Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Реальна економіка в довгостроковому періоді на інтеграцію слаборозвинених держав у світове господарство. У гол. 3 і 9

Реальна економіка в довгостроковому періоді на інтеграцію слаборозвинених держав у світове господарство. У гол. 3 і 9 билс показано, що міжнародна торгівля сприяє підвищенню добробуту населення. Торгівля в деякому сенсі - особливий технологічний процес. Так. країна, яка експортує пшеницю і імпортує сталь, фактично винаходить-нову технологію перетворення пшениці в сталь. Тому держави, усунувши-рілі обмеження на міжнародну торгівлю, створюють у себе такі ж передумови-посиланням економічного зростання, як і при впровадженні нових технологій виробництва.
Негативні наслідки політики закритих дверей особливо очевидні, якщо взяти до уваги невеликі розміри економік слаборозвинених країн. Так, напри-мер, ВВП Аргентини приблизно дорівнює обсягу валового продукту Філадель-фії. Уявіть собі ситуацію, коли влада цього міста забороняють жителям тор-гова з рештою населення США. Позбавлена можливості скористатися вигодами, одержуваними від торгівлі, Філадельфія була б змушена вироб-дить не тільки споживчі товари, а й засоби виробництва.
Рівень життя населення міста негайно б впав і продовжував би знижуватися. Точно така ж картина спостерігалася і в Аргентині, що проводила економіческуюполітіку закри-тих дверей протягом більшої частини XX в.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Реальна економіка в довгостроковому періоді на інтеграцію слаборозвинених держав у світове господарство. У гол. 3 і 9 "
 1. Глосарій
  реального обсягу ВВП Доцільний коефіцієнт - показник диференціації доходів, що виражає співвідношення між середніми доходами 10% населення з найвищими доходами і середніми доходами 10% найменш забезпечених громадян Дивіденд - величина виплат по акціях, що залежить від прибутку, зазначеної в балансі акціонерного товариства Дилер - біржовий посередник, який здійснює операції з цінними
 2. Коментарі
  реальне життя досягло апогею близько 1870-х років, після чого перебіг подій поступово і все сильніше і сильніше став зрушуватися в напрямку колективізму. Виявилося, що конкуренція логічно веде до концентрації виробництва, що було витлумачено як концентрація ринкової влади; природно, тут же було зроблено висновок про те, що свобода договору починається тільки тоді, коли починається
 3. Висновки
  реальної інтеграції характеризується коефіцієнтами: переваги (К "=Т / Т ^; взаємного уподобання, відносного переваги Інтернаціоналізація - процес розвитку економічних зв'язків між національними господарствами, коли економіка однієї країни виступає частиною світового господарського процесу, який поглиблюється на основі МРТ, виробничої та науково-технічної спеціалізації та
 4. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  реально-го ВНП в 1981-1985 рр.. склали 2, 4% - значно менше, ніж обіцяла адміністрація (3,8%). Середньорічні темпи зростання вироб-дітельності праці за цей період (0,9%), хоча і були дещо вище, ніж в 1973-1981 рр.. (0,6%), все ж значно поступалися відповідаю-щему показнику за весь післявоєнний період (1,9%). Більш відчутною стала тенденція до зростання матеріальної нерівності в
 5. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  економіки, посилення ролі держави у розвитку продуктивних сил. З кінця 30-х рр.. XX в. домінуючою формою суспільного поділу праці стають подетальная та поопераційна форми одиничного поділу, а їх матеріальною основою - комплексна механізація і автоматизація виробництва. З середини 50-х рр.. формується новий технологічний спосіб виробництва, заснований на
 6. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  реальний процес відтворення. 4. Пропорції стабільні або «поворотні» з точки зору впливу на структурні зрушення. У першому випадку вони пов'язані з устої-проти корозії тенденціями розвитку і змінюються досить повільно, не ви-зивая докорінної зміни розвитку економіки . Ці пропорції зустрічаються при вирішенні поточних задач. На відміну від них в прогноз-них розробках, розрахованих на довгострокову
 7. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  реальному вираженні в 1956-1960 рр.. намічалися на рівні 5,0%, а фактично досягнуто 8,7%, в 1961-1970 рр.. відповідно - 7,2 і 10,7% тощо). У 1962, 1969,1977 і 1987 рр.. уряд затвердив "комплексні плани національного розвитку", що мають на меті "забезпечити основу збалансованого розвитку країни". Отже, досвід Японії переконливо показує: в умовах ринку загальнодержавне
 8. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  реальної економічної міццю західних держав, великих приватних корпорацій, міжнародних фінансових
 9. 3. Економічний розвиток і економічне зростання. Вимірювання, фактори і типи економічного зростання
  реального ВВП і ВНД (зміна номінального ВВП і ВНД може і не свідчити про економічне зростання);? темпи зростання реального ВВП і ВНД на душу населення;? темпи приросту ВВП і ВНД. Показники економічного зростання діляться на абсолютні і відносні. Абсолютний приріст реального ВВП за певний період розраховується за формулою:? Y=Y-Y0, де
 10. КИТАЙ
  реальний обсяг - це попросту грошовий обсяг за вирахуванням інфляції. Хоча недооцінка інфляції і виникає з неї переоцінка обсягу виробництва не зберігаються з року в рік, в останні роки вони були, мабуть, великі. Вже проста поправка на недооцінку інфляції і витікаючу з неї недооцінку обсягу виробництва знижує офіційну оцінку зростання ВВП з 13,4% до 9,0% в 1994 р. і з 11,8% в 1993 р.
© 2014-2022  epi.cc.ua