Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

1.8. Системний підхід до аналізу фінансово-господарської діяльності

Сучасне підприємство здійснює свою діяльність в специфічному просторово-часовому контексті, в певних юридичних рамках. Кожен день керівникам підприємства доводиться вирішувати безліч завдань, оперативних і тактичних, пов'язаних з розміщенням ресурсів, випуском максимально задовольняє запитам споживачів продукції, причому в процесі виробничої діяльності не можна випускати з уваги також соціальні та екологічні аспекти функціонування підприємства. Наприклад, необхідність виконувати вимоги екологічного або трудового законодавства може серйозно вплинути на результати діяльності економічного суб'єкта. При аналізі, а особливо при виробленні планів розвитку, слід брати до уваги також той факт, що гонитва за миттєвими прибутками може пошкодити формуванню майбутніх ринків і, отже, доходів. Тому перед підприємствами, які мають намір продовжувати і розвивати свою діяльність невизначено довго в майбутньому, гостро постає питання про співвідношення поточних витрат і інвестицій капітального характеру. Підходити до вирішення всіх цих проблем слід системно.
Системний підхід до аналізу діяльності економічних одиниць увазі розуміння того, що кожна така одиниця являє собою складну систему елементів, об'єднаних безліччю зв'язків як один з одним, так і з зовнішнім середовищем. Не можна аналізувати той чи інший аспект діяльності підприємства ізольовано, це слід робити тільки з урахуванням системних зв'язків.
Чим складніше економічна одиниця, тим більше складових її підсистем, тим складніше і багатогранніше повинен бути аналіз її фінансово-господарської діяльності.
Починають його зазвичай з виділення основних елементів системи (див. розділ 5.1). У застосуванні до промислового підприємства це можуть бути виробнича, збутова, фінансова, управлінська та постачальна підсистеми. Для підприємства торгівлі найбільш важливими будуть, ймовірно, підсистеми поставок і збуту, а також фінансів. У кожному конкретному випадку виділення основних підсистем проводиться індивідуально, з урахуванням специфіки діяльності підприємства. Наприклад, для промислового підприємства, що працює головним чином за системою державного замовлення, збутова функція буде не настільки важлива, як для підприємства, що реалізує свою продукцію на відкритому конкурентному ринку.
На другому етапі виробляється система показників, найкращим чином характеризує різні функції і підсистеми підприємства, а також критерії оцінки і порогові величини, що дозволяють відносити отримані значення показників до успішним чи невдалим.
Третій етап у системному підході, мабуть, найбільш важливий - в ході нього виявляються взаємозв'язки підсистем підприємства і показники, що характеризують ці зв'язки. Як впливає ефективність діяльності відділу поставок на фінансовий результат підприємства? Чому зміна організаційної структури підприємства призводить до поліпшення якісних або кількісних показників виробництва? Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства не можна визнати повним, якщо взаємозв'язку всіх цих підсистем не встановлені і не описані.
Системний підхід передбачає повне і достовірне опис аналізованого об'єкта.
Повноту тут не слід розуміти буквально: необов'язково проводити всеосяжний аналіз всіх видів активності підприємства одночасно, оскільки це не завжди доцільно. Залежно від цілей такої роботи досить розглянути окремі сторони діяльності підприємства, прийнявши при цьому до уваги всі фактори й елементи, які можуть вплинути на кінцеві висновки і які мають істотне значення для розробки рекомендацій на майбутнє.
Аналіз повинен давати достовірну картину розвитку та діяльності економічного суб'єкта. Не слід "притягувати за вуха" малозначущі фактори і описувати неіснуючі взаємозв'язку, як би красиво і переконливо не виглядали такі результати. Ще більш обережно слід підходити до висновків і висновків. Наприклад, статистичними методами можна виявити залежність продуктивності праці від температури повітря на вулиці. Про що говорить така залежність? Про високої захворюваності співробітників в період холодів або про прогули, а отже, про погану організацію виробничого процесу? І взагалі, наскільки достовірний і статистично значимий цей результат? Слід подумати над цими питаннями, перш ніж робити висновки і давати рекомендації.
Саме системний підхід до аналізу фінансово-господарської діяльності дає найбільш об'єктивну основу для прийняття управлінських рішень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.8. Системний підхід до аналізу фінансово-господарської діяльності "
 1. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 2. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності бюджетних установ. М.,
 3. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 4. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  системності; 5) об'єктивності, конкретності і точності; 6) дієвості; 7) плановості; 8) оперативності; 9)
 5. C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011
  системно-діяльного підходу. Комплект методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Історія економіки» містить пояснювальну записку-обгрунтування до вивчення курсу, програму курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання для практичної роботи та перевірки отриманих знань, що забезпечує системність, технологічність процесу навчання, дозволяє підвищити якість підготовки
 6. Література
  аналізу фінансового становища підприємства. Мн., 1995. 6. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн., 1997. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 8. Кравченко Л.І., Кравченко М.А. Методика комплексного і глибокого аналізу стану розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості / /
 7. 90. «Тектологія» А. А. Богданова: застосування системного підходу
  системну науку, що являла першу спробу здійснити системно-кібернетичний аналіз функціонування та управління соціальними структурами. А. Богданов висунув ідею, згідно з якою одні й ті ж закони і принципи мають місце як у різних сферах людської діяльності (виробництві, науці, ідеології, мистецтві), так і в природі. Це принципи організації, взаємодії окремих
 8. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  аналізу знаходять своє грошове вираження ефекти і особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для формування позитивного середовища діяльності. Економічний і фінансовий аналіз планів розвитку дозволяє зв'язати воєдино всі вигоди і витрати майбутньої діяльності підприємства,
 9. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ.
 10. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Республіка Білорусь в цифрах: короткий статистичний збірник / Міністерство статистики та аналізу РБ; Редкол.: В.І. Зіновський та ін Мн., 2000. 5. Самбірський В. І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 6. Чернюк А.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Учеб посібник Мн.,
 11. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того, хто його виробляє : економічні служби підприємств; органи господарського управління; кредитні, фінансові та статистичні організації. Залежно від мети
 12. Ринковий підхід
  підхід (або підхід аналога) включає три основні методи оцінки: метод ринку капіталів, метод угод та метод галузевої оцінки. Метод ринку капіталів заснований на цінах продажу акцій подібних фірм на світових фондових ринках. Для застосування цього методу потрібно детальна фінансова і цінова інформація по представницької групі порівнянних фірм. Серцевина методу - фінансовий аналіз, вибір і
 13. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
 14. 2.5.4. Прийом деталізації
  аналізу в багатьох областях науки, в тому числі і в аналізі фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів. При поєднанні з іншими прийомами деталізація дозволяє всебічно оцінити досліджувані явища і розкрити причини такого становища. Залежно від складності явища описують його показники расчленяются з тимчасового ознакою, за місцем здійснення господарських операцій,
 15. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 16. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Підходом до вирішення проблем оцінки діяльності медичної установи є вивчення взаємозв'язку показників, а не дослідження набору окремих показників. Основними завданнями економічного аналізу є: - контроль і оцінка виконання планових показників; - оцінка ефективності використання праці, матеріальних і фінансових ресурсів; - визначення факторів, що обумовлюють
 17. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його
 18. 2.1. Загальна характеристика і взаємозв'язок аналітичних прийомів і методів
  системність, науковість, конкретність і т.д. (Більш докладно про принципи аналізу фінансово-господарської діяльності див 1.2). Науковий інструментарій (апарат) - це способи, прийоми і засоби, які в різних комбінаціях використовуються для досягнення поставлених цілей аналізу. Будь-який з інструментів аналізу може називатися методом у вузькому сенсі цього слова. Можна виділити дві
© 2014-2022  epi.cc.ua