Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Розподіл особистого располагаемогодохода


Що роблять люди з надійшли в їх розпоряджаючись-ня доходами? Велика частина особистого наявного-мого доходу витрачається безпосередньо.
Про Споживчі витрати домашніх господарств представляють собою сумарні затра-ти домашніх господарств на товари та послуги, заісключеніем покупки будинків.
Більше 90% особистого наявного доходу, як вид-но з табл 24-5, витрачається на споживання. Ще
ТАБЛИЦЯ 24-5. Розподіл особистого располагаемогодохода в США, 1986 г.
У млрд. дол У%
Особистий наявний дохід 2974 100,0
Споживчі витрати 2762 92,9
Процентні платежі 94 3,2
Особисті заощадження 116 3,9
Застосовні. Невелика сума (1,5 млрд. дол) з особистого розташовується-мого доходу, передана іноземцям, в таблиці опущенаІсточнік Survey of Current Business, January 1987.

2,5% йдуть на сплату відсотків кредиторам домаш-них господарств. Залишок - та частина располагаемоголічного доходу, яка не витрачається на товари іпослуги і не сплачується у вигляді відсотків, - перед-ставлять собою заощадження.
Про Особисті заощадження - це частина розташовуючи-емого доходу, яка використовується домашні-ми господарствами в цілях накопичення багатства.
Домашнє господарство може накопичувати збережемо-ня, збільшуючи свій рахунок у банку, купуючи цінніпаперу або акції взаємних фондів або пріобретаяжілье. Заощадження можуть використовуватися також науплату старих долгоо Зменшуючи борги, домашні госпо-дарства шляхом поліпшення власного балансу збіль-лічівает свій стан. Таким чином, вико-вання частини особистого наявного доходу в целяхсокращенія боргу також збільшує благосостояніедомашніх господарств і вважається частиною заощаджень.

Про Частка особистих заощаджень в розташовувалися-мом особистому доході називається нормою лич-них заощаджень.
Норма особистих заощаджень в Сполучених Штатах в1986 р. склала лише 3,9%. Це найнижчий уро-вень норми заощаджень серед усіх ггромишленноразвітих країн. Протягом декількох послід-них років країнами з найвищою нормою лічнихсбереженій є Італія (близько 22%) і Японія (18%). Деякі економісти пояснюють таке по-ложение справ економічними труднощами Америки, головним чином млявістю економічного роста.Позже ми повернемося до питання про причини і слід-наслідком низької норми особистих заощаджень в США.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розподіл особистого располагаемогодохода "
 1. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  розподілу запасу, що не надається збільшенню. Завдяки більш високій продуктивності праці, яка виконується в умовах поділу завдань, запас благ багаторазово збільшується. Узяв гору над усіма іншими спільний інтерес збереження та подальша інтенсифікація суспільного співробітництва бере гору і згладжує всі основні протиріччя. Місце біологічної конкуренції займає
 2. РОЛЬ УРЯДУ
  розподіл доходів, ніж головним чином і займаються всі сучасні уряду, вважається незаконною діяльністю. Людям треба залишати те, що вони заробляють. Всяка інша політика означає, що ринок робиться менш ефективним, ніж міг би бути. Уряду існують, щоб охороняти приватну власність, а не відбирати її. Щоб грати в капіталістичну гру, економіка повинна
 3. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  розподілу заробітків випускників середньої школи або в області менших відхилень розподілу заробітків випускників коледжів, то ризик невдачі не перевищує 47%; але все ж дуже висока ймовірність того, що індивід, що купує освіту в коледжі, матиме в кінцевому рахунку заробіток не вище, ніж якщо б він отримав тільки середню освіту. Є й інші ризики. Окупність навчання в
 4. Господарська діяльність. Блага і потреби
  розподіл, обмін і споживання. Виробництво - це процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людини. Розподіл - це процес визначення частки, кількості, пропорції, в якій кожен господарюючий людина приймає участь у виробленому продукті. Обмін - процес руху матеріальних благ і послуг від одного суб'єкта до іншого і форма
 5. 3. Антимонопольне регулювання
  розподілі ресурсів. Діяльність монополій посилює диференціацію доходів, чревата соціальними конфліктами. У силу всього перерахованого в розвинених країнах існує антимонопольне регулювання економіки. Як відомо, у країнах Заходу держава активно втручається в господарську діяльність монополій і олігополії. Воно прагне не допустити надмірного впливу монополій і
 6. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  розподілу відноситься до XVII в. До цього часу проводився лише кількісний аналіз розподілу доходів, ніж особливо чудова була робота У. Петті «Політична арифметика». Слово «розподіл» широко використовується Ф. Кене в «Економіческойтабліце» (1758). Міркування про те, як створюються і розподіляються багатства, мають місце в роботі А. Тюрго «Ефемериди громадянина» (1770).
 7. Визначення економічного зростання
  розподілу національного доходу серед різних верств населення; - поліпшення якості і зростання різноманітності випущеної продукції та послуг. Економічна безпека як основа національної безпеки - це сукупність умов і факторів, що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до постійного відновлення і самовдосконалення.
 8. Тіньова економіка
  розподілу. У результаті в Росії сформувалася абсолютно унікальна за міжнародними мірками тіньова економіка. Її основні риси - відхід від податків, втеча капіталів за кордон, подвійна бухгалтерія, «човникова» і бартерна торгівля, приховане безробіття, корупція. Тіньова економіка неоднорідна за своєю структурою. Головними фігурами тіньової економіки є кримінальні елементи (торговці
 9. 3. Економічні погляди С.Сисмонди
  розподілу більшість отримує жалюгідні крихти. І тут також видно вплив А.Смита, який пише, що "жодне суспільство, без сумніву, не може процвітати і бути щасливим, якщо значна частина його членів бідна і нещасна". Таким чином, у Сісмонді ми бачимо розвиток моральних аспектів економічної науки, початок якому поклав А. Сміт. Але не тільки в цьому проявляється єдність
 10. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  розподіл інвестицій між альтернативними можливостями він розглядає як ілюстрацію рівності відносин граничнихкорисностей до цін. Загалом робота Маршалла внесла значний вклад не тільки в розробку теорії ціни рівноваги, але також у дослідження теорії відсотка, прибутку і ренти. Зокрема, прибуток Маршалл приписує четвертому фактору виробництва - організації, і
© 2014-2022  epi.cc.ua