загрузка...

трусики женские
« Попередня Наступна »

ЗМІШАНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

вид особистого страхування, при якому страхова сума виплачується по закінченні строку дії договору страхування, але може бути виплачена і раніше в разі втрати працездатності від нещасного випадку або смерті.

загрузка...
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗМІШАНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "
  1. 1.2. Класифікації в страхуванні
    За формою організації: - державне; - акціонерне; - взаємне; - кооперативне; - медичне. За формою проведення: обов'язкове і добровільне. По об'єктах страхування: - приватне: страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків і хвороб, страхування здоров'я (медичне страхування); - майнове: страхування засобів транспорту (повітряного, наземного,
  2. 7.4. Змішане страхування життя
    Змішане страхування життя - комбінація страхування на випадок життя і випадок смерті. Перевага змішаного страхування в тому, що воно пропонує застрахованим за меншу ціну укласти договір про покриття ризику і забезпечення заощаджень за допомогою одного єдиного поліса, уникаючи, таким чином, дублювання договорів. допомогою цього виду страхування страховик зобов'язується виплатити
  3. ДОВІЧНЕ СТРАХУВАННЯ
    одна з різновидів страхування життя; страхування на випадок смерті і втрати працездатності. В цьому випадку страховик несе відповідальність за договором протягом усього життя
  4. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
    Класифікація особистого страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.По кількості осіб, зазначених у договорі :-індивідуальне страхування
  5. 1.3. Форми проведення страхування
    Страхування може здійснюватися в обов'язковій і добровільній формах. Обов'язковим є страхування, здійснюване в силу закону. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними законами Російської Федерації. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (див. Тему 2). Правила добровільного
  6. 7.3. Зберігаюче страхування
    Страхування на випадок життя, зване також ощадним, - таке страхування, за яким страховик в обмін на сплату премій зобов'язується виплатити капітал або ренту вигодонабувачу, яким зазвичай є сам застрахований, якщо останній доживе до зазначеного терміну або віку. Ризик, що покриваються даними ощадним страхуванням, - виключно тривалість життя
  7. 7.5. Колективне страхування
    Страхування групи осіб, об'єднаних якою-небудь спільною рисою, зв'язком чи інтересом, виробляється одним полісом. Основні види колективного страхування: - тимчасове поновлюване страхування тривалістю в один рік, без додаткових виплат або з ними, - страхування з уповільненою виплатою капіталу; - ренти за вдівство, сирітству та інвалідності; - ренти на випадок пенсії.
  8. 5.2. Страхування державного майна
    Страхування державного майна включає такі основні види: а) страхування атомних і космічних ризиків; б) страхування державного житлового фонду; в) страхування державного майна, зданого в оренду або користування (проводиться в обов'язковому порядку ). Страхуванню підлягають: будівлі церков, костьолів, мечетей і синагог, що належать державі і передані до
  9. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
    страхування життя, здоров'я, працездатності
  10. АКТУРІАТ
    методи використання статистики та теорії ймовірностей у страхуванні та фінансових операціях. Спочатку ці методи використовувалися в страхуванні життя, потім стали широко застосовуватися у всіх видах страхування при вирішенні проблеми розподілу річних надходжень. Прийоми актуаріата лежать в основі фінансової математики, що знаходить своє відображення в теорії і практиці облігаційних позик. Крім цього
  11. РИЗИК ТЕХНІЧНИЙ
    ризик, обумовлений технічними факторами; з ним пов'язана серія різних видів страхування ризику, наприклад будівельно-монтажне страхування, страхування електронного обладнання. В основі технічного ризику лежить небезпека технічної поломки,
  12. Соціальне страхування Jдін із способів підвищення рівня життя найбідніших громадян - пряме по-"олненіе їх доходів державою, для
    Соціальне страхування Jдін із способів підвищення рівня життя найбідніших громадян - пряме по-"олненіе їх доходів державою, для чого використовується система соціального трахованія. Соціальне страхування - широкий термін, який включає: азлічних урядові програми, зокрема в США існує про-грами допомоги сім'ям з дітьми (AFDC). Типова сім'я, яка отримує допомогу по
  13. КОМПАНІЯ СТРАХОВА
    компанія, що надає страхові послуги, що здійснює страхування життя, здоров'я, майна,
загрузка...
загрузка...
енциклопедія  антрекот  асорті  по-кубанськи  журавлинний