Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

6.4. Регулювання економічного зростання і його наслідки


Економічне зростання є найважливішою метою будь-якої соціально-економічної системи. Він містить як ряд переваг, так і недоліків. До переваг можна віднести те, що економічне зростання розширює перспективи розвитку суспільства, створює умови для вирішення проблеми обмеженості ресурсів. Зростаюча економіка здатна задовольняти нові потреби суспільства і вирішувати соціально-економічні проблеми. Одночасно економічне зростання дозволяє здійснювати програми по боротьбі із забрудненням навколишнього середовища і заповненню природних ресурсів без скорочення виробництва економічних благ.
Однак крім вигод економічне зростання несе серйозні негативні наслідки для окремої людини і суспільства в цілому. До витрат економічного зростання слід віднести: забруднення навколишнього середовища, сміття, шуми, вичерпання ресурсів і т.п. Важливою проблемою, особливо при інтенсивному економічному зростанні, є збільшення чисельності безробітних внаслідок витіснення працівників новою технікою. Так, наприклад, на початку 1990-х гт. в Росії, особливо в Москві, було скорочено велику кількість робітниць передпенсійного віку, мали професії друкарок або техніків і працювали в машинописних бюро, що існували в кожній організації. Це сталося у зв'язку з введенням майже у всіх організаціях комп'ютеризованих робочих місць. Дещо пізніше, з введенням графопостроителей (плотерів), позбулися робочих місць багато конструктори в численних проектно-конструкторських бюро, так як з тією роботою, яку раніше за кульманами виконував цілий відділ, тепер справлявся один або два добре навчених фахівця. Звичайно, продуктивність праці при цьому підвищується, а витрати на фонд оплати праці скорочуються. Однак наростає соціальна напруженість в суспільстві, знижується рівень життя населення, що в свою чергу призводить до інших економічних проблем, зокрема, до необхідності виділення коштів на перенавчання вивільнених таким чином громадян та виплату їм допомоги з безробіття. Крім того, професійні навички швидко застарівають.
Сам по собі економічне зростання не вирішує соціально-економічних проблем, якщо, як у Росії, надзвичайно висока диференціація в соціально-економічному становищі різних верств населення.
Тому необхідно державне регулювання як темпів економічного зростання, так і його наслідків.
Серед економістів немає єдиної думки щодо ролі держави у забезпеченні економічного зростання. Як приклад державного регулювання економічного зростання будемо розглядати економічну політику США в різні періоди XX в.
Кейнсіанці розглядають економічне зростання переважно з погляду факторів попиту. При цьому низькі темпи зростання пояснюються недостатнім рівнем сукупних витрат, які не забезпечують необхідного приросту ВВП. Тому вони пропонують як стимулювання капіталовкладень використовувати низькі ставки відсотка (політика «дешевих грошей»). При необхідності можна скористатися також і фіскальними методами. Останні обмежать урядові витрати і споживання, з тим щоб високий рівень капіталовкладень не призводило до інфляції. Так, що склалася в США після Великої депресії 1929-1933 рр.. система державного регулювання була орієнтована переважно на управління факторами попиту або сукупним попитом в основному грошово-кредитними інструментами. Стимулювання розширення капіталовкладень відбувалося на основі низьких процентних ставок, обмеження - шляхом їх підвищення.
Прихильники «економіки пропозиції» віддають перевагу факторів, що підвищує виробничий потенціал економічної системи. Зокрема, вони закликають до зниження податків. Останні є засобом, що стимулює заощадження і капіталовкладення. Наприклад, зниження або скасування податку на дохід від відсотків призведе до збільшення віддачі від заощаджень. Відносно інвестицій ці економісти звичайно пропонують зменшити чи скасувати податок на прибуток корпорацій, надати значні податкові пільги на інвестиції. У 1980-х рр.. в США була проголошена економічна політика, яка спиралася на методи прихильників описаного напрямки, суть якої полягала в переході від економіки стимулювання сукупного попиту до економіки пропозиції на основі стимулювання інвестицій у машини й устаткування, а також у перспективні технології.
Прихильники економіки пропозиції зробили упор на фактори, що підвищують виробничий потенціал економічної системи.
Намітилося три напрями впливу держави на економічне зростання:
1) державні витрати на фундаментальні дослідження і розробки, стимулювання НТП і розвиток наукових досліджень;
2) збільшення витрат на людські ресурси, тобто на освіту, підготовку та перепідготовку кваліфікованих кадрів у загальнодержавному масштабі, так як воно сприяє підвищенню якості робочої сили та зростання продуктивності праці;
3) докорінна перебудова податкової системи.
Головними цілями цієї економічної політики, званої «рей-ганоміка», по імені тодішнього президента США Р. Рейгана, стали високі темпи зростання виробництва, вирішення соціальних проблем: скорочення безробіття, бідності, підвищення рівня зайнятості та доходів.
У 1990-х рр.. в США були значно збільшені державні витрати на соціальне забезпечення, охорону здоров'я, освіту, що неабиякою мірою обумовлено зростаючою роллю «людського капіталу» і домінуючою в країні концепцією управління людськими ресурсами. В їх основі лежить підприємницька діяльність людини, пов'язана з інноваціями, творчою активністю і ініціативністю, що служить найважливішим чинником економічного зростання та накопичення національного багатства. Сьогодні така політика характерна не тільки для розвинених, але і країн, що розвиваються.
Ще один напрямок державної політики регулювання економічного зростання полягає в підтримці конкурентоспроможності та оптимальної структури виробництва шляхом законодавчого регулювання податкових та інших переваг чи пільг, прямого або непрямого субсидування окремих галузей і регіонів з державного бюджету. Особливо це відноситься до сфери транспорту і комунікацій. Такий напрям державного регулювання економічного зростання вже багато в чому здійснюється і в сучасній Росії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4. Регулювання економічного зростання і його наслідки "
 1. 6. Монопольні ціни
  регулювання пропозиції виникає значна плутанина. Будь-який виробник будь-якого товару бере участь у регулюванні пропозиції товарів, пропонованих на продаж. Якби він справив більше товару а, то він збільшив би пропозицію і викликав тенденцію до зниження ціни. Але питання в тому, чому він не справив більше а. Чи прагнув він, обмежуючи виробництво а величиною р, у міру своїх
 2. 4. Цілі девальвації валюти
  регулювання цін не допустить підвищення вартості життя. І все ж уряду ще можуть спробувати виправдати свою поведінку тим, що при даному стані громадської думки, цілком і повністю визначається помилкової профспілкової доктриною, ніяка інша політика була б неможлива. Але нічим не можна виправдати тих учених, які вітали гнучкість валютних курсів як досконалої і
 3. Коментарі
  регулювання промисловості з боку уряду. Вплив laissez faire на реальне життя досягло апогею близько 1870-х років, після чого перебіг подій поступово і все сильніше і сильніше став зрушуватися в напрямку колективізму. Виявилося, що конкуренція логічно веде до концентрації виробництва, що було витлумачено як концентрація ринкової влади; природно, тут же був зроблений
 4. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  регулювання попиту в дусі Кейнса процвітали навіть при консервативному уряді Рейгана. Подібно автомобілю «Феррарі» з жорсткою педаллю, економічне зростання швидко рушив протягом перших дванадцяти місяців після того, як Пол Волкер оголосив свої драматичні зміни в грошовій політиці. В результаті цього агресивного стимулювання попиту решта світу вийшов зі свого спаду шляхом
 5. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  регулювання фінансових ринків; в цей час світ переходив від фіксованих ставок відсотка до рухливих . Наприкінці 70-х рр.. всі основні країни світу, крім Японії, скасували контроль над капі-таламі, заснований в кінці Другої світової війни. Протягом 70-х і 80-х рр.. заходи регулювання, прийняті, щоб запобігти повторенню «великої депресії», були скасовані. Якби навіть регулювання не було
 6. МРІЯ?
  Регулювання і антитрестовські закони для обмеження економічної влади капіталізму, систему соціальних квот для обов'язкового включення виключених і пільги соціального забезпечення для середнього класу. Якщо мати на увазі тих, кого тепер повільно виключають (тих, чиї реальні заробітки повільно убувають), то жоден з традиційних американських методів включення в застосуванні до них не
 7. Агрегирование
  регулювання економіки з метою забезпечення стабільного економічного зростання, рівня повної зайнятості ресурсів і стабільного рівня цін. Приватний і державний сектори утворюють закриту економіку. Іноземний сектор об'єднує всі інші країни світу і є самостійним, раціонально чинним макроекономічним агентом, що здійснює взаємодію з даною країною за допомогою,
 8. Кейнсіанська макроекономічна модель
  регулювання економіки. 6. Головною економічною проблемою (в умовах неповної зайнятості ресурсів) стає проблема сукупного попиту, а не сукупної пропозиції, тобто кейнсіанська модель вивчає економіку з боку сукупного попиту. 7. Оскільки стабілізаційна політика держави, тобто політика з регулювання сукупного попиту, впливає на економіку в короткостроковому
 9. Економічне зростання
  регулювання економіки. Найбільш важливу роль серед інтенсивних чинників зростання відіграє науково-технічний прогрес (НТП). Його базою служать накопичення і розширення знань, якими володіє суспільство; наукові відкриття і винаходи, які дають нові знання; нововведення, які є формою реалізації наукових відкриттів і винаходів. Саме науково-технічний прогрес забезпечує
 10. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  регулювання. Макроекономіка - один з наймолодших і найбільш швидко розвиваються розділів економічної теорії. Її особливий предмет (спільна діяльність всіх економічних суб'єктів і узагальнюючі результати цієї діяльності) став формуватися починаючи з 30-х років XX в. Основоположником сучасної макроекономічної теорії з'явився англійський економіст Джон Мейнард Кейнс. Його
© 2014-2022  epi.cc.ua