Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Ринок праці в національній економіці

Функціонування ринку праці грунтується на тому, що населення, для того щоб вести нормальну життєдіяльність, змушене продавати свою працю за винагороду, яке представлене у формі оплати праці. Тут специфічними товаром є праця - певна сукупність інтелектуальних, духовних, фізичних здібностей людини, які, загалом, являють собою індивідуальний трудовий потенціал. З іншого боку, інша частина населення згодна оплачувати працю найманих працівників. На ринку праці вони є роботодавцями.
Ринок праці являє собою взаємодію попиту (роботодавців) та пропозиції (найманих працівників). У результаті вони вступають між собою в економічні відносини. Ринок праці також передбачає існування і функціонування певних механізмів і структур, які в сукупності і становлять сутність ринку праці.
Основним показником ринку праці є оплата праці, яка визначається в тому числі виходячи з сукупної вартості благ, необхідних для забезпечення нормальної життєдіяльності людини. Ця точка є відправною, нижче якої неможливо встановлення заробітної плати. Кінцевий рівень оплати праці визначається під впливом безлічі факторів, до основних з яких відноситься попит і пропозиція на ринку праці.
Основними факторами, під впливом яких формується розмір оплати праці, відносяться:
1) вікова та статева структура ринку праці. Великий вплив на ринок праці надає кількість на ньому людей різних вікових і статевих груп;
2) рівень життя населення;
3) характер інтенсивності суспільної праці;
4) продуктивність суспільної праці;
5) рівень соціально-економічного розвитку національної економіки;
6) рівень науково-технічного розвитку національної економіки;
7) географічне, природне та кліматичне розміщення трудових ресурсів.
Зміна рівня та розміру оплати праці перебуває в прямій взаємодії зі зміною попиту та пропозиції на ринку праці. Іншим важливим фактором, який справляє визначальний вплив на функціонування ринку праці, є попит - потреба роботодавця в співробітниках, що відрізняються певною кваліфікаційної та професійної характеристикою.
Попит на ринку праці формується під впливом наступних факторів:
1) структури суспільного виробництва;
2) рівня розвитку і масштабів структури суспільного виробництва;
3) домінуючих форм суспільного виробництва;
4) обсягів суспільного виробництва;
5) рівня науково-технічного розвитку і оснащеності національної економіки;
6) темпів росту і розвитку національної економіки.

Пропозиція на ринку праці формується під впливом наступних основних факторів:
1) середнього рівня оплати праці;
2) кількості населення та в цілому демографічної ситуації;
3) професійної структури ринку праці (полягає в надлишку або нестачі певних професій);
4) мобільності населення;
5) етнічних, релігійних, культурних, психологічних особливостей населення;
Особливість національного ринку полягає в тому, що в ньому не може бути досягнуто стан повної зайнятості населення. Це пов'язано з тим, що для розвитку національної економіки необхідна наявність незадіяних або ще не освоєних ресурсів, до числа яких відносяться трудові ресурси. Наявність вільних трудових ресурсів, не задіяних в економіці, дозволяє їй розвиватися. При тотальній зайнятості розвиток або повністю припиняється, або відбувається повільними темпами.
Природна безробіття в національній економіці існує у вигляді:
1) регульованої безробіття, пов'язаної з усвідомленою державною політикою у сфері праці та зайнятості і здійснюваної за допомогою таких інститутів держави, як біржа праці;
2) вимушеного безробіття, пов'язаної зі структурною перебудовою економіки, коли певні галузі реструктуризуються. У цьому випадку деякі професії стають непотрібними, і населення змушене перекваліфікуватися;
3) поточної безробіття, пов'язаної з природним рухом населення в напрямку пошуку робочих місць з більш придатними умовами праці. Для цього йому необхідно звільниться з колишнього місця роботи в пошуках нового;
4) добровільної безробіття, пов'язаної з тим, що певна частина населення країни свідомо устранятся від трудової діяльності.
Разом з природною нормою безробіття існує прихована і застійне безробіття, яка робить негативний вплив на загальне функціонування національної економіки.
Стосовно ринку праці виділяються наступні категорії населення:
1) економічно неактивна частина населення. Це населення, яке не виконує ніяких економічних функцій або за причини знаходження в непрацездатному віці, або в силу нездатності до неї з фізичних причин - інваліди. Воно не бере участь у функціонуванні економіки, а тому не розглядається як частина ринку праці;
2) економічно активна частина населення. Це населення, яке бере активну участь в економічній діяльності, знаходиться в працездатному віці і володіє фізичними можливостями до здійснення економічної діяльності.
Його ділять на населення зайняте і не зайняте у національній економіці. Ринок праці складається саме з цієї другої групи населення, яка і визначає його функціонування.
Для визначення стану ринку праці використовуються статистичні методи дослідження, які дозволяють здійснити його ефективне прогнозування. Велике значення для національної економіки має кількість безробіття, так як воно надає безпосередній вплив на функціонування не тільки ринку праці, а й всієї національної економіки. Людина зараховується до числа безробітних, якщо він готовий до виконання професійної діяльності, але на даний момент цим не зайнятий.
Основним органом в Росії, відповідальним за визначення стану ринку праці та вироблення державної політики в цьому напрямку, є Федеральна біржа праці. Разом з оцінкою його стану, вона проводить активну політику з перенавчання, перекваліфікації, сприяння працевлаштуванню та підвищенню кваліфікації населення.
На особливості функціонування ринку праці впливають:
1) динаміка оплати праці;
2) стан національної економіки. Ринок праці є одним з найбільш схильних до впливу інших ринків. Наприклад, зміна вартості споживчих товарів неминуче спричинить зміну рівня оплати праці;
3) динаміка доходів, що не формуються під впливом ринку праці. Наприклад, зростання обсягів допомоги на дитину призведе до зміни стану ринку праці;
4) динаміка дозвіллєвих уподобань населення;
6) зміна психологічного сприйняття певних професій. Наприклад, зниження престижу певної професії призведе до трансформації ринку праці;
7) динаміка демографічної ситуації.
Таким чином, ринок праці є основоположним елементом національної економіки. Від його динаміки та стану залежить функціонування національної економіки. У процесі свого функціонування він схильний до впливу безлічі факторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Ринок праці в національній економіці "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  ринок праці / За ред. д.е.н. І.С. Масової. М.: Изд-во ІЕ РАН, Ринок труд.1в Росії: проблеми формування та регулювання / Под ред К.І. Мікульського. М.: Наука
 2. 32. Ринок праці в національній економіці
  ринок праці є основоположним елементом національної економіки. Від його динаміки та стану залежить функціонування національної економіки. У процесі свого функціонування він схильний до впливу безлічі
 3. Поняття ринків ресурсів
  ринок - ринок праці, ринок капіталу і т.д., що складається, в свою чергу, з безлічі ринків конкретного ресурсу. Наприклад, ринок праці складається з ринків працівників різних спеціальностей - економістів, бухгалтерів, інженерів і
 4. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 5. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 6. 1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
  ринок праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Тут можна виділити чотири основних концептуальних підходу до аналізу функціонування сучасного ринку
 7. Національна економіка
  ринок країни, умови реалізації товарів, пропорційність економіки, протиріччя, кризи, інфляція, безробіття, економічне зростання і
 8. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, багато в чому визначають стан інших ринків і, отже, загальний економічний
 9. 2. Ринок товарів і послуг. Загальна економічна рівновага
  ринок товарів і послуг, ринок праці, ринок капіталу, ринок грошей (національної валюти) і цінних паперів. Всі вони знаходяться в тісному взаємозв'язку. Ринок товарів і послуг є центральною ланкою обший системи взаємопов'язаних ринків. Результати його функціонування впливають на функціонування інших ринків, багато в чому визначають стан інших ринків і, отже, загальний економічний
 10. Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
  ринок праці характеризується високим ступенем невизначеності, особливістю функціонування, оскільки має справу зі специфічним товаром. У цьому зв'язку дослідження процесів формування ринку праці та розробка адекватної системи його регулювання є для Росії одним із пріоритетних завдань, що потребують вирішення найближчим
 11. Глава 8. Ринок праці. Заробітна плата. Проблема зайнятості
  ринок праці характеризується високим ступенем невизначеності, особливістю функціонування, оскільки має справу зі специфічним товаром. У цьому зв'язку дослідження процесів формування ринку праці та розробка адекватної системи його регулювання є для Росії одним із пріоритетних завдань, що потребують вирішення найближчим
 12. Лекція 17 Тема: ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ. Економічна нестабільність НА РИНКУ ПРАЦІ: БЕЗРОБІТТЯ
  ринок праці; - причини та основні риси
 13. Г Л А В А 4 РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ
  ринок окремого товару, або індивідуальний ринок. Всякий ринок можна охарактеризувати за різними ознаками: - економічним призначенням об'єктів ринкових відносин (ринок: товарів, послуг, грошей, праці, цінних паперів, інформації, землі тощо); - масштабами, географічному положенню (місцевий, регіональний, національний, світовий); - ступеня розвиненості конкуренції (абсолютно конкурентний
 14. 2. Види ринків та їх структура
  ринок) складається з окремих («малих») ринків - капіталу, праці , продовольства, житла, страхових послуг і т.д. «Малі» ринки бувають двох видів: ресурсів і продукції (товарів і послуг). Економічні агенти виникають на «великому» ринку як власники економічних ресурсів (праці, землі, капіталу, підприємницьких здібностей, знань). Через відповідні ринки вони продають фірмам свої
© 2014-2021  epi.cc.ua