Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

5.2. ПРЯМІ ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ


Іншою поширеною формою міжнародного переміщення фактора капітал є прямі зарубіжні інвестиції (ПЗІ). Згідно підходу Міжнародного валютного фонду (МВФ) прямі іноземні інвестиції - це вкладення капіталу резидентом однієї країни в придбання стійкого інтересу в підприємстві, що є резидентом іншої країни. Особливістю цього виду інвестицій є збереження контролю інвестора над своїм капіталом, який інвестується шляхом створення або розширення в приймаючій країні дочірнього підприємства або філії як частини компанії інвестує країни.
В останнє десятиліття поряд зі створенням і розширенням дочірніх підприємств і філій широко поширеним шляхом ПЗІ стала практика транскордонних злиттів і поглинань (cross-border mergers and acquisitions, або скорочено Мand As). Під кваліфікацію ПЗІ підпадають за статистикою МФВ всі види інвестицій, що забезпечують прямому інвестору не менше 10% акцій, голосів або власності підприємства з іноземними інвестиціями. Прямими інвесторами виступають, як правило, великі компанії, що прагнуть розширити ринки товарів і послуг і збільшити таким чином свої доходи. Вони діють зазвичай через фінансових посередників в особі банків та інвестиційних компаній, які, втім, і самі часто виступають у ролі прямих інвесторів. В останні два десятиліття в ролі інвесторів активно стали виступати страхові компанії і пенсійні фонди. Мотивація прямого інвестування в загальному сенсі визначається прагненням максимізувати прибуток шляхом з'єднання додатка фінансового капіталу із сприятливими умовами використання інших факторів виробництва (ресурси, робоча сила, ринки збуту), інших форм невловимого або матеріалізованої накопиченого капіталу (технології, управлінський досвід, досвід маркетингової стратегії експансії) , створених конкурентних переваг (розмір корпорації, економія на масштабах, популярні бренди і торгові марки) та інших факторів (відмінності в рівнях оподаткування, у транспортних витратах, можливість диверсифікувати ризики та ін.)
Важливо також, щоб існувала досить серйозна мотивація і для ввезення іноземного капіталу на стороні приймаючих країн. До числа причин, що спонукають країни погоджуватися або навіть навмисно залучати іноземний капітал, зазвичай ставляться поряд з потребою в капіталі можливість прилучення до новітніх закордонних технологій, залучення кваліфікованих фахівців і управлінців, розширення експортних поставок, ймовірність реалізації урядових програм економічного і соціального розвитку приймаючої країни або її регіонів та інші мотиви.
Ці мотиви в цілому формують більш-менш сприятливі умови діяльності іноземних інвесторів. У літературі встановилося поняття «інвестиційний клімат» - збірне поняття, що характеризує ступінь або поєднання різного роду інвестиційних ризиків. Інтегральна оцінка інвестиційного клімату відбивається в різних інвестиційних рейтингах, авторитет частини яких настільки високий, що уряди багатьох країн змушені враховувати їх при розробці економічної політики.
Сучасне міжнародне переміщення капіталу нерідко порівнюють з вулицею з двостороннім рухом, оскільки ПЗІ породжують так звану горизонтальну інтеграцію промислового виробництва, пов'язану із зростанням диференціації продукції і розвитком внутрішньогалузевого обміну товарами. Ця спрямованість ПЗІ останнього часу пояснює, зокрема, та обставина, що в глобальних обсягах ввезення та вивезення ПЗІ більша частина їх припадає на розвинені країни. З річного загального обсягу ПЗІ майже в 1,5 трлн дол в 2000 р. 80% припало на розвинені країни, а частка країн скоротилася цього року до 18% замість, наприклад, 38% у 1997 р. Спад 2001 привів до скорочення ПЗІ більш ніж удвічі і незначного зростання частки країн, проте за накопиченим запасам ПЗІ картина змінилося незначно. Загальне уявлення про розміри міжнародного переміщення капіталу дає табл. 5.1, в якій не виділені окремо розміри ввезення та вивезення ПЗІ з країн Східної та Центральної Європи відповідно 27,2 і 3,1 млрд дол для 2001
У сучасній глобальній економіці значні масштаби ПЗІ отримали особливо в останнє десятиліття XX в., в період нового витка технологічного оновлення економіки розвинених країн, пов'язаного із зародженням так званої нової економіки, в основі якої лежить прогресуючий зростання інформаційних технологій. Саме в ці роки темп ежегод
ного приросту ПЗІ і досяг 40%. ПЗІ фактично були мобільною частиною валового світового інвестованого капіталу, на їх частку припадало до 15% всіх інвестиційних ресурсів світу і саме завдяки цій рухомий їх частини були досягнуті значні темпи економічного розвитку світового ВВП.
Однак потрібно зазначити, що основні світові інвестиційні центри є не тільки джерелом вивезення ПЗІ, а й полюсом їх тяжіння. На частку США, Європейського союзу і Японії в 1998-2000 рр.. доводилося 85% відтоку світових ПЗІ і 3Д їх припливу. Таблиця 5.2 показує 10 провідних країн-експортерів і 10 перших країн-реципієнтів ПЗІ в період 2000

Ефект ПЗІ в загальному вигляді графічно показаний на рис. 5.1 на початку цієї глави, при цьому необхідно мати на увазі, що поряд з метою збільшення прибутковості за допомогою ПЗІ приймаючі країни досить задовільно вирішують проблеми, що визначають їх вмотивованість у залученні ПЗІ. Саме зацікавленість визначає сьогодні не тільки загальну політичну доброзичливість щодо ПЗІ як експортують, так і імпортують капітал країн, а й основні способи конкретної державної підтримки. До числа таких способів відносяться двосторонні инвестицион
ві угоди (BITs) - більше 2 тис. до початку 2002 р., угоди про виключення подвійного оподаткування (DDTs) - також більше 2 тис., приєднання країн до системі міжнародного арбітражу, створення органів по страхуванню ризиків інвестування, розвиток системи гарантування ПЗІ у відповідності з рекомендаціями Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій, різноманітні заходи адміністративної і дипломатичної підтримки з боку державних органів. У Російській Федерації на регулярній основі при уряді діє Міжнародна рада з іноземних інвестицій, до якого поряд з чиновниками високого рангу входять представники найбільших фірм-інвесторів.
Політика щодо ПЗІ є все більш важливим і зростаючим елементом загальної економічної політики всіх без винятку країн. Свідченням цьому є зростаюче число країн, які покращують умови для ПЗІ (табл. 5.3).
Політика, спрямована на поліпшення умов для інвестування, приносить свої плоди. Це підтверджують і масштаби наслідків цього процесу. Зародилися на основі ПЗІ транскордонні внутріфірмові поставки вже до початку 2000 р. склали більше 14 трлн дол, майже вдвічі перевищивши суммар
ний світовий експорт товарів. Обсяг виробленої на основі ПЗІ продукції перевищує сьогодні 1/10 світового ВВП. Виступаючи в якості найбільш рухомого елемента сберегаемой частини світового доходу в умовах все більш розмивних національних кордонів, що визначають національну приналежність новоствореної вартості, ПЗІ все більше стають прискорювачем глобалізації світового господарства, які не переставши при цьому бути об'єктом конкурентної боротьби за залучення на національні території. Особливе місце в цих процесах займають міжнародні корпорації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. ПРЯМІ ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ "
 1. 17.1. Міжнародна міграція капіталу: сутність, причини і форми
  прямі і портфельні інвестиції. Прямі закордонні інвестиції - це вкладення капіталу з метою придбання довгострокового економічного інтересу. Прямими вважаються інвестиції, які охоплюють більше 10% акціонерного капіталу і дають право контролю над підприємствами. Прямі інвестиції здійснюються у формі вкладень капіталу в зарубіжні промислові, торговельні та інші підприємства шляхом
 2. Тести
  прямі зарубіжні інвестиції; б) експорт товарів; в) доходи від іноземних інвестицій ; г) портфельні вкладення за кордоном. 13. Які з наведених компонентів платіжного балансу відносяться на рахунок руху капіталу: а) прямі зарубіжні інвестиції; б) експорт товарів; в) доходи від іноземних інвестицій; г) портфельні вкладення за кордоном. 14. Надходження валюти в країну
 3. Парадокс Леонтьєва - в 1947 р.
  прямі закордонні інвестиції. ПЗІ також виступають способом ухилення від податків, а також їх максимальної мінімізації. По-перше, фірми можуть розташовувати свої філії в країнах з мінімальним оподаткуванням. По-друге, використовуючи трансфертні ціни та інші інструменти, заявляють прибутку в країнах з низьким оподаткуванням та збитки - з високим. З цією метою фірма встановлює завищені
 4. Висновки
  прямі зарубіжні інвестиції (ПЗІ). 4. Ефект від переміщення капіталу складається як вищий сумарний рівень граничної прибутковості на капітал, що виникає в результаті переміщення. 5. Міжнародне кредитування припускає передачу коштів у позику на термін під певний відсоток за їх використання. Воно пов'язане з загальним принципом міжчасового рівноваги між сьогоденням і
 5. Основні поняття
  зарубіжні інвестиції - Портфельні інвестиції - Міжнародний кредит - міжчасового рівновагу між поточним і майбутнім споживанням - міжчасового торгівля - міжчасового порівняльні переваги - Транскордонні злиття і поглинання - Прямий інвестор - Кумулятивний (накопичений) обсяг припливу або відтоку капіталу - Міжнародна корпорація - Транснаціональна корпорація
 6. Запитання для закріплення матеріалу
  прямі зарубіжні інвестиції і які мотиви інвестування капіталу в цій формі у інвесторів і реципієнтів? [Т] Оцініть масштаби сучасних ПЗІ, їх галузеву спрямованість і розподіл по групах країн. Які заходи державної підтримки ПЗІ використовують країни для стимулювання їх вивозу і припливу? Яка роль ТНК у сучасній економіці? Оцініть масштаби чисельності ТНК, а також
 7. Глосарій
  закордонних операцій і мінус доходи, зароблені в країні іноземними громадянами. Валютне заміщення. Використання іноземної валюти (наприклад, долара США) як засобу обігу замість місцевої валюти або паралельно з нею. Валютний контроль. Політика уряду щодо обмеження операцій з іноземною валютою і контроль вивезення місцевої валюти. Досягається за допомогою контролю за обсягами
 8. Економічне зростання
  прямі і портфельні. Прямі іноземні інвестиції - це інвестиції в капітал, якими володіють і розпоряджаються (управляють) іноземці. Портфельні іноземні інвестиції - інвестиції в капітал, що фінансуються за допомогою іноземців, наприклад дохід від продажу іноземцям акцій і облігацій фірм даної країни, але які знаходяться під управлінням виробників (резидентів) даної країни.
 9. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  прямі, але і непрямі витрати, до числа яких відносяться виплати відсотків по військових боргах, пенсії та допомоги інвалідам війн, ветеранам і т.д. Певне місце у видаткових статтях бюджету відводиться на витрати з обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу, матеріальне забезпечення зовнішньополітичних зв'язків і утримання апарату управління. Витрати бюджету на кредитування
 10. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  зарубіжних компаній, не забезпечуючи прав власності на підприємства і навіть контролю над ними. У країнах, що імпортують капітал, вироблені спеціальні прийоми і заходи щодо залучення іноземних інвестицій: 1) зниження податкового тягаря аж до введення режиму «податкових канікул»; 2) створення спеціальних економічних зон і офшорів, 3) введення особливого законодавства, що регулює
 11. Інтернаціоналізація господарського життя. Рівень участі країни у світовій економіці
  прямі інвестиції). Що стосується державного зовнішнього боргу, то по багатьох країнам він перевищує обсяг їх ВВП (за деякими - багаторазово), у розвинених країн він незначний, а у Росії становить на початок 1999 р. понад 141,5 млрд. дол, і на його обслуговування у вказаному році може піти до 20% надходжень від експорту товарів і послуг. Показниками участі країни в міжнародному
 12. Транснаціоналізація господарської діяльності
  прямі інвестиції. У цьому випадку вони отримують доступ до економічних ресурсів (факторів виробництва) зарубіжних країн, деякі з яких іммобільності або маломобільних (природні ресурси, робоча сила). Докладаючи до цих економічних ресурсів свої власні (капітал, знання, підприємницькі здібності), ТНК отримує можливість в рамках всієї планети організувати орієнтовану на
 13. Особливості регіоналізації по країнах і формам зовнішньоекономічних зв'язків
  прямі інвестиції є не тільки знаряддям зрощування економік (як у вищезгаданому прикладі взаємних капіталовкладень в ЄС), але й способом проникнення на ті ринки, де зростання експорту товарів і послуг стикається з великими труднощами (високими митами, сильною конкуренцією і т.д.). Ще більш яскравим прикладом можуть бути портфельні інвестиції, орієнтовані не так на стратегію завоювання
 14. Сутність і форми руху капіталу
  зарубіжні інвестиції (інвестиції за кордоном). Класифікація форм міжнародного руху капіталу відбиває різні сторони цього процесу. Капітал вивозиться, ввозиться і функціонує за кордоном у таких формах. 1. У формі приватного або державного капіталу в залежності від того, вивозиться він приватними або державними організаціями і компаніями. Рух капіталу по лінії
 15. Прямі та портфельні інвестиції
    прямі і портфельні інвестиції. Характерна риса прямих інвестицій, по визначенню МВФ, полягає в тому, що інвестор бере участь в управлінському контролі над об'єктом (підприємством), в який інвестований його капітал. Зазвичай для цього достатньо володіти 10% акціонерного капіталу. Портфельні інвестиції такого участі в контролі не дають. Вони, як правило, представлені пакетами акцій (або
 16. Сучасні концепції ТНК
    прямі інвестиції. При цьому монополії, що стали міжнародними через вивіз прямих інвестицій, володіють перевагою перед місцевими конкурентами через свою виробничої, фінансової та технологічної мощі (включаючи монополію на нові продукти). 5. Еклектична модель. Однобокість і вузькість моделей прямих інвестицій призвели до появи моделі Дж. Даннінга. Вона увібрала в себе з інших моделей
 17. Висновки
    прямі інвестиції або на виробництво товарів і послуг за кордоном, або на організацію там товаро-і услугопроводящей мережі, або вивозить капітал в рамках його втечі. Для російських прямих інвестицій характерні два інших напрями вивозу капіталу. 4. Механізм підготовки і здійснення прямих інвестицій базується на проектному аналізі, але має свої особливості. Створення за кордоном фірм і
 18. Класифікація статей платіжного балансу
    прямі інвестиції, портфельні інвестиції, інший капітал і резерви), традиційний поділ на довгострокові активи (фінансові вимоги резидентів до нерезидентів) і пасиви (фінансові вимоги нерезидентів до резидентів), а також розбивку відповідно до інституційної приналежністю (державні органи, фінансові влади, інші банки та ін.) Інші інвестиції - залишкова категорія,
© 2014-2022  epi.cc.ua