Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

В якості іншого прикладу розглянемо ситуацію, коли шведська компанія Volvo збільшує ціни на свої

В якості іншого прикладу розглянемо ситуацію, коли шведська компанія Volvo збільшує ціни на свої автомобілі. Так як ця продукція не є частиною ВВП США, але набувається американськими покупцями, а машини - типовий товар зі споживчого кошика, ІСЦ зросте, а дефлятор ВВП залишиться без змін. Перша відмінність проявляється особливо яскраво при зміні цін на нафту. Хоча США мають свої родовища нафти, більша її частина імпортується з країн Близького Сходу. Тому зміна цін на нафту і такі нефтепродук-ти, як бензин і топковий мазут, більшою мірою позначається на величині споживчий витрат, ніж на валових показниках виробництва, а значить, і ІСЦ зростає швидше, ніж дефлятор ВВП. Друге, і більш тонке відмінність стосується чутливості кожного з показу-телей до зміни цін на ті чи інші види товарів. ІСЦ порівнює вартості споживчого кошика поточного і базисного років, а Бюро статистики праці тільки час від часу вносить до неї якісь зміни.
Навпаки, дефлятор ВВП порівнює рівні цін усіх товарів і послуг, вироблених в поточному році, з їх рівнем цін у базисному році, тобто зміни асортименту продукції враховуються в ньому автоматично. Значення обох показників практично оди-наково, коли ціни на всі товари ростуть рівномірно. Коли ж зміна стоїмо-сті окремих товарів і послуг відбувається швидше, ніж інших, розходження в значе-пах ВВП і ІСЦ стає більш істотним. Глава 23. Вимірювання вартості життя На рис. 23.2 наведені графіки зміни темпів інфляції в США за пери-од з 1965 по 1995 р., розраховані за допомогою ІСЦ і дефлятора ВВП. Незважаючи ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ r ~ rl Коротко поясніть, що на певні розбіжності, які все ж є скоріше винятком, ніж вимірює ІСЦ і як він правилом, обидва показники малюють приблизно однакову «інфляційну картину». розраховується. Коригування економічних параметрів з урахуванням ефекту інфляції Метою визначення загального рівня цін в різні періоди часу є оцінка змін купівельної спроможності долара.
Тепер, коли ми навчилися обчислювати ІСЦ, давайте використаємо цей показник для порівняння можливостей долара в минулому і сьогоденні. Оцінка купівельної спроможності долара в різні періоди часу Спочатку давайте повернемося до зарплати Бейба Рута. Як співвідносяться зароблені ним в 1931 р. $ 80 тис. з сьогоднішніми доходами бейсболістів? Для відповіді на це питання нам необхідно дізнатися співвідношення рівнів цін 1931 р. і наших днів, а потім перерахувати дохід Б. Рута за 1931 р. в його нове значення з урахуванням сучасної купівельної спроможності долара. Іншими сло-вами, зміна індексу цін і визначатиме поправочнийкоеффіціент пере-рахунки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " В якості іншого прикладу розглянемо ситуацію, коли шведська компанія Volvo збільшує ціни на свої "
 1. 6. Монопольні ціни
  якості особливого умови, що вимагається для появи монопольних цін, включити в список здатність монополіста виявити ці ціни. 9. Особливий випадок являє собою неповна монополія. Здебільшого сукупної пропозиції володіє монополіст; інше знаходиться у власності одного або декількох людей, не готових брати участь в планах монополіста з обмеження продажу та встановленню
 2. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  якості освіти, яке людина хоче купити, йому доведеться затратити від 80 000 до 120 000 доларів на навчання в коледжі, а шістнадцять років, проведених у школі, будуть означати втрату заробітків приблизно в 68 000 доларів. Отже, шістнадцять років високоякісної освіти зажадають загальних інвестицій близько 250 000 доларів на дитину. Є величезний ризик, що ця інвестиція не окупиться.
 3. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  якісних взаємозамінних товарів та рівень цін на них; 2) питома вага продукту в доходах споживача; 3) тривалість часу для здійснення вибору; 4) тип товарів, зокрема , їх поділ на предмети розкоші та товари широкого вжитку. Залежність еластичності попиту від зміни ціни виражається формулою?=%? С /%? Р, де З - величина попиту;? - Ціна;%? С - процентне
 4. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  якістю не гірше тієї, яка перебувала в обігу, було удосталь, люди не бачили нічого поганого в таких хижацьких методах. Коли їх наслідки приводили до зниження чистого віддачі, селянин кидав свою ферму і переїжджав в інше місце. І тільки коли щільність населення в країні збільшувалася і незайнятої першокласної землі, яку можна було привласнити, не залишалося, люди починали рахувати
 5. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  якості ще одного аргументу на користь протекціонізму, зокрема, обмеження імпорту, меркантилісти висувають доводи балансу праці. Вважалося загальноприйнятим, що імпорт повинен складатися з сировини і напівфабрикатів, вироблених з інтенсивним застосуванням капіталу, тоді як експорт - з кінцевого продукту, виробленого з інтенсивним застосуванням праці, оскільки в даному випадку підтримується
 6. Активне сальдо торгового балансу - перевищення експор-та над імпортом.
  Розглянемо їх взаємодію. Потоки товарів: експорт, імпорт і чистий експорт Експорт - це товари і послуги, вироблені всередині країни і продавані за кордоном, а імпорт - товари та послуги, вироблені за кордоном і продавалися емие всередині країни (гл. 3). Авіалайнер, побудований американською авіастроі-котельної компанією Boeing і набутий французької авіакомпанією A ir France.
 7. Профспілки в якості монополістів
  приклад, будівельник-ство. Попит на працю для кожного рівня зарплатипоказан у вигляді спрямованої вниз кривої предель-ної прибутковості праці MRPL18. Чим більше рабочіхзанято в будівництві, тим нижче гранична дохід-ність праці. Припустимо, що зарплата, яку Ця крива докладно розглядається в гл IS. Як ми зазначали в гол. 13, якщо будівництво є абсолютно конкурентні
 8. 4. Ринок чистої монополії (монопсонии)
  якість галузі. Як правило її продукція унікальна, не має замінників. Це дозволяє фірмі здійснювати контроль над ціною і впливати на загальний обсяг пропозиції. Поєднання цих обставин створює для монополіста всі передумови для отримання надприбутків. Бар'єри для вступу в галузь досить високі, щоб повністю блокувати всю потенційну конкуренцію. Реальними
 9. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  якість товарів. Так як додаткові вироби взагалі не знайдуть покупців або знайдуть покупців, які обмежать свої витрати на інші товари. Перше, що необхідно для здійснення економічного розвитку, це змусити ставки заробітної плати безперервно підвищуватися. Тиск і примус держави і профспілок, націлені на примусове введення більш високих ставок заробітної
 10. 4. Облік витрат виробництва
  якості таких залежать від розуміння підприємцем майбутнього стану ринку. Термін постійні витрати також кілька оманливий. Будь-яка дія направлено на найкраще забезпечення майбутніх потреб. Для досягнення цієї мети необхідно щонайкраще використовувати наявні фактори виробництва. Однак історичний процес, що викликав поточний стан наявних факторів, не відноситься до справи.
© 2014-2022  epi.cc.ua