Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Глава 33. Проблема інфляції


Проблема стійкої довготривалої інфляціівознікла в Сполучених Штатах та інших примушує-лених країнах після другої світової війни. Еще30 років тому сама думка про те, що ціни рік за го-будинок будуть безупинно рости протягом подальші-щих 30 років, вважалася неприйнятною. Однак начи-ная з 1955 р. ціни дійсно почали рости, ітеперь більшість людей вважають, що ця тенден-ція збережеться і надалі.
Малюнок 33-1 ілюструє темпи інфляції вСоедіненних Штатах з 1860 р. на основі індексапотребітельскіх цін. До 1950-х років випадки висо-ких темпів інфляції зазвичай були пов'язані свойнамі. Неважко побачити, що дуже високим уро-вень інфляції був в період Громадянської війни вСоедіненних Штатах, а також під час двох миро-вих воєн і війни в Кореї. Однак між сплеску-ми інфляції спостерігалися і періоди падіння цін, тобто періоди дефляції. Більш частим явищем вонибули в XIX в., Але мали місце і в нинішньому столі-тии, наприклад в 1921 р. і в часи Великої де-прес. До другої світової війни періоди інфля-ції і дефляції, як правило, чергувалися. І хотяето явище не було систематичним, воно все жеімело достатній масштаб, щоб, наприклад, зроби-ти ціни 1905
рівними рівню 1860
Найцікавішою частиною рис 33-1 являетсяперіод після 1950-х років. Як видно з малюнка, зниження рівня цін на споживчі товари втеченіе усього року останній раз спостерігалося в1955 р. З тих пір кожен рік ціни в СоедіненнихШтатах неухильно рослі1. За останні 120 років вісторіі країни це був єдиний 30-летнійпромежуток часу, протягом якого ціни не безперервно зростали. При цьому постійне зростання ценвизвал величезні кумулятивні зміни в їх аб-солютно рівні на досить короткому проміжків часу. У результаті сумарне зростання цін вСША за період з 1950 р. був вищим, ніж за всепредшествующее сторіччя
У цій главі розглядаються проблеми, метушні-кається в результаті стабільної, повзучої інфля-ції. Саме такий її тип характерний сьогодні дляСоедіненних Штатів. Ми хочемо знайти причини, що викликають стійку інфляцію, вказати з-тримки (або вигоди) від неї і зрозуміти, як можновліять на її динаміку.
Головне питання, яке ми ставимо в цій главі, полягає в наступному: чому інфляцію так трудноконтроліровать? Чому всупереч оголошеним пла-нам і розрахунками уряду інфляція як і раніше-му існує? Сформулюємо і ряд додатко-вих, що відносяться сюди ж питань.
Чому мидолжни відчувати занепокоєння з приводу інфля-
1 Протягом першої половини 1986 індекс цін на споживчі това-ри знижувався в результаті падіння цін на енергоносії, але навіть прицьому в цілому за рік ціни виросли.

1860 1875
1890
1905 1920
1935
1950
1965
1980
1995
Роки
РІС 33-1. Темпи інфляції з індексу споживчих цін у США, 1861-1987. (Джерело Historical Statistics of the UnitedStates; Data Resources, Inc.)
Ції? Якої шкоди або користь вона приносить? Можемлі ми змінити пристрій економіки так, чтобиізбавіться від самої можливості інфляції, повер-тясь, наприклад, до золотого стандарту або заменівбумажние гроші золотом? Або ж нам слід пре-утворити економіку таким чином, щоб навітьпри наявності в ній інфляції стало легше жити?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 33. Проблема інфляції "
 1. Фактичні дані
  інфляції в США починаючи з 1950 р. Після війни в Кореї між темпами інфляції процентною ставкою спостерігалася проста залежність: обидва ці показники в основному росли. Таким чином, залежність Фішера, схоже, на практиці має вигляд «один до одного», ТА з кожним відсотком зростання темповінфляціі процентна ставка також піднімається на 1%. В табл 330-1 представлені інші дані, свідок-ціалу про
 2. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 3. Глава 14
  проблема була не в тому, що я втратив колишню хватку, немає, але в ці чотири жалюгідних року просто не було можливостей робити гроші. Але я намагався з усіх сил і в результаті тільки гірше влазив у борги. Після того як я засовестілся брати нові кредити у друзів, я почав заробляти на життя тим, що керував грою людей, які вірили в моє знання ринку і здатність вигравати навіть на напівмертвому
 4. Глава 15
  проблеми ринку кави. Вони встановили кордон підвищення цін на каву і встановили термін для закриття всіх укладених контрактів по каву. Це рішення означало, що кавова біржа припиняє діяльність. Мені залишалося тільки продати свої контракти, що я і зробив. Мільйонна прибуток, яку я вже вважав своєю, розтанула в повітрі. Я, як і всі чесні громадяни, не схвалюю тих, хто спекулює
 5. Інфляція та її показники
  глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман: « Інфляція є завжди і повсюдно чисто грошове явище ». Саме високі темпи зростання грошової маси (емісії грошей) з метою фінансування дефіциту державного бюджету, який виникає через те, що витрати держави суттєво перевищують його доходи, служать основною причиною високої
 6. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  глава надзвичайно важлива для з'ясування відмінності між законами капіталістичної і соціалістичних ської економіки. Не випадково саме в розділі про товарний фе-тішізме Маркс вперше в «Капіталі» ставить проблему соціа-листической економіки. У другому розділі «До критики політичної економії» під-робно аналізуються гроші. Якщо в першому главу Маркс © ніс ряд істотних зраді-ний при
 7. Глава 21 «Теорія споживчого вибору» присвячена процесам прийняття рішень індивідом з
  главах представлена макроекономіка відкритих економіч- ських систем. У главі 29 «Відкрита економіка: основні поняття» пояснюється взаємозв'язок між заощадженнями, інвестиціями і торговим балансом, разніцамеж-ду номінальним і реальним обмінним курсом, а також представляється теорія паритету купівельної
 8. У главі 30 «Макроекономічна теорія відкритої економіки »розглядається класична
  глава 34« Основні проблеми макроекономічної політи-ки *. На закінчення ми розглядаємо п'ять дискусійних проблем економічної політики: вибір ступеня політичного впливу на економічний цикл, ви-бор між нормативною і дискреционной грошово-кредитною політикою, желатель-ність досягнення нульового рівня інфляції, важливість балансу державного бюджету та необхідність
 9. (Підказка: криві байдужості по-показувала комбінації рівнів споживання в різні
  проблеми безпосередньо зачіпають кожного з нас, всі засоби масової інформації приділяють їм найпильнішу ува-ня. У наш час важко знайти газету , яка не містила б статистичних відомостей про стан національної та світової економіки. Статистика дозволяє виміряти сукупний дохід в економіці (валовий внутрішній продукт), середнє зростання цін (інфляцію), відсоток незайнятої
 10. Темпи інфляції представляють собою процентне зміна рівня цін за певний пе-ріод часу. Як ми побачимо в наступних розділах,
  главах, інфляція - вельми важ-ний показник, що відображає стан справ в економіці і граючий ключі-ву роль у формуванні макроекономічної політики. У цьому розділі ми навчимося вимірювати темпи інфляції за допомогою ІСЦ. Індекс споживчих цін Індекс споживчих цін - показник загальної вартості товарів та послуг, придбаних-екпортувати типовим споживачем. Індекс споживчих
© 2014-2022  epi.cc.ua