Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

9.3. Рівновага на ринку. Суспільна вигода від конкурентного рівноваги: надлишок споживача і надлишок виробника


Для того щоб встановити, як визначається рівноважна ринкова ціна, необхідно об'єднати аналіз попиту з аналізом пропозиції. Для цього необхідно накласти графіки попиту та пропозиції (графічний спосіб) або прирівняти їх функції (аналітичний спосіб).
Якщо накласти один на одного два графіка, що відображають ринковий попит і ринкову пропозицію одного і того ж товару, отримаємо картину, що демонструє одночасне поведінка продавців і покупців (рис. 9.3). Точка перетину кривих попиту та пропозиції показує ринкову ціну, за якої попит кількісно дорівнює пропозиції (точка рівноваги). Рівноважна ціна, або ціна рівноваги, - це така ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції. Їй відповідає рівноважна кількість продукції на ринку.

Рис. 9.3. Ілюстрація ринкової рівноваги


При нижчою ціною, ніж ціна рівноваги, буде спостерігатися дефіцит товару, і підвищений попит на неї чинитиме вплив на ціну в бік підвищення. При ціні вище рівноважної буде надлишок товару, зросле пропозиція стане впливати на зниження ціни до точки рівноваги.
Зміна рівноважної ціни і рівноважної кількості залежить від усіх розглянутих вище нецінових факторів як попиту, так і пропозиції.

Розглянемо результати вільного ринкового обміну на основі рівноважних цін з точки зору суспільної вигоди, одержуваної покупцями і продавцями. Мірою такої вигоди прийнято вважати надлишок виробника і надлишок споживача.

Рис. 9.4. Часткове ринкова рівновага


Ці категорії введені в економічну теорію видатним англійським економістом А.Маршаллом. На рис. 1.4 зображена модель часткового ринкової рівноваги, що склався на ринку конкретного товару.
Припустимо, що рівноважна ринкова ціна РЕ дорівнює 100 рублям, рівноважний обсяг - 5 одиницям. З кривої попиту видно, що є споживачі, готові придбати товар і за ціни вище 100 рублів. З точки зору мікроекономіки, ця ціна є ціна попиту конкретного окремого споживача, який готовий пожертвувати покупкою інших товарів на суму, більшу 100. Завдяки встановленню ринкової рівноваги цей споживач віддає за аналізований товар тільки 100 рублів, в результаті чистий вигода (надлишок) складе різницю між його ціною споживача і 100 руб.
Надлишок споживача - це різниця між ціною попиту, тобто максимальною ціною, яку споживачі готові були сплатити за певну кількість товару, і кількістю грошей, яку вони дійсно віддали при сформованій ціні рівноваги.

Аналогічний сенс має поняття «надлишок виробника». Це надлишок, одержуваний виробниками, що представляє собою різницю між ринковою ціною, яку вони отримали за свій товар, і тими цінами, за якими вони готові були продати свій товар.
Таким чином, завдяки рівноважної ціною, частина споживачів купила більше товарів і заплатила дешевше, ніж спочатку була згодна, а частина виробників продала більше товарів і за вищою ціною, ніж та, за якою вона була готова продати свій товар.
На графіку надлишки виробника і споживачі представляють собою фігури, утворені відповідно кривими пропозиції та попиту, віссю ординат і перпендикуляром до цієї осі з точки рівноваги. Сума надлишків споживачів і виробників характеризує суспільну вигоду, що виникає в результаті функціонування ринкового механізму і формування ринкової рівноваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3. Рівновага на ринку. Громадська вигода від конкурентного рівноваги: надлишок споживача і надлишок виробника "
 1. 7. Як критерій економічного благосост-стояння ми використовуємо загальний надлишок. Згадаймо, що
  рівновагу попиту і пропозиції на конкурентному ринку - не тільки природний, але і бажаний результат його функціонування «Невидима рука» ринку забезпечує розподіл ресурсів, максимізуючи величину загального надлишку. Так як монополія призводить до розподілу ресур-сов, відмінному від розподілу конкурентного ринку, монопольний ринок дол-дружин, в деякому роді, зазнати фіаско
 2. Основні терміни і поняття
  рівноважне положення споживача, попит, закон попиту, нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 3. 174 Частина 3.
  Рівноваги. Надлишок виробників дорівнює сумі, яку продавці отримують за свої товари за вирахуванням витрат виробництва; вона визначає вигоду, яку продавці отримують від функционир-вання ринку. Надлишок виробників можна розрахувати, визначивши площу фігури, розташованій під рівноважною ціною і над кривою-позиції. Ефективним вважається розподіл ресур-сов,
 4. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна
  рівновагою. Обсяг виробництва, при якому всі вироблені товари знайдуть свого покупця і на ринку не буде ні надлишків, ні дефіциту, називається рівноважним обсягом виробництва (Qe). На рис.5 точка, в якій перетинаються криві попиту та пропозиції називається точкою рівноваги. Ціна, при якій встановлюється рівновага між попитом і пропозицією, називається рівноважною ціною
 5. 70 Частина 3.
  Рівноваги На рис. 7.7 показані надлишки споживачів і виробників в умовах ринкової ного рівноваги попиту та пропозиції. Згадайте, що надлишок споживачів дорівнює площі фігури, розташованої над ціною рівноваги і під кривою попиту а надлишок виробників дорівнює площі фігури, розташованої під равновес-ної ціною і над кривою пропозиції. Таким чином, загальна площа фігури
 6. Ефективність конкурентної рівноваги
  рівноваги на з-вершенно конкурентному ринку сума надлишку дляпотребітелей і надлишку для виробників мак-мально Ми зводимо воєдино результати аналізаріс 10 -4 і 10-5. Розглянемо рівновагу в точці E на рис 10-6.Предположім, що замість рівноважного випуску Q0, випуск склав тільки Q1. Скільки виграло биобщество за рахунок розширення випуску до Q2? Мивіделі раніше, що зростаючий випуск
 7. Резюме
  рівновазі предель-ні витрати виробництва блага рівні предельнойоценке (цінності), приписується потребітеляміданному благу. Вони рівні, так як фірми прирівнюється-вають граничні витрати до ціни, а домашні госпо-дарства прирівнюють до ціни граничну ценность.Постольку, оскільки кожен стикається з одним тими ж цінами, конкурентну рівновагу означаетравенство граничних витрат і граничної
 8. Прибуток споживача
  ринку на якийсь благо встановилася певна ціна (Ц0). Графік кривої попиту ми навмисне спростили для більшої наочності. Однак якби ціна даного блага встановилася на рівні Ц1, то була б куплена всього лише одна одиниця блага. Якби на кожну наступну граничну (додаткову) одиницю блага ціни знижувалися і відповідали Ц 2, Ц 3, Ц 4, то покупець насичував би свою
 9. 9.4 ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА КРАЇНУ-ІМПОРТЕР З відкриттям кордонів внутрішня ціна знижується до рівня світової.
  Вигод і втрат (рис. 9.5 і табл. 9.2). Перед початком торгівлі споживчий надлишок дорівнює площі А, надлишок виробників - В + С, а сумарний надлишок - А + В + С. Після відкриття кордонів споживач-ський надлишок дорівнює площі А + В + С, надлишок виробників - площі С, а загальний надлишок - площі Л + В + С + D. Розрахунки показують, що вигоду отримують покупці, так як споживач-
 10. 3. Надлишок для потребітелейі виробників
  рівновага є ефек-ним Вони також використовуються для аналізу послід-наслідком, пов'язаних з монополією та іншими відхилений-нями. Надлишок для споживачів У гол. 6 ми визначили надлишок для потребітелейследующім чином: О Надлишок для споживачів - це різницяміж максимальною сумою, яку споживачем були б готові заплатити за запраши-ваемое ними кількість товару, і сумою, кото-рую
 11. На рис. 9.2 горизонтальна пряма (на рівні світової ціни) являє попит на сталь з
  ринку за світовою ціною стільки стали, скільки вона захоче. Розглянемо вигоди і втрати відкритої економіки. Очевидно, що вигоду з залучають не всі суб'єкти ринку. Внутрішня ціна піднімається до рівня миро-Кількість стали Рис. 9.3 ВПЛИВ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ НА ДОБРОБУТ КРАЇН И-ЕКСПОРТЕРА Коли внутрішня ціна піднімається до рівня світової, надлишок виробляй-
 12. Попит та пропозиція 2: ринки і добробут Завдання для самостійної роботи 4.
  Рівноважну ціну, рівноважна кількість, з-лішек споживачів і виробників. 5. б. Припустимо, що світова ціна на яблука була нижче внутрішньої ціни до початку тор-гівлі. Торговельні обмеження скасовані. Визначивши нову ціну рівноваги, обсяг про-виробництва, споживання та імпорту. Покажіть зміна надлишку вітчизняних потреби-телей і виробників. Збільшився або зменшився
 13. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  рівноваги споживача згідно кардіналістіческой теорії. Бюджетна лінія. Крива байдужості споживача. Карта кривих байдужості. Умова рівноваги споживача згідно ордіналістіческой теорії. Попит: поняття і чинники, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та
 14. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  рівновагу в результаті взаємодії попиту і пропозиції. Щоб з'ясувати, як це відбувається, необ-р товарний надлишок - надлишок пропозиції | товарний дефіцит-! надлишок попиту Q Q, Q2 Q, Рис. 4.10. Графік рівноваги на ринку димо поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (рис. 4.10). Даний графік виражає одночасне поведінка попиту і
© 2014-2022  epi.cc.ua