Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Швидкість обороту капіталу

Для комерційної діяльності вельми важливо знати, як швидко обертається авансований капітал, тобто яка швидкість обороту капіталу. Остання може вимірюватися часом обороту капіталу, яке розраховується за формулою:


де t - час обороту капіталу; А - амортизаційні відрахування на основний капітал протягом одного року (12 міс.); Кав - авансований капітал; Коб - відшкодований оборотний капітал за один рік (12 міс.).
Іншим показником швидкості обороту капіталу є число його оборотів за рік:


де n - число оборотів капіталу за один рік (12 міс.
); t - час обороту капіталу, виражене або в роках, або в місцях; T - період часу, рівний 1 році (12 міс.).
Ускоряя оборот капіталу, незалежно, в яку сферу діяльності він авансований, підприємець домагається мінімізації омертвіння ресурсів і коштів і отримання на авансуєму вартість зростаючого прибутку. Прискорення обороту капіталу рівнозначно нарощуванню величини авансованого капіталу або отримання рівного прибутку на меншу величину авансованого капіталу порівняно з конкурентами. При цьому необхідно пам'ятати, що в різних галузях і сферах господарської діяльності швидкість обороту капіталу може істотно відрізнятися в силу специфічних виробничих умов, особливостей технологічних процесів і відмінностей в способах просування продуктів від виробника до споживача.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Швидкість обороту капіталу "
 1. Поняття« оборот капіталу »
  Ефективність руху капіталу залежить від його оборотності. Оборот капіталу являє собою такий рух капіталу, при якому авансована вартість повністю відшкодовується. Для вимірювання швидкості обороту капіталу використовується такий показник, як час обороту
 2. Оборот капіталу і прибуток
  Як ми вже знаємо з гл. 7, скорочення часу обороту капіталу знаходить свій вияв у швидкості його обороту, від якої в прямій залежності перебуває прибутковість капіталу, або норма
 3. Терміни і поняття
  Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту
 4. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  Швидкістю товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148}
 5. Грошовий обіг
  Грошовий обіг характеризується рухом грошей у готівковій та безготівковій формах, що обслуговує кругообіг товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки в господарстві. Готівкова форма грошового обігу обслуговується банкнотами, казначейськими квитками і металевою монетою (грошовими знаками). Безготівкова форма розрахунків здійснюється за допомогою чеків, кредитних карток, векселів,
 6. Що означає оборот капіталу?
  Безперервно відбувається круговий рух капіталу утворює його оборот. Щоб капітал зміг повністю здійснити оборот, потрібен певний період - час обороту. Воно відраховується від початку руху авансованої капітальної вартості до моменту її повернення в тій же грошовій формі, але зрослої на величину прибутку. Щоб порівняти швидкість обороту капіталу різних підприємств, застосовується
 7. 1.1.12.4. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛУ
  Функціонування підприємницького (промислового) капіталу? єдність трьох основних процесів: Функціонування підприємницького капіталу --- + --- рух? кругообіг? оборот Капітал здійснює постійний рух за допомогою актів купівлі та продажу товарів. Кожен такий перехід форми капіталу являє собою РУХ КАПІТАЛУ.
 8. 9.2. Основний і оборотний капітал. Амортизація
  Всяка фірма зацікавлена в тому, щоб її капітал перебував у русі і безперервно відтворювався. Індивідуальне відтворення - це безперервно повторюваний процес продуктивного поєднання факторів виробництва з метою створення товарів і отримання доходу. Вихідним моментом відтворення є кругообіг капіталу. Кругообіг капіталу - це рух вартості факторів
 9. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  Показник забезпеченості виробничими запасами характеризує наявність матеріальних оборотних коштів у підприємства: {foto134} Для характеристики використання матеріальних оборотних коштів використовуються наступні статистичні показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних
 10. Швидкість обігу грошей і рівняння кількісної теорії грошей Існує ще один напрямок застосування кількісної
  Швидкість обігу грошей і рівняння кількісної теорії грошей Існує ще один напрямок застосування кількісної теорії грошей. З її допомогою ми можемо спробувати дізнатися, скільки, в середньому, раз на рік кожна банкнота використовується для оплати знову вироблених товарів і послуг. Відповідь на це питання дає економічна змінна, звана швидкістю звертання-ня грошей. У фізиці
 11. Дохід як витрата
  Одним з піонерів у застосуванні такого макроекономічного поняття, як «національний дохід», був француз П. Буагільбер (див. гл. 3, § 2). Його підхід базувався на розумінні того, що витрати одних людей - це одночасно доходи інших. Відповідно, національний дохід збігався, по Буагільберу, з величиною со-75 вокупность витрат населення, під якими в свою чергу розумілися
 12. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  2.1. Вкажіть, чому для забезпечення кругообігу капіталу необхідний безперервний кругообіг всіх функціональних форм капіталу. 2.2. Встановіть, як пов'язані між собою оборот капіталу фірми і його розширене відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під
 13. Дохід як витрата
  Одним з піонерів у застосуванні такого макроекономічного поняття, як «національний дохід», був француз П. Буагільбер (см. гл. 3, § 2). Його підхід базувався на розумінні того, що витрати одних людей - це одночасно доходи інших. Відповідно, національний дохід збігався, по Буагільберу, з величиною сукупних витрат населення, під якими в свою чергу розумілися споживчі
© 2014-2022  epi.cc.ua