Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

9.2. Принципи організації золотовалютного стандарту

Принципи нової міжнародної валютно-кредитної системи були закріплені 1 липня 1944 г на Бреттон-Вудської конференції. Так як конференція проходила до закінчення війни, то на ній панували ідеї економістів США і Великобританії, що обгрунтовують необхідність вільного руху товарів і капіталів для процвітання у світі, але вже не на базі автоматизму золотого стандарту, а з використанням більш гнучкою валютно-кредитної системи, адаптирующейся до змінних економічних умов.
На конференції були представлені два плани: англійська план, розроблений Кейнсом, та американський план, розроблений Уайтом. В основі обох планів лежали принципи лібералізації руху товарів і капіталів, рівноваги платежів і стабільності валютних курсів, заміни золотого стандарту золотовалютним стандартом. Передбачалося створення міжнародної валютної організації, що забезпечує контроль і реалізацію механізмів валютного співробітництва держав з різними системами взаємодопомоги, а в перспективі - світового уряду. Відмінності планів визначалися різними стартовими умовами і економічною практикою Англії та США.
Кейнс виходив з англійської практики державного регулювання економіки, згідно з якою валютно-кредитна політика країни служить, перш за все, національному економічному розвитку, не допускаючи дефляцію. Для зменшення впливу зовнішніх валютних обмежень на національну економічну політику він пропонував широко використовувати міжнародну допомогу, девальвацію і введення тимчасового валютного контролю для країн з негативним сальдо, а для країн з позитивним сальдо - ревальвацію і розвиток внутрішнього кредиту. Для реалізації цих цілей він запропонував створити Міжнародний кліринговий союз, якому центральні банки після взаємного кредитування переводили б дебетове або кредитове сальдо, що спрощувало б розрахунки між ними і давало можливість Союзу позичати банкам-дебіторам кошти в межах квоти, пропорційної обсягом зовнішньої торгівлі їхніх країн. Для здійснення розрахунків та визначення валютних курсів пропозиція заснувати розрахункові гроші - Банкор, що замінюють золото і всі інші міжнародні засоби ліквідності. Залежно від потреб країни та за погодженням з Союзом допускалося гнучке регулювання валютного курсу.
Набагато простіше був план Уайта, який виходив з американської практики та інтересів США, що володіли більше ніж 70% світових запасів золота. Цей план передбачав створення Міжнародного фонду стабілізації у вигляді загальної каси, куди всіма країнами-учасниками фонду вносяться певні внески, надані потім нужденним країнам в обмежених межах і на певних умовах. Міжнародною валютою повинен був стати Унітас, по відношенню до якого жорстко фіксувалися валютні паритети національних валют. Так як Унітас, в свою чергу, жорстко фіксувався по відношенню до золота, а ціна золота в доларах фіксувалася казначейством США, то світовими грошима за цим планом ставав фактично долар.
Країнам зі слабкою валютою рекомендувалося не використовувати валютний контроль з перекладанням тягаря впорядкування на США, а вживати заходів у внутрішній економічній політиці. У країн з позитивним сальдо не було ніяких зобов'язань. План не допускав створення конкуруючого з США світового уряду.
Конференція в Бреттон-Вудсі, що спрямовується казначейством США, прийняла, по суті, план Уайта, незважаючи на жорсткий опір Кейнса. За угодами, підписаними державами, міжнародна валютна система стала регульованою.
Бреттон-Вудський угоди передбачали створення Міжнародного валютного фонду (МВФ) для контролю і забезпечення стабільного функціонування валютної системи, Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для фінансування інвестицій в економіку європейських країн і колишніх колоній, а також Міжнародної організації торгівлі для нагляду за обмеженнями в торгівлі. Цілями нової організації міжнародних економічних відносин були оголошені: досягнення стабільності та багатосторонності в торгівлі для зростання реального доходу, розвитку виробничих ресурсів і підтримки підвищених рівнів зайнятості; забезпечення оборотності валют з поступовою відміною валютних обмежень і стійкості валютних курсів, запобігання девальвації з метою валютного демпінгу.
Згідно зі статтею 1 Статуту МВФ, кожна країна зобов'язана була встановити фіксований паритет валюти по відношенню до золота, або по відношенню до долара США і гарантувати її конвертованість у золото за встановленим паритетом підтримкою максимального відхилення валютного паритету в 1 % на валютному ринку. Так як валютні паритети були виражені в доларах, обмінюваних на золото за курсом 35 доларів за тройську унцію, і в золоті, то тим самим встановився золото - доларовий стандарт. Оскільки для країн Британської Співдружності в якості резервної валюти міг використовуватися фунт стерлінгів, а для держав зони французького франка - франк, то в цьому сенсі режим Бреттон-Вудської системи назвали золотовалютним.
Лише США, володіючи 70% світових золотих запасів, могли гарантувати конвертованість долара в золото, а інші держави дотримувалися конвертованість валюти шляхом створення валютних резервів в іноземних валютах. Золото залишалося лічильної основою і засобом створення резервів. На практиці центральним банкам було вигідніше створювати резерви в доларах, оскільки загальний запас золота залежав від його світового виробництва і, крім того, зберігання доларів давало можливість отримувати відсотки. Тому режим золото - доларового стандарту поступово відхилявся до доларового стандарту.
Вперше в міжнародній валютно-кредитній системі з'явився міжнародний депозитарій золота і девіз - МВФ, який є акціонерним товариством. Вага кожної країни в прийнятті рішень залежить від величини її участі в капіталі фонду.
Для кожної країни визначена квота, яка фіксує величину підписки у фонді і кількість розташовуваних в ньому голосів. Вирішальна владу в МВФ - у США і Великобританії, квоти яких були визначені в розмірі 3175 млн. дол і 1300 млн. дол відповідно. Квота СРСР була встановлена в 1200 млн. дол, а квота Франції склала 450 млн. дол
Завданнями МВФ стали контроль за стабільністю валютного обміну та економічною політикою країн-членів, надання фінансових ресурсів боржникам для відновлення рівноваги платежів за умови проведення ними рекомендованої економічної політики. Операціями фонду стали покупка і продаж девіз, надання короткострокових позик нужденним країнам для уникнення тимчасових валютних труднощів з урахуванням квот в МВФ, узгодження з країнами паритетного курсу національних валют по відношенню до долара США і підтримка цього курсу, не допускаючи відхилень більш, ніж на 1% . У разі стійких і серйозних розбіжностей між рівнем внутрішніх і світових цін допускалася девальвація національної валюти. При зміні паритету не більше ніж на 10% достатньо було лише проінформувати Фонд. Якщо зміна було більше, то було потрібно отримати схвалення МВФ, який у разі грубих порушень рівноваги давав свою згоду на девальвацію.
Основною метою МБРР, почав функціонувати в 1946 р., було акумулювання бюджетних коштів капіталістичних держав і залучуваних капіталів американських інвесторів для надання довгострокових позик і кредитів країнам-учасникам МВФ з гарантіями центральних банків країн, які робили борги, для приватних інвестицій. Тим самим він сприяв поширенню впливу американського капіталу там, куди прямували його інвестиції. На перших порах МБРР повинен був стимулювати приватні інвестиції у відновлення економіки західноєвропейських держав.
У 1947 р. була підписана Генеральна угода з торгівлі і тарифів (ГАТТ) з цілями забезпечення вільного обміну товарами за допомогою зниження тарифних бар'єрів та скорочення практики контингентування. У ГАТТ було передбачено, що кожна країна надає митні пільги для країн, включених в спеціальні списки на принципах багатосторонності, як це відбувалося б на основі двосторонніх угод.
Конференція в Бреттон-Вудсі була валютно-фінансової конференцією ООН. Тому в числі 44 держав, що підписали хартію ООН, був і СРСР, який після розбіжностей з США не ратифікував угоди. В односторонньому порядку конгресом США було перервано угоду з надання СРСР американського кредиту для оплати незакінчених замовлень по ленд-лізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Принципи організації золотовалютного стандарту "
 1. ГРОШОВИЙ СТАНДАРТ
  цінність або матеріал (метал), що приймаються за спільною згодою за основу грошової системи однієї або ряду країн. По відношенню до цієї основі визначається вартісне зміст грошей, і особливо грошової одиниці. Виділяють: металевий стандарт, золотий, золотослітковий, золотодевізний,
 2. Основні поняття
  - Міжнародна валютна система - Золотий стандарт - Золотовалютний стандарт Мультивалютний стандарт Біметалічний стандарт Золотий паритет Золоті точки Автоматичні регулятори Бреттон-Вудська система Проблема довіри Проблема асиметрії Спеціальні права запозичення (СДР) Смітсонівського угоди Ямайська угода Європейський валютний союз «Валютна змія» Європейська валютна
 3. Золотовалютні резерви
  Золотовалютні резерви - офіційні запаси золота та іноземної валюти, що знаходяться в центральних банках і казначействах. Використовуються для здійснення міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту платіжного балансу для стабілізації курсу валюти на міжнародному ринку. У Росії офіційні золотовалютні резерви становлять резерви Центрального банку і
 4. Терміни і поняття
  Світова валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон -Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот»
 5. СТАНДАРТ МІЖНАРОДНИЙ
  стандарт, розроблений і рекомендований Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) та іншими уповноваженими міжнародними організаціями з стандартизації окремих видів
 6. Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система)
  Плани реконструкції міжнародної валютної системи почали розроблятися ще під час Другої світової війни, а принципи дії її нового механізму були визначені на валютно-фінансовій конференції ООН у Бреттон-Вудсі (США) в 1944 р. Бреттон-Вудська валютна система-світова валютна система, при якій долар США, а також в значно меншому обсязі англійський фунт стерлінгів здійснювали
 7. СТАНДАРТ товародвижению
  стандарт, встановлений організаціями споживачів і виробників, або усталені правила обслуговування процесу руху товарів від виробників до
 8. Ключові терміни
  Золотий стандарт Три правила золотого стандарту Вільно плаваючі обмінні курси валют (вільне флоатинг) Регульовані курси Доларовий стандарт Міжнародні резерви Втручання держави Стерилізація Переливи (потоки) капіталу Реальне знецінення (здешевлення) Паритет купівельної спроможності (ПКС) Керований («брудний») флоатинг Європейська валютна система
 9. кульгає СТАНДАРТ
  збереження в умовах золотого стандарту срібного звернення у вигляді срібних
 10. ДОЛАРОВИЙ ГОЛОД
  гостра нестача доларів, іноземної валюти, викликана дефіцитом платіжного балансу і браком золотовалютних
 11. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  Металеві валюта не піддається державному маніпулюванню. Зрозуміло, у владі держави прийняти закони про законне платіжному засобі. Але тоді дія закону Грешема зведе нанівець всі зусилля держави. З цієї точки зору металевий стандарт являє собою перешкоду на шляху будь-яких спроб держави втрутитися в ринкові явища за допомогою грошової політики. Досліджуючи
 12. Золотий і валютний паритети
  Розглянемо основоположні категорії валютних відносин та їх динаміку. В умовах золотовалютного стандарту співвідношення грошових одиниць різних країн встановлювалося по їх офіційному золотому змісту. Співвідношення національних валют по їх золотому змісту називається золотим паритетом. З 1971 р. золотий вміст грошових одиниць стало чисто номінальним поняттям, а золотий паритет придбав
 13. ДОЛАРОВИЙ ПУЛ
  умовна назва об'єднання золотовалютних резервів країн стерлінгової зони, створене в Лондоні в роки Другої світової війни з метою акумуляції доларів, інших валют, золота. В даний час фактично припинив
 14. 1.2. Принципи організації фінансового менеджменту
  До основних принципів фінансового менеджменту можна віднести: Принципи фінансового менеджменту 1. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку організації. Управлінські рішення в області фінансової діяльності в поточному періоді не повинні суперечити стратегічним цілям організації. 2. Адаптивність. Фінансової менеджмент покликаний враховувати зміни факторів зовнішнього та внутрішнього
 15. Типи грошових систем
  До першого типу належить металеве звернення, при якому «товарні» гроші безпосередньо виконують всі функції. При цьому необхідно розрізняти три різновиди золотого монометалізму: золотомонетний, пов'язаний із зверненням золотих монет, тобто товарних грошей; золотослітковий, що допускає обмін паперових грошей на золото тільки при пред'явленні певної суми банкнот (наприклад, в Англії -
 16. ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ
    форма організації грошових і валютних відносин країни, заснована на використанні золота як грошового
 17. Питання 51 Золотовалютні резерви і ринки
    Відповідь В умовах панування золотого стандарту золотовалютні резерви (тобто збережені в центральному банку державні запаси золота) виконували такі основні функції: - служили резервним фондом для міжнародних платежів; - грали роль резервного фонду для внутрішнього металевого обігу; - були своєрідним страховим фондом для платежів за вкладами і для обміну банкнот.
© 2014-2022  epi.cc.ua