Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Причина невдачі неокласичного синтезу


Цілком очевидно, що шляхом «поліпшення» і модернізації традиційних теорій неможливо домогтися рішення «загадки» вартості. Разом з тим ці теорії сиг-грали позитивну роль - вони дозволили виявити всіх претендентів на роль источни-ка вартості - праця, всі фактори виробництва (праця, землю і капітал) і суб'єктивну оцінку цінності товару. До цього списку неможливо нічого додати. Залишається единст-венно можливий шлях - об'єднання існуючих концепцій і створення на їх осно-ве синтетичної теорії вартості.
Як ми бачимо, напрямок, обраний А. Маршаллом, було правильним. Але він застосував невірний метод - замість діалектичного синтезу традиційних теорій він здійснив їх просте механічне об'єднання. Неокласичний напрямок зблизь-лось багато в чому як результат саме механічного, еклектичного злиття теорії з-держек виробництва (факторів виробництва) і граничної корисності. Наслідком це-го є нездоланний «дуалізм» сучасної теорії мікроаналізу - головний ис-точник всіх її протиріч і слабкостей.
Останньому тези можна знайти безліч підтверджень. Наприклад, ціна спро-са, що формує криву попиту, визначається суб'єктивною оцінкою граничної корисності товару з боку покупця (тут «корисність» і «гранична корисність» - категорії економікса).
Проте теорія зневірилася хоч як-небудь виміряти корисність і пред'явити результат знемога прихильникам. Загальновизнаний крах спроб виміряти корисність блага - наслідок «дуалізму» наукової основи неокласичної школи, її нездатності об'єднати корисність і витрати в рамках єдиної теорії стоїмо-сті.
В результаті корисність виступає в ролі невловимою, але всепроникною «ефірної субстанції»: всі знають, що вона існує, але ніхто не може її «зловити». І саме на цьому хиткому підставі (втім, «хитке» - це все-таки щось материаль-ве!) Базується крива попиту - один з основних інструментів економічного аналізу-за. Для порівняння можна вказати на криву пропозиції - на відміну від кривої попиту вона спочиває на «грубо, зримо» матеріальному фундаменті теорії витрат виробниц-ства. Той факт, що в рамках неокласичної теорії криві попиту та пропозиції об'єк-ясняют, виходячи з абсолютно різних передумов, - найяскравіше підтвердження чисто механічного, а не діалектичного характеру неокласичного синтезу.
Включені до складу неокласичного напряму, теорія витрат виробництв-ва і суб'єктивна теорія зберегли повну автономність, ніяк не взаємодіють між собою і застосовні тільки в обмежених областях.
Досить вказати в цьому зв'язку на той факт, що перша з них не здатна пояснити ціну попиту, а друга вдосконалення-шенно марна при аналізі ціни пропозиції.
Таким чином, злиття існуючих теорій з утворенням єдиної синтетичні-ської концепції не сталося. Неокласики не створили нової теорії вартості. Разом з тим їх внесок важко переоцінити: вони переконливо, самі того не бажаючи, продемонстру-вали порочність чисто механічного, еклектичного (а не діалектичного) об'єднань ня несумісних, антагоністичних концепцій.
Між іншим, за допомогою того ж методичного принципу була зроблена попит-ка друга неокласичного синтезу, пов'язана з іменами П. Самуельсона, Дж. Р. Хікса і ін, хіба що об'єднуються концепції та підходи в Цього разу не перебували в несумісні-мом відношенні один до одного. Знаючи підсумки першої спроби, можна було заздалегідь передбачити, що обрана методологія в принципі не може забезпечити проривний результат, виводи-Керівний на якісно новий рівень пізнання економічних процесів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Причина невдачі неокласичного синтезу "
 1. Освіта сукупної вартості суб'єкта
  причин невдачі неокласичного синтезу полягає саме в тому, що Маршалл аналізував розвинені ринкові відносини. У результаті в його схемі гроші не зіграли в належній мірі роль «другого товару», в принциповому плані нічим не відрізняється від «першого». Схема формування вартості товару в умовах «первісного бартеру» изо-Бражій на рис. 2. Мотивацію і зміст дій суб'єкта
 2. діалектичний СИНТЕЗ
  причинами цієї
 3. Висновки
  причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в економічних явищах і
 4. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  причина настільки великої популярності Маршалла се-ред буржуазних економістів? Вона криється в тому, що Маршалл зробив спробу об'єд-нить, синтезувати різного роду теорії вульгарною бур-жуазной політичної економії. Зокрема він спробував об'єднати теорії вульгарної політичної економії першої половини XIX в. (Погляди Джемса Мілля, Мак-Куллоха) з модною в кінці XIX століття
 5. 6. Теорія суспільного вибору
  причини будь-які вихідні розходження в економічному розвитку повинні згладжуватися в міру того, як відсталі суспільства стануть переймати інститути передових. Така «наївна», або «оптимістична», модель, яка виходить із уявлення, що неефективні інститути завжди повинні витіснятися ефективними, переважала на ранніх стадіях розробки ноной інституціональної теорії. Вона, наприклад, була
 6. 1. Основна течія і альтернативи
  причин панування неокласичного підходу є його універсалізм, готовність одноманітно, за допомогою моделі раціонального, максімізаціонного поведінки пояснити не тільки всі явища, які традиційно було прийнято відносити до економічних, а й процеси, що протікають далеко за межами господарського життя. Критики неокласичного підходу, відзначаючи його окремі слабкі місця і пропонуючи
 7. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  причини багатства народів (1776 р.) - він обгрунтував "природний порядок" в економічному житті. Засадами цього порядку були визнані панування приватної власності, вільна конкуренція і вільна торгівля, невтручання держави в господарську діяльність. На відміну від фізіократів англійські класики вважали, що багатство створюється не тільки в сільському господарстві, а й в усіх
 8. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  причини. Відповідно до концепції неокласичного синтезу у всіх сучасних економіці переконливо доводиться необхідність існування значного державного устрою національного господарства, а також розкриваються економічні та соціальні функції уряду, методи його управління всією господарською діяльністю. Однак, мова не може йти про просте повернення до колишнього
 9. § 1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ макроекономічного регулювання
  причини багатства народів "він висунув і обгрунтував три фундаментальні положення про механізм ринкового регулювання. Перше положення - про невтручання держави в регулювання ринкової економіки. Цей принцип отримав формулювання" laissez faire "(" Нехай все йде своєю чергою ", франц.). У книзі про багатство народів А. Сміт чітко визначив всі види державних витрат: на оборону
 10. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  причина полягала в тому, що країни, що розвиваються рішуче виступили проти поставок Заходу дуже дешевої сировини та енергоносіїв, націоналізували свої природні ресурси і підняли ціни на світовому ринку в 1973-р974 рр.. в 10-20 разів. Це призвело підприємців Заходу в шоковий стан і викликало стрибок в "інфляції витрат". З такого шоку західна економіка виходила приблизно 10 років
© 2014-2022  epi.cc.ua