Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Національний дохід і лічнийрасполагаемий дохід


Національний дохід - це загальна сума доходів, зароблених факторами виробництва в економіке.Однако через існування податкової системи інекоторих інших елементів економіки в дійсності не вся величина національного доходадоступна домашнім господарствам для расходованіяна товари і послуги.
Про Особистий наявний дохід - це дохід, доступний для безпосереднього витратою-ня домашніми господарствами.
У табл. 24-4 представлений розрахунок особистого наявного-мого доходу. Ми почнемо з національного доходу-сукупного доходу, отриманого в економіке.Строкі таблиці, упереджені словом «мінус», являють собою ті елементи національного до-ходу, які виключені з виплат домашнім гос-подарства і які, отже, домашні госпо-дарства не можуть витратити. Фірми не перечісляютвсю свій прибуток своїм власникам. Деяка еечасть залишається, щоб бути використаною по-дальшої діяльності фірми. Власникам виплачують тільки дивіденди, распределяемиесреді акціонерів корпорації. Таким чином, втабл 24-4 насамперед віднімається сума прібилііз національного доходу, а потім додається вели-чину розподілених дивідендів. Це гарантіруетвключеніе в особистий наявний дохід толькотой частини прибутку, яка дійсно перед-ставлять собою дохід власників.

Наступний крок пов'язаний з коригуванням на ви-плату відсотків. Виплати відсотків правитель-ством включаються не в національний дохід, а в со-ставши грошових трансфертів. Трансферні платежі-це такі платежі, які виробляються безполученія якої послуги взамін, або, другімісловамі, є безоплатними виплатами. Ра-зумеется, грошові надходження за відсотками до-ступні для витрачання домашніми господарствами, а тому повинні вважатися елементом особистого рас-полагаемого доходу. У 1986 р. домашніми госпо-ствами в результаті виплат за відсотками було по-
4 Цей пункт не включає виплати за відсотками, вироблені домаш-ними господарствами або урядом. Ці виплати не включаються так-же в ВНП, оскільки не являють собою платежів, заснованих навиробництві товарів і послуг.
ТАБЛИЦЯ 24-4. Національний дохід США і лічнийрасполагаемий дохід, 1986 р. (в млрд. дол)
Національний дохід 3387
Мінус: Доходи корпорацій 300Плюс: Дивіденди по акціях, що належить
приватним особам 81
ПЛЮС: Поправка на відсоток 181
Мінус: Податки 674
Плюс: Непроцентні трансферти 299
Разом: Особистий наявний дохід 2974
Джерело: Survey ofCurrent'іяпея, January 1987.
Лучено позитивне сальдо в розмірі 181 млрд.дол.
, Не врахованих в сукупній величині націо-нального доходу.
І нарешті, ми повинні взяти до уваги су-ществование податків і не пов'язаних з виплатаміпо відсоткам трансфертних платежів. Суми, сплачені домашніми господарствами у вигляді подат-гов, природно, недоступні для витрачання іпоетому повинні виключатися із суми національ-ного доходу при обчисленні величини особистого рас-полагаемого доходу. У 1986 р. така корректіровкапрівела до віднімання 674 млрд. дол (см табл 24-4). Але в той же час домашні господарства получаюттранферти від держави у вигляді посібників з соціального забезпечення і від фірм - у вигляді пенсій.
Після внесення всіх цих поправок виявляється, що в 1986 р. з загальної величини національного до-ходу в 3387 млрд дол у розпорядженні домашніххозяйств залишилося лише 2974 млрд дол Нагадаємо, що ВНП для 1986 дорівнював 4208 млрд дол застрашенням, особистий наявний дохід склав только71% ВНП. Хоча душовою показник ВНП в 1981 г.превисіл 17 400 дол, наявний дохід на душунаселення був нижче 12400 дол Різниця пояс-ється головним чином фактом існування амор-тізаціонних відрахувань і податків, а також тим об-стоятельство, що фірми розподіляють серед своіхсобственніков лише частина отриманого прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Національний дохід і лічнийрасполагаемий дохід "
 1. Споживчі витрати
  національного доходу і сукупного особисто-го наявного доходу. Як ви можете бачити, функція потребленіяпроходіт через початок координат, демонструючи ну-ліве споживання при нульовому рівні доходів. По-кільки функція споживання представляє собойна малюнку пряму, що проходить через початок координат, рівень споживання завжди пропорциона-лен величиною доходів. На рис. 25-4 показано,
 2. 2. Межі економічного розрахунку
  національному багатстві? У чому сенс остаточного результату цих обчислень? Що туди слід включати, а що не слід? Чи буде правильним включити сюди цінність клімату країни і вроджених здібностей та набутих навичок людей? Ділова людина може звернути свою власність в гроші, а країна не може. Грошові еквіваленти, що застосовуються в діяльності і в економічному розрахунку,
 3. 3. Чистий ринкова економіка
  національною державою або світовим органом влади, неявно міститься в теоріях економістів. Максимізація прибутку Вважається, що економісти, вивчаючи проблеми ринкової економіки, абсолютно нереалістичні, припускаючи, що всі люди прагнуть отримати максимально досяжну вигоду. Вони, мовляв, малюють образ абсолютно егоїстичного і раціонального істоти, для якого не має значення нічого,
 4. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  національного доходу в тому вигляді, як вона використовується у повсякденному житті, ми повинні були б сказати, що ніяка частина національного доходу не входить в прибуток.]. У економіці, що розвивається все інакше. Розвивається ми називаємо таку економіку, в якій відбувається збільшення інвестованого капіталу в розрахунку на душу населення. Використовуючи цей термін, ми не маємо на увазі ніякого
 5. 12. Індивід і ринок
  національної економіки є неминучим наслідком спроб втручання в місцеву ділове життя і, крім того, результатом войовничих тенденцій, так само як і чинником, що породжує ці тенденції. Але справа все-таки в тому, що ідею протекціонізму неможливо продати виборцям, якщо їх не переконати, що протекціонізм не тільки не завдає шкоди їх рівню життя, а й значно його підвищує.
 6. 6. Монопольні ціни
  національному рівні проводиться в Сполучених Штатах політика щодо сільського господарства, а на міжнародному рівні договори, евфемістично звані Міждержавна угода з контролю над товарами. Для опису цієї форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання,
 7. 17. Вторинні засоби обміну
  дохід і володіє високим ступенем вторинної ліквідності. Таким чином, на подібні товари існує специфічний попит з боку людей, що прагнуть їх мати, щоб знизити витрати на залишки готівки. Ціни таких товарів частково визначаються цим специфічним попитом; вони були б нижчими, якби його не було. Дані товари є як би вторинними засобами обміну, а їх мінова
 8. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  національні ярлики. Як зауважив Хайек (с. 41 сн. 1), англійські економісти класичної школи з часів Рікардо, а особливо Дж.С. Мілля (останній, можливо, частково під впливом Дж. Рея), були в деяких відносинах великими австрійцями, ніж їхні нинішні англосаксонські послідовники.]. Правильність австрійської точки зору можна легко продемонструвати, дослідивши проблему відносного
 9. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  національну грошову одиницю до існуючого раніше металевого паритету. Зрозуміло, в більшості випадків дефляційні проекти дуже скоро скасовувалися, так як їх здійснення зустрічало зростаючий опір і, крім того, лягало важким тягарем на казначейство. Або ми можемо припустити, що банки, що придбали сумний досвід в ході кризи, викликаної кредитною експансією, прагнуть
 10. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  національних держав, а також змовою між групами держав, відіграють незначну роль. Вони стосуються деяких корисних копалин, чиї родовища нечисленні і географічно сконцентровані, а також місцевих монополій обмеженого простору. Дійсно, в цих випадках монопольні ціни можуть бути призначені навіть за відсутності державної політики, прямо або побічно
© 2014-2022  epi.cc.ua