Макроекономічна теорія і перехідна економіка. М., 1996. Гол. 15. Пар 3. 3. Борисов Е.Ф. Економічна теорія. М., 1997. Гл.18. 4.Курс перехідної економіки. / Под ред. Абалкін А.І. М., 1997. Розділ 2. 5. Курс економічної теорії / За ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Е.А. Кіров., 1994. Гл.24, пар. 4. 6. Основи теорії перехідної
 13. О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002
  перехідної економіки, визначено результати інституційних перетворень відносин власності та форм підприємцям-тва. Структура роботи визначається послідовністю переходу від мікроекономічних проблем перехідної економіки до макроекономіки-ного і потім до аналізу зовнішньоекономічних аспектів. Розкривається роль і особливості державного регулювання перехідної еконо-міки.
 14. ЛІТЕРАТУРА
  перехідної економіки / / МЕіМО. 1994. № 12. РадаевВ.В. Концептуальні засади аналізу перехідної економіки / / Вісник Моск. ун-та. Сер. «Економія.». 1996. № 1. Реформи очима американських і російських учених / За ред. О.Т. Богомолова. М.: Изд-во «Російський економічний журнал», Фонд «За економічну грамотність», 1996. Економіка перехідного періоду / Под ред. В.В.Радаева, А.В.Бузгаліна. М.:
 15. 4.2.4. Перехідна економіка
  перехідної економіки є одночасне існування економічних відносин старої системи і нових, властивих зароджується системі. Для економіки перехідного типу характерна багатоукладність. Економіці перехідного періоду властиво загострення соціально-економічних протиріч, яке зменшується у міру створення нової економічної системи. Тривалість ринкової
 16. 2. Варіанти системних реформ у перехідній економіці
  перехідною економікою мають вихідні
 17. Глава 30. Економічна політика в перехідній економіці
  перехідній економіці в порівнянні з адміністративно-командною системою відбувається корінна зміна ролі держави. Відмова від колишнього всевладдя держави супроводжується перетворенням його в одного з учасників господарської діяльності. У той же час, оскільки ринок ще не став цілісною системою, а стихійне дію ринкових механізмів не завжди призводить до підвищення економічної
 18. 94. Проблеми і теорії перехідної економіки.
  Зміст інституційних перетворень. Особливості управління в перехідний період. Зміна стереотипів економічної поведінки. 5. Реформа соціальної сфери; основи соціальної політики. 6. Умови інтеграції держави у світову економіку. Особливості регулювання зовнішньоекономічних зв'язків. Рішення широкого комплексу завдань в перехідній економіці пов'язано з неординарними ефектами,
 19. Основні риси перехідної економіки
  перехідної економіки обумовлює, з одного боку, особливий динамізм її розвитку і відповідний характер змін - незворотність, неповторяемость, а з іншого - зростання невизначеності розвитку перехідної економіки, варіантів формування нової системи; - по-друге, поява і функціонування особливих перехідних економічних форм, тобто змішання старого і нового. Перехідні форми
© 2014-2021  epi.cc.ua