Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

Розділ II. Мікроекономіка (економіка фірм)

Уважно вивчіть матеріали глав розділу згідно з методичними рекомендаціями з вивчення кожної глави.
Потім виконайте контрольні завдання по розділу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ II. Мікроекономіка (економіка фірм) "
 1. РОЗДІЛ 2. Мікроекономіка
  . Мікроекономіка - це розділ економічної науки, який розглядає поведінку одного суб'єкта на ринку, функціонування одного підприємства, рівновагу на одному окремо взятому ринку. Мікроекономіка аналізує, який обсяг товарів необхідно виробляти підприємствам і яку ціну встановити, щоб отримати максимальний прибуток, на підставі чого споживач приймає купівельні рішення
 2. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  Які процеси вивчає мікроекономіка? Мікроекономічний аналіз - частина економіки, що досліджує, по-перше, такі відокремлені економічні одиниці, як домашні господарства, фірми, галузі, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни і конкретні товари та послуги. Існують і інші визначення мікроекономіки, які в основному зводяться до наступного: 1. Мікроекономіка вивчає процеси
 3. Розділ III Мікроекономіка
  Розділ III
 4. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  Мікроекономіка (грец . micro - малий) - це частина економічної теорії, що вивчає економічні процеси на рівні окремих господарюючих суб'єктів. У даному визначенні слід акцентувати увагу не на тому, що об'єктом мікроекономіки є одиничне ланка (фірма, підприємець і т. п.), а на тому, що мікроекономіка вивчає економічні процеси, що відбуваються в одиничному ланці.
 5. Які відмінні ознаки мікроекономіки?
  Мікроекономіка має однаковими рисами, які властиві всім видам господарської діяльності. Зараз нашу увагу привертають ті особливості, які відрізняють мікроекономіку від інших господарських утворень (табл. 3.2). Таблиця 3.2 Відмінні ознаки мікроекономіки {foto21} Як видно з табл. 3.2, мікроекономіка має такі особливості: 1. Найбільш характерними
 6. 3. Порівняльний аналіз
  3.1. Як взаємодіють між собою мікрохозяйства і мезосістеми? 3.2. Визначте місце мікроекономіки та мезосістеми в економічному і ринковому просторі. 3.3. Як розрізняється роль мікроекономіки та мезоекономіку в прогресі економіки і задоволенні потреб
 7. Структура економічної науки
  . Економічна наука включає такі розділи: 1. Мікроекономіка - це розділ економічної науки, що вивчає поведінку одного суб'єкта (людини, підприємства), функціонування одного, окремо взятого ринку. 2. Макроекономіка - розглядає економічні процеси в рамках всієї національної економіки. 3. Світова економіка - розглядає економічні взаємозв'язки між різними
 8. РОЗДІЛ 2. Мікроекономічні проблеми перехідного ЕКОНОМІКИ
  У першому розділі проаналізовано ввідні економіко-теоретичні теми. Другий розділ присвячений аналізу мікроекономіче-ських проблем перехідної економіки, тобто аналізу процесів становлення ринкового ціноутворення, особливостей мотивів поведінки російських фірм і розвитку процесів інвестування в перехідній
 9. 1.5 Мікроекономіка і макроекономіка
  Структурно сучасна економічна теорія ділиться на два розділи-мікроекономіку і макроекономіку. Мікроекономіка вивчає поведінку окремих економічних агентів: індивідуумів, домогосподарств, підприємств, власників первинних виробничих ресурсів. У центрі її уваги - ціни та обсяги виробництва і споживання конкретних благ, стан окремих ринків, розподіл ресурсів між
 10. 1.1. МІКРОЕКОНОМІКА
  Мікроекономіка розглядає від простого до складного відродження (становлення й існування) і виродження головних форм матеріальних відносин, економічних укладів у всіх країнах світу, окремих форм господарських підприємств і т.п. Їх склад і структура свідчать про рівень розвитку економіки конкретних країн, її ролі у світовій економіці (дод. 2). Композиція мікроекономіки
 11. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  Мікроекономіка є однією з найважливіших складових частин сучасної економічної теорії. Предмет її дослідження - господарська діяльність різних економічних суб'єктів (їх поведінку в економіці) і механізм узгодження їх цілей. До економічних суб'єктів відносяться споживачі і виробники, робочі, вкладники капіталу, землевласники і т.д., тобто фактично будь-які індивідууми,
 12. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  Мікроекономіка є однією з найважливіших складових частин сучасної економічної теорії. Предмет її дослідження - господарська діяльність різних економічних суб'єктів (їх поведінку в економіці) і механізм узгодження їх цілей. До економічних суб'єктів відносяться споживачі і виробники, робочі, вкладники капіталу, землевласники і т.д., тобто фактично будь-які індивідууми,
 13. Глава 1 ВСТУП У макроекономіці
  Поняття «економіка», як відомо, виникло в Древній Греції і означало «розумне ведення домашнього господарства». У наш час під терміном «економіка» розуміють, по-перше, сукупність відносин, що виникають у суспільстві в процесі створення економічних благ, тобто благ, необхідних для існування людини, по-друге, народне господарство в цілому або його частину, що включає відповідні галузі та
 14. Розділ III СЕКТОР ВЕЛИКОЇ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ
  У попередньому розділі була розглянута сукупність малих форм господарювання, названа мікроекономікою. Уважний читач помітив, що певна частина невеликих підприємств здатна досягати дуже великих розмірів за допомогою накопичення капіталу, використання ефективних досягнень науково-технічного прогресу і перемог у конкурентній боротьбі. На такий шлях у кінці XIX-початку XX в.
 15. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  Макроекономіка є найважливішим складовим розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка «макро» - великий, яка підкреслює, що даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних народно-господарських проблем, таких, як формування обсягу і структури валового національного продукту, фактори і
 16. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  Макроекономіка є найважливішим складовим розділом економічної теорії, в якому досліджується функціонування національної економіки як єдиного цілого. На це вказує приставка «макро» - великий, яка підкреслює, що даний розділ присвячений дослідженню великомасштабних народно-господарських проблем, таких, як формування обсягу і структури валового національного продукту, фактори і
 17. Поведінка людини і фірми
  Маржиналісти оголошували предметом політичної економії поведінка індивідуумів і соціальних інститутів (фірм, груп людей і т.д.), шляхів і засобів досягнення ними своїх цілей. Практична функція зводилася до ретельного вивчення мотивів поведінки суб'єкта в конкретно-економічної ситуації. Головний практичний висновок - обгрунтування економічної політики фірми. З цим напрямком пов'язана поява
 18. Поведінка людини і фірми
  Маржиналісти оголошували предметом політичної економії поведінка індивідуумів і соціальних інститутів (фірм, груп людей і т.д.), шляхів і засобів досягнення ними своїх цілей. Практична функція зводилася до ретельного вивчення мотивів поведінки суб'єкта в конкретно-економічної ситуації. Головний практичний висновок - обгрунтування економічної політики фірми. З цим напрямком пов'язана поява
 19. Розділ III. Макроекономіка
  Уважно вивчіть матеріали глав розділу згідно з методичними рекомендаціями з вивчення кожної глави. Потім виконайте контрольні завдання з
 20. § 2. Тенденції змін у мікроекономіці
  § 2. Тенденції змін у
© 2014-2022  epi.cc.ua