Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що відбувається з ціною продукції і з валовим доходом, коли конкурентна фірма

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що відбувається з ціною продукції і з валовим доходом, коли конкурентна фірма подвоює обсяг продажів? Наприклад, якщо ціна одного галона Огаллон=3,785 літра) молока $ 6, а ферм! продає 1000 галонів, її валовий дохід дорівнює $ 6000. Так як обсяг молока, пропонований фермою Смитов, незначний, особливо порівняно з світовим ринком молока, вона приймає ціну як даність ринку. Це означає, зокрема, що ціна молока не залежить від обсягу виробництва і продажів ферми. Якщо Сміти подвоять обсяг виробництва молока, ціна його оста-нется колишньою, а валовий дохід Смитов зросте в два рази, тобто валовий дохід прямо пропорційний обсягу випуску. У табл. 14.1 представлений дохід сімейної ферми Смітів. У перших двох ко-Лонки наведено обсяги випуску продукції ферми і ціна, за якою вона її продає.
У третій колонці показаний валовий дохід ферми, який дорівнює вироблена-дению ціни одного галона молока на обсяг випуску. Подібно до того як ми використовували поняття «середнього» і «граничного» в попередньому розділі при аналізі витрат, вони стануть в нагоді нам і при рассмотре-ванні доходу. Спробуємо відповісти на наступні питання: - Який дохід приносить фермі один галон стандартного молока? - Який додатковий дохід отримує фірма, збільшуючи обсяг випуску на 1 галон? У четвертій колонці табл. 14.1 представлений середній дохід, що обчислюється як валовий дохід (з третьої колонки), віднесений до обсягу випуску (з першої колонки). Середній дохід показує нам, який дохід отримує ферма від прода-жи одиниці стандартного товару. Ми бачимо, що середній дохід дорівнює $ 6, тобто ціною галона молока. Даний факт ілюструє загальне правило, яке застосовується як до конкурентної фірмі, так і до будь-якого іншого типу фірми: валовий дохід дорівнює добутку ціни на обсяг випуску (P х Q), а середній дохід є валовий дохід (P х Q), поділений на обсяг випуску (Q).
Таким чином, для будь-якої фірми середній дохід дорівнює ціні продукції. У п'ятій колонці табл. 14.1 - граничний дохід, що дорівнює зміні валового доходу в результаті продажу додаткової одиниці виробленої продукції. Як видно з таблиці, граничний дохід дорівнює $ 6, тобто ціною галона молока. Даний результат ілюструє правило, застосовне тільки до конкурентної фір-ме: валовий дохід дорівнює (P х Q), a P для конкурентної фірми постійно. Отже, коли Q зростає на 1 одиницю, валовий дохід збільшується на P доларів. Граничний дохід конкурентної фірми дорівнює ціні продукції. Таблиця 14.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що відбувається з ціною продукції і з валовим доходом, коли конкурентна фірма "
 1. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  себе такі чинники, як зручність місцезнаходження продавця, загальна атмосфера або загальний стиль, властиві його закладу, його манера ведення справ, його репутація як чесного ділка, люб'язність, ділова вправність і всі особисті узи, які пов'язують його клієнтів або з ним самим, або з тими, хто у нього працює ".2 Реалістичне розуміння сучасного співвідношення монополії і конкуренції припускає
 2. Глосарій
  себе ак-тиви (кошти, що знаходяться у володінні), пасиви (суммуобязательств), а також чисту вартість капіталу (суммар-ні активи за вирахуванням пасивів) якої-небудь фірми або дру-гого інституту на певний момент часу. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА З Часткові РЕЗЕРВАМІ.Fractional reserve banking. Має місце в тому випадку, когдавелічіна коштів, які банки тримають у формі резервів, ленипе
 3. Постійні, змінні та загальні витрати
  себе від надмірного зростання витрат виробництва, досліджується динаміка середніх витрат. Поняття середніх витрат (AC, avenge costs) міститься в «Капіталі» К. Маркса. Маркс на базі цього виду витрат побудував концепцію цін виробництва, середньої норми прибутку, що припадає на капітал. Цей вид витрат існує і в бухгалтерії фірми. Однак її арсенал більш об'ємний, в ньому чільна роль
 4. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  що предметом економічної науки є багатство. Але якщо Сміт і Рікардо аналізували природу багатства нації і джерела його зростання, то Маршалла багатство і гроші цікавлять в першу чергу тому, що вони служать, на його думку, єдиним придатним засобом для вимірювання мотивів людської діяльності. Він пише, що "... самим стійким стимулом господарської діяльності
 5. Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС.
  Що критерій припинення виробництва записується так: Піти з ринку, якщо P <АТС. Тобто фірма вирішує покінкть ринок, якщо ціна продукції менше середніх сукупних витрат виробництва. Подібний аналіз застосовний і до підприємця, що розглядає питання про створення нової фірми. Фірма вступить в галузь, якщо її діяльність буде прибутковою, що можливо тільки у випадку, коли ціна
 6. 15.5 МОНОПОЛЬНА ПРИБУТОК Площа прямоуголь-ника BCDE дорівнює прибутку монополії. Висота
  що більш-менш вірно для значного числа препаратів). Протягом терміну дії патенту фірма-монополіст максимізує прибуток, так як про-нищить обсяг продукції, при якому граничний дохід дорівнює граничним витратам. Водночас встановлюється ціна, неабияк перевищує пре-слушні витрати. Але коли термін патенту минає, прибутковість виробниц-ства ліки спонукає до
 7. § 18. Сутність і структура ринку
  що ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися. Англійський економіст А. Маршалл стверджував, що чим досконаліший ринок, тим сильнішою є тенденція до того, щоб у всіх його пунктах в один і той же час за одну і ту саму річ однакову ціну. У підручнику "Економікс" ринок розглядається як «інститут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і
 8. § 20. Закон попиту і спадної прибутковості
  себе корисність нового товару рівновеликої витратам на її купівлю, тобто ціною Р1 Для виробника максимальний дохід, тобто сума, яку фірма може отримати від продажу додаткового товару за ціною Р1, буде дорівнює максимальним (граничним) витратам на їх виробництво. Така оптимальна ціна називається ціною рівноваги. У марксистській політичній економії синонімічним поняттям є
 9. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  себе продовольством, що є ознакою економічної безпеки. У результаті державного регулювання утворюється надлишок сільськогосподарської продукції, які країна може спробувати продати на світових ринках за демпінговими (заниженими) цінами. При цьому держава захищає вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника за допомогою високого мита на ввезену
 10. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  себе та членів своєї сім'ї, змушені продавати власникам засобів виробництва свою робочу силу. При подібному підході відбувається ототожнення приватної власності, заснованої на власній праці, з приватної капіталістичної, яка грунтується на присвоєння чужої праці. Сутність капіталу. Капітал, як будь-яка інша економічна категорія, має своє речовий зміст і
© 2014-2022  epi.cc.ua