Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А.З. Дадашев. Курс лекцій по блоку навчальних дисциплін з податків та оподаткування, 2007 - перейти до змісту підручника

Призупинення операцій по рахунках в банках організацій і індивідуальних підприємців


Призупинення операцій по рахунках в банку застосовується для забезпечення виконання рішення про стягнення податку або збору. Початок цієї процедури означає припинення банком всіх видаткових операцій за цим рахунком за винятком платежів, черговість виконання яких відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації передує виконання обов'язку зі сплати податків і зборів, а також на операції зі списання коштів у рахунок сплати податків (авансових платежів), зборів, відповідних пені та штрафів і за їх перерахування до бюджетної системи Російської Федерації, а також у межах суми, зазначеної в рішенні про зупинення операцій.
Рішення про призупинення операцій платника податку-організації на його рахунках в банку приймається керівником (заступником керівника) податкового органу, який надіслав вимогу про сплату податку, пені або штрафу у разі невиконання платником податків-організацією цієї вимоги.
При цьому рішення про призупинення операцій платника податку-організації на його рахунках в банку може бути прийнято не раніше винесення рішення про стягнення податку.
Рішення про призупинення операцій платника податку-організації на його рахунках в банку передається податковим органом у банк на паперовому носії або в електронному вигляді, в теж час рішення про скасування призупинення операцій по рахунках платника податків-організації в банку вручається представникові банку посадовою особою податкового органу під розписку або надсилається в банк в електронному вигляді.
Копія рішення про зупинення операцій по рахунках платника податків-організації в банку або рішення про скасування призупинення операцій по рахунках платника податків-організації в банку передається платнику податків-організації під розписку або іншим способом, що свідчить про дату отримання платником податків- організацією копії відповідного рішення.

Банк зобов'язаний повідомити в податковий орган про залишки коштів платника податків-організації на рахунках в банку, операції за якими припинені, не пізніше наступного дня після дня отримання банком рішення податкового органу.
У разі, якщо загальна сума грошових коштів платника податків-організації, що знаходяться на рахунках, операції з яких припинені на підставі рішення податкового органу, перевищує зазначену в цьому рішенні суму, цей платник податків має право подати до податкового органу заяву про скасування призупинення операцій по своїх рахунках у банку із зазначенням рахунків, на яких є достатньо грошових коштів для виконання рішення про стягнення податку.
Податковий орган зобов'язаний у дводенний строк з дня отримання вказаної заяви від платника податків прийняти рішення про скасування призупинення операцій по рахунках платника податків-організації в частині перевищення суми коштів, яка зазначена в рішенні податкового органу про припинення операцій по рахунках платника податків-організації в банку.
У випадку, якщо до зазначеної заяви платником податків не додано документи, що підтверджують наявність коштів на рахунках, зазначених у цій заяві, податковий орган має право до прийняття рішення про скасування призупинення операцій по рахунках протягом дня, наступного за днем отримання такої заяви платника податків, направити в банк, в якому відкриті зазначені платником податків рахунку, запит про залишки коштів на цих рахунках.
Після отримання від банку інформації про наявність грошових коштів на рахунках платника податків у банку в розмірі, достатньому для виконання рішення про стягнення, податковий орган зобов'язаний протягом двох днів прийняти рішення про скасування призупинення операцій по рахунках платника податків- організації в частині перевищення суми коштів, яка зазначена в рішенні податкового органу про припинення операцій по рахунках платника податків-організації в банку.

Зазначений порядок застосовується також щодо зупинення операцій по рахунках в банках податкового агента - організації та платника збору - організації, по рахунках в банках індивідуальних підприємців - платників податків, податкових агентів, платників зборів, а також податкових агентів .
Необхідно також відзначити, що за наявності рішення про призупинення операцій по рахунках організації банк не має право відкривати цієї організації нові рахунки.
Форми рішень податкового органу, передбачені в ст. 76 НК РФ, встановлені наказом ФНС Росії від 01.12.2006 р. № САЕ-3-19/825 @ «Про затвердження форм вимоги про сплату податку, збору, пені, штрафу, документа про виявлення недоїмки у платника податків (платника зборів) або податкового агента, а також документів, що використовуються податковими органами при застосуванні забезпечувальних заходів та заходів примусового стягнення заборгованості по обов'язкових платежах в бюджетну систему Російської Федерації ».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Призупинення операцій по рахунках в банках організацій і індивідуальних підприємців "
 1. 5.4 Забезпечення виконання податкового обов'язку
  призупинення операцій по рахунках в банку та накладення арешту на майно платника податків). Відповідно до ст. 72 НК РФ передбачені наступні способи забезпечення сплати податків і зборів: - заставу майна (ст. 73 НК РФ); - порука (ст. 74 НК РФ); - пеня (ст. 75 НК РФ); - призупинення операцій за рахунками в банках організацій і індивідуальних підприємців (ст. 76 НК
 2. 4.3. Права та обов'язки суб'єктів податкових відносин
  призупинення дії виданих юридичним і фізичним особам ліцензій на право здійснення певних видів діяльності; - пред'являти в суди загальної юрисдикції або арбітражні суди позови. Податкові органи можуть пред'являти позови про: - стягнення податкових санкцій з осіб, які допустили порушення законодавства про податки і збори; - визнання недійсною державної реєстрації
 3. Глосарій
  операції з кредитування промислових, торговельних та інших підприємств, головним чином за рахунок тих грошових коштів, які вони отримають у вигляді вкладів Банківські операції - операції, що забезпечують функціонування і прибутковість діяльності банків. Розрізняють пасивні та активні операції, банківські послуги і власні операції банків Банківський кредит - кредит, що надається власниками
 4. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  призупинення операцій по рахунках платника податків, платника збору або податкового агента тягне стягнення штрафу в розмірі 20% від суми, перерахованої відповідно до доручення платника податків, платника збору або податкового агента, але не більше суми заборгованості. Відповідальність не застосовується, якщо банк провів платіж, черговість виконання якого відповідно до цивільного
 5. Питання 7 Види відповідальності за податкові правопорушення
  призупинення операцій по рахунках цієї особи. Склади правопорушень, передбачених ч.1 і 2 ст.15.7 КоАП РФ, багато в чому збігаються. 1 . Об'єктом правопорушень, передбачених як ч.1, так і ч.2 даної статті, є встановлений порядок управління у сфері податкових правовідносин і правовідносин з обов'язкового соціального страхування, безпосереднім об'єктом - встановлений
 6. 5.3. Виконання податкового обов'язки
  призупинення сплати суми заборгованості зацікавленою особою. Копія такого рішення представляється зацікавленою особою до податкового органу за місцем його обліку в п'ятиденний строк з дня прийняття рішення. Рішення про надання відстрочки або розстрочки по сплаті податку повинно містити вказівку на суму заборгованості, податок, зі сплати якого надається відстрочка або розстрочка, терміни і
 7. Коментарі
  операції в Лондоні. Його перу належить унікальне для свого часу твір "Essai sur la nature du commerce en general "(" Нарис про природу торгівлі "), за оцінкою відомого історика економічної думки М. Блауг, найбільш систематичное, ясне і в той же час найбільш оригінальне з усіх викладів економічних законів до" Багатства народів "Адама Сміта. Карлейль Томас (Carlyle Thomas)
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  операції. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2006). Консалтинг - це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обгрунтуванні перспектив розвитку і використання науково - технічних та організаційно - економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта. Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної
 9. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  призупиненням розміну доларів на золото центральні банки використовують золото як світові гроші шляхом продажу його за іноземну валюту на приватних ринках золота, а міжнародним платіжним і купівельним засобом стали резервні національні валюти - американський долар, німецька марка та ін, а також екю, євро. Еволюція грошей у XX ст. У другій половині XX в. в якості міжнародного
 10. § 3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  операції з купівлі-продажу реєструються за правилами біржі; г) біржові угоди вузько спеціалізовані на окремі види; д) реалізація цінних паперів здійснюється через торгових посередників (маклерів, брокерів). Позабіржовий оборот володіє іншими рисами: а) в ньому немає єдиного торгового центру; б) купівля-продаж цінних паперів здійснюється не на основі аукціону продавців і покупців, а через
© 2014-2022  epi.cc.ua