Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Проіллюстрі-руйте відповіді за допомогою графіків.

Проіллюстрі-руйте відповіді за допомогою графіків. а. Хвиля оптимізму стимулює виробничих-ні інвестиції. б. ФРС приймає рішення про зниження резерв-них вимог. в. Зростання цін на нафту призводить до зміщення нию короткострокової кривої сукупного-позиції вгору. м. Збільшується потреба домашніх господарств в готівці, які використовуються для покупок у вихідні дні. 2. Припустимо, банки встановили банкомати в каж-дом кварталі. Так як доступність готівки зросла, їх обсяг на руках у населення зменшився. а. Припустимо, що ФРС не змінює запропонованого-вання грошей. Як у відповідності з теорією переваги ліквідності зміниться відсоток-ная ставка? Що станеться з сукупним попитом? б. У чому має полягати політика ФРС, спрямована на стабілізацію сукупного попиту? 3. Протягом 1991 процентна ставка в США рез-ко знизилася. Багато спостерігачів вважали, що вони стали свідками експансіоністської денеж-но-кредитної політики. Наскільки обгрунтований та-кой висновок? (У 1991 р. економіка США досягла нижньої точки економічного спаду.) 4. На початку 1980-х рр.. в США був прийнятий закон, що дозволяє банкам платити відсотки по вкла-дам на поточних рахунках, чого вони не мали права робити раніше.
А. Якщо ми включимо у визначення грошей вкла-ди на поточних рахунках, у чому укладатиме-ся ефект законодавчої норми на попит на гроші? Поясніть. 24 Зак. № 524 б. Якщо, зіткнувшись із зміною попиту на гроші, ФРС зберегла пропозицію грошей постійним, як її рішення вплине на про-центной ставку? Що станеться з сово-купно попитом і сукупним обсягом ви-пуску продукції? в. Якщо ФРС, зіткнувшись із зміною спро-са на гроші, прагне зберегти ринкову ставку відсотка (процентну ставку по неде-ніжним активами) постійної, як зміниться пропозиція грошей? Що станеться з сово-купно попитом і сукупним обсягом ви-пуску продукції? 5. У цій главі пояснюється, що експансіоністська грошово-кредитна політика веде до зниження процентної ставки, що стимулює попит на по-споживчі та інвестиційні товари. Пояс-ните, як така політика стимулює попит на чистий експорт. 6. Припустимо, економісти спостерігають, що збіль-шення державних закупівель на $ 10 млрд призвело до підвищення сукупного попиту на товари і послуги па $ 30 млрд. а. Якщо ці економісти ігнорують можли-ність ефекту витіснення, який, на їх оціню-кам, була б гранична схильність до по-требления (MPC) I б.
Припустимо, що економісти враховують ефект витіснення. Як зміниться їх оціню-ка граничної схильності до споживання? 7. Припустимо, що уряд знижує подат-ги на $ 20 млрд, ефект витіснення отсутству-ет, а гранична схильність до споживання рав-вується 3/4, а. Яке початкове вплив скорочений-ня оподаткування на сукупний попит? б. Які додаткові наслідки випливають за первісним ефектом? Як Ви оцінюєте-ті загальний вплив скорочення налогооб-розкладання на сукупний попит? 722 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді в. Як співвідноситься сумарний ефект скор-щення податків на $ 20 млрд з сумарним ефектом зростання державних закупівель на $ 20 млрд? Чому? 8. Припустимо, що споживачі оптимистич-но оцінюють майбутні доходи і приймається-ють рішення про додаткові покупках на $ 30 млрд. Чи буде це зміна со-воджуватись еффектоммультіплікатора? Поясніть.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проіллюстрі-руйте відповіді за допомогою графіків. "
 1. В. Яке буде вплив імпорту на число фірм в текстильній галузі США в
  руйте відповідь графіками. в. Припустимо, що місто вирішило підняти Ліцензійні плату для власників залишилися 800 кіосків. Як це позначиться на обсязі продажу сушок в окремому кіоску і на його прибутку? Міська влада бажають отримати максималь-но можливий дохід, але зберегти всі 800 ки-осков. Наскільки вони повинні збільшити ліцензійну плату за таких умов? Про-демонструйте
 2. Завдання
  проіллюстрі-руйте процеси короткостроковій і довгостроковій адаптації до винаходу синтетичного каучуку. 2. Обговоріть вплив світової буму на економіку, спе-ціалізірующуюся на виробництві міді. 3. Використовуючи теорію порівняльної переваги, об-суждать в гол. 36, поясніть, чому LDC досяг-ли особливо великих успіхів в експорті текстилю, одягу та шкіряного взуття. 4. «Зростання
 3. Глава 5
  ответствии з закономірностями, які траплялося спостерігати в минулому. Якщо курс веде себе не так, як мав би, краще ці акції не чіпати. Адже якщо ти не можеш знати, в чому там справа, то і не вгадаєш, в якому напрямку курс буде змінюватися. Ні діагнозу - немає і прогнозу. Ні прогнозу - немає і прибутку. Це дуже стара ідея, що потрібно стежити за поведінкою курсу і вивчати його поведінку в
 4. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  відповідально номінальної ставки відсотка (рис. 16.3, в) . Як правило, це має місце, коли центральний банк зберігає постійної норму обов'язкових резервів, але не проводить операцій на відкритому ринку. Дана політика (комбінована) зазвичай застосовується, коли зміни попиту на гроші обумовлені коливаннями ВВП. Пропозиція грошей може характеризуватися двома змінними: номінальним
 5. Що незвичайного в кривій пропозиції? Чим ви це пояснюєте? б.
  Відповідально, зниження цін ». Ка-кая помилка допущена в аналізі цієї ситуа-ції? Для ілюстрації вашої відповіді накресліть графік. 12. «При даному збільшенні пропозиції нахил кривих попиту та пропозиції впливає на зраді-ня рівноважного обсягу». Чи вірно це ут-вер-ждение? Поясніть за допомогою графіка. 13. (Це питання вимагає використання шкільних знань алгебри.) Дослідження ринку
 6. Величезна роль на-логів в економіці очевидна, але вплив оподаткування на
  відповідь нелегко - до тих пір, поки ми не звернемося до всемогутнім інструментам попиту та пропозиції. Контроль над цінами Давайте ще раз звернемося до ринку морозива. Як ми бачили в гл. 4, на конкурентному, вільному від державного регулювання ринку ціна на морозиво під впливом різних факторів змінюється і врівноважує попит та пропозиція: при рівноважної ціною кількість
 7. А. Припустимо, що мінімальний розмір оплати-ти праці на ринку некваліфікованого тру-да знаходиться вище
  руйте каж-ДОЕ з цих пропозицій на графіку попиту і пропозиції на ринку зброї. а. Податок на покупців зброї б. Податок на продавців зброї в. Встановлення нижньої межі ціни на зброю. м. Податок на боєприпаси. 7. Уряд США реалізує дві програми, що впливають на ринок сигарет. Кампанія в засобах масової інформації та вимоги про Глава 6. Пропозиція, попит та
 8. № 524 0 12 3 4 Кількість альбомів 162 Частина 3.
  Відповідь, ми використовуємо концепцію споживчого надлишку. На рис 7.3 представлена звичайна, спрямована вниз крива попиту. Хоча вона здається дещо відмінною за формою від ступінчастих кривих попиту на двох попередніх малюнках, ми як і раніше використовуємо тезу про те, що споживач-ський надлишок - це площа фігури, обмеженої рівнем ціни, кривої попиту і віссю ординат. На графіку (а)
 9. В якості іншого прикладу розглянемо ситуацію, коли шведська компанія Volvo збільшує ціни на свої
  відповіді на це питання нам необхідно дізнатися співвідношення рівнів цін 1931 г . і наших днів, а потім перерахувати дохід Б. Рута за 1931 р. в його нове значення з урахуванням сучасної купівельної спроможності долара. Іншими сло-вами, зміна індексу цін і визначатиме поправочнийкоеффіціент пере-
 10. Припустимо, що представники американської автомобіль-ної промисловості, стурбовані конкуренцією з
  проілюстрований рис. 30.6. На першому етапі нашого аналізу зовнішньоторговельної політики необхідно визна-чити, на графік якої змінної вона надасть безпосередній вплив. Очевидно, що введення імпортних обмежень позначиться саме на імпорті. лава 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки 665 Чисті іноземні інвестиції Пропозиція 1. Введення
© 2014-2022  epi.cc.ua