Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

5. Особливості зайнятості та безробіття в перехідній економіці

Ринок праці взаимозависимо трансформується в перехідній економіці. Для нього характерне збільшення проблем зайнятості та безробіття населення і виникнення нових тенденцій, обумовлених сутнісної трансформацією національної економіки. Нетипове в порівнянні з попереднім стан ринку праці ускладнюється неможливістю його прогнозування та регулювання.
Показники зайнятості та безробіття мають велике значення для функціонування національної економіки. Це пов'язано з тим, що для розвитку економіки необхідно максимально повне використання наявних ресурсів, у тому числі і трудових. Якщо не використовуються всі доступні трудові ресурси, то національна економіка не може досягти максимально високих показників економічного зростання. Тому показники зайнятості та безробіття можуть служити одними з основних характеристик темпів розвитку національної економіки.
Зайнятість населення - це діяльність людини, в процесі якої він вступає в певні соціально-економічні відносини, яка дозволяє отримувати певний дохід, що направляється на реалізацію його потреб.
Збільшення зайнятості населення є основним напрямком державної економічної політики, так як це дозволяє збільшити обсяги виробленого суспільного продукту, що, в свою чергу, робить позитивний вплив на якість життя.
У перехідному типі економіки виділяються такі форми зайнятості населення:
1) раціональна, яка виходить із реальних потреб виробництва в трудових ресурсах: зайнято стільки, скільки необхідно економіці. Він не може бути визнаний оптимальним. У цій моделі держава повністю усувається від впливу на ринок праці;
2) ефективна, яка виходить із необхідності активізації економічного зростання. У цій моделі виробництво орієнтоване на максимально повне використання трудових ресурсів, наявних у розпорядженні національної економіки.
Протилежним зайнятості є показник безробіття. Це найбільш характерне явище для перехідної економіки, яке в повній мірі відноситься і до Росії. По суті, безробіття чинить неоднозначний вплив на економіку Росії.
Позитивний вплив безробіття полягає в тому, що вона є побічним явищем трансформації національної економіки. При її відсутності було б загальмоване суспільне відтворення, для якого необхідні додаткові ресурси. Також вона підвищує ступінь ефективності використання зайнятих в економіці трудових ресурсів.
Негативний вплив безробіття на перехідну економіку зводиться до наступного:
1) знижуються темпи економічного зростання в результаті неповного використання трудових ресурсів.
Як показує статистика, існує пряма залежність між ВНП і обсягом безробіття. Так, зменшення обсягу безробіття на 1% дозволяє збільшити ВНП на 2%;
2) високий рівень безробіття призводить до дисбалансу ринку праці, в результаті якого роботодавці отримують велику економічну владу на встановлення рівня оплати праці. Населення погоджується на той рівень оплати праці, який пропонує роботодавець;
3) знижується якість трудових ресурсів в результаті того, що тривалий період відсутності практики знижує професійний рівень. Стан безробіття робить негативний вплив на загальний психологічний стан людини - зниження самооцінки, суїцид, депресії, стрес;
4) знижується рівень життя населення у зв'язку з тим, що економічно активне населення здатне самостійно формувати свій рівень життя . У безробітних така можливість відсутня, так як допомога з безробіття не дозволяють це зробити.
Велике значення має не тільки економічне, а й соціальне вплив безробіття. Сюди відноситься те, що вона може стати каталізатором соціальних потрясінь.
Особливість структури безробіття в Росії обумовлена тим, що її обсяг істотно відрізняється від обсягів виробництва. Зниження обсягів виробництва на 40% привело до підвищення рівня безробіття на 10%.
Для аналізу стану ринку праці в перехідній економіці використовується офіційна статистика - дані Держкомстату. Слід враховувати, що ці дані не завжди об'єктивні. Тому повідомлюваний обсяг безробіття в кілька разів менше реального.
Трансформація національної економіки зробила великий вплив на функціонування ринку праці. Перехід від планової до ринкової економіки, погіршення соціально-економічної ситуації негативним чином позначилися на стані трудових ресурсів. Сюди відноситься і великий обсяг еміграції фахівців високої кваліфікації. Це серйозним чином позначилося на загальному зниженні якості трудових ресурсів, але з іншого боку, знизило обсяги безробіття.
Перехід до ринкових механізмів регулювання ринку праці приніс і основне позитивне явище - змінилося значення людини в трудових відносинах. Він став займати більш активну позицію, трансформувався в повноправний суб'єкт економічної діяльності, який має великий вплив на функціонування національної економіки.
Зазнав зміна і підхід до зайнятості населення у бік підвищення його ефективності - формування такого функціонального стану ринку праці, в якому він стає джерелом активного розвитку національної економіки.

Особливість структури зайнятості в Росії полягає в тому, що держава все більш усувається від регулювання ринку праці. Існуюча система служб зайнятості не може здійснити ефективного працевлаштування. У цій ситуації населення може розраховувати тільки на самостійне працевлаштування, без допомоги держави. Отримала широке поширення нелегальна трудова діяльність або у формі організації незареєстрованих підприємств, або працевлаштування на тимчасовій основі, без оформлення трудового договору.
Населення вдається до нестабільним формам трудової діяльності, головне - отримання доходу. Одночасно з цим саме в перехідній економіці у людей загострюється необхідність у постійній і стійкою трудової діяльності, яка дозволяє отримувати стабільний дохід.
Відмінною особливістю є те, що вони готові йти і на досить низький рівень доходу - головне його стійкий характер.
Основне завдання перехідної економіки Росії полягає у створенні реально працюючої національної економіки. У зв'язку з чим підвищується значення ринку праці - він повинен стати джерелом перетворень і сталого функціонування. Для досягнення такого стану має велике значення активна позиція держави щодо регулювання ринку праці, а саме зайнятості населення.
Для регулювання зайнятості держава може застосовувати такі механізми:
1) макроекономічні, засновані на використанні бюджетних, податкових, кредитних, фіскальних і чисто фінансових заходів для зменшення обсягу безробіття;
2) соціальні, які полягають у встановленні мінімальних соціальних гарантій життєвого рівня, для того щоб людина, яка не має роботи, зміг знайти нову;
3) регулюючі, які полягають в штучному створенні робочих місць, фінансування центрів, що сприяють працевлаштуванню населення.
Надмірний рівень безробіття робить негативний вплив на стан національної економіки і безпосередньо на рівень життя населення. У зв'язку з чим в цій сфері необхідно формування активної державної політики, спрямованої на формування розвивається і стійкого ринку праці. Для цього повинен залучатися широкий спектр як економічних, так і законодавчих важелів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Особливості зайнятості та безробіття в перехідній економіці "
 1. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  особливість російської моделі ринку праці. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя. Інституційні основи ринку праці. Необхідність регулювання ринку праці. Сучасні державні і регіональні пріоритети у сфері
 2. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Зайнятості, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форми непрямого втручання держави в перехідну еконо-Міку. Державне втручання в ринок індивідуального товару: потоварний податок, дотація, фіксовані
 3. Безробіття в країнах з перехідною економікою
  зайнятість підтримувалася розвитком шкільної та професійної освіти, дошкільних установ та медичного обслуговування . Численні соціальні та інші вигоди підкріплювали організовану мобільність робочої сили, але обмежували неорганізовану. Дана система зайнятості зміцнювала адміністративний розподіл багатьох товарів і послуг, найбільш важливою з яких було надання
 4. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні сторони ринкової економіки. Особливості сучасних-ної ринкової
 5. Терміни і поняття
  зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 6. 33. Особливості зайнятості та безробіття в перехідній економіці
  зайнятості населення є основним напрямком державної економічної політики, так як це дозволяє збільшити обсяги виробленого суспільного продукту, що, в свою чергу, робить позитивний вплив на якість життя. Протилежним зайнятості є показник безробіття. Це найбільш характерне явище для перехідної економіки, яке в повній мірі відноситься і до
 7. ТЕМА 7. Ринок капіталу та інвестиційні рішення в перехідній економіці
  перехідній економіці. 4.Соціально-економічна структура нагромадження у перехідній економіці. Програмна анотація. Методологія аналізу накопичення інвестування в умовах транс-формації господарської системи. Попит, пропозиція капіталу і інве-стіціонного політика підприємств у перехідній економіці. Дисконтована (поточна) вартість капітальних товарів. Раз-вітіе інвестиційних
 8. Введення
  особливостей їх проявляєтьсянями ня в умовах перехідного стану економічної системи. До числа найважливіших мікроекономічних проблем належить державне со-дія становленню цивілізованого ринку праці, зняття негативних соціальних наслідків існування значної незайнятості на ос-нове державного регулювання процесу становлення та функціонує-вання ринку праці. Мета лекції:
 9. Контрольні питання
  особливості основних етапів еволюції повоєнної політики зайнятості розвинених країн. 2. Які відмінні Ознаки активної і пасивної політики на ринку праці? 3. Яка специфіка механізму регулювання процесів зайнятості в перехідній російській економіці? , 4. Які роль і функції малого бізнесу та громадських робіт у забезпеченні
 10. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  перехідної економіки: джерела, елементи, місце в економіч-ської теорії. 2.Закономерності і етапи перехідної економіки. 3.Мета і завдання перехідної економіки. 4.Основние риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи.
© 2014-2021  epi.cc.ua