Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ. ЕКОНОМІКА ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ЕКОНОМІЧНІ АГЕНТИ


Предметом вивчення даного курсу виступає економіка як наука. Можна дати кілька визначень економічної теорії. Наприклад, економікою можна назвати всі види, способи, методи людської діяльності, що формують матеріальну базу для виживання і прогресу людства. І насправді економічною діяльністю займаються набагато більше людей, ніж це, здається на перший погляд.
Економіка як наука являє узагальнений досвід господарської діяльності всіх попередніх поколінь. У процесі пізнання господарського життя суспільства виявлялися і продовжують виявлятися різні взаємозв'язки об'єктів економіки. Вивчення законів економіки дозволяє підвищити ефективність діяльності незалежно від галузі зайнятості.
Головним завданням даного курсу є ознайомлення з усіма аспектами економіки:
- вивчення основних визначень, законів, взаємозв'язків і понять економіки;
- визначення кращих традицій економічної думки в її історичному розвитку;
- виявлення ролі державного регулювання в російському економічному секторі; ознайомлення з сучасними тенденціями економіки Російської Федерації;
- створення уявлення про функціонування різних економічних систем, формуванні міжнародних економічних відносин і можливостях впливу на економічний розвиток;
- виявлення факторів, що впливають на економічний розвиток держави;
- будівля нових методів і коштів для більш ефективного ведення господарської діяльності.
Економіка - це наука, яка вивчає закони і взаємозв'язку виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, а також відносини людей, що виникають під час цих процесів.
Економіка служить для задоволення необхідних потреб окремої людини і суспільства в цілому.
Під суспільним виробництвом якраз і розуміється процес задоволення цих потреб.
Економіка як наука являє собою систему, т.
тобто сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться в певній цілісності, але при цьому активно взаємодіє із зовнішніми об'єктами.
Економіка входить в систему гуманітарних наук. Але зараз виникає синтез наук, і економіка служить для багатьох дисциплін базою, наприклад, для економетрики та математичної економіки, економічної географії та економічної історії, маркетингу та менеджменту і т.д.
Структура економіки включає:
- макроекономіку (рівень функціонування окремих організацій);
- макроекономіку (рівень національної економіки);
- мегаекономіка (вивчення функціонування світового господарства).
Опції економіки:
- пізнавальна - за допомогою економічної теорії відбувається пізнання економічних відносин і економічних законів;
- методологічна - економічна теорія є базою для цілої системи інших наук;
- практична - економічна теорія лежить в основі всіх практичних рекомендацій людям, підприємцям, державам;
- ідеологічна - економічна теорія надає дію на формування суспільної свідомості.
Економічні інститути - це набір правил, структурирующий суспільні взаємини особливим чином.
Інститутами можуть бути як формальні закони (конституції, законодавства, права власності), так і неформальні правила (традиції, звичаї, кодекси поведінки).
Цілі створення інститутів - забезпечення порядку і усунення невизначеності в процесі обміну економічними благами.
Сучасна економічна теорія інститутів знаходиться в зародковому стані, і вчені поки ще не прийшли до єдиного визначення інститутів.
На думку одних, дані правила підлягають добровільному виконанню всіма економічними агентами, внаслідок чого формується вища суспільне благо - інформація, необхідна для координації дій окремих економічних агентів, що сприяє досягненню взаємовигідних результатів.

Інші вчені у визначення економічних інститутів неодмінно включають механізм контролю.
Механізм контролю - набір засобів, за допомогою яких можна виявити порушення або дотримання правила, а також застосувати відповідні санкції.
Іншими словами, результат у вигляді інформації для координації дій є наслідком не вільного волевиявлення та взаємної домовленості економічних агентів, а якраз навпаки - наслідком примусового виконання певних правил і норм.
Економічні агенти (суб'єкти) - це активна сторона економічних відносин, здатна шляхом залучення економічних інститутів здійснювати процес суспільного виробництва.
Розглянемо класифікацію даних суб'єктів.
1. Залежно від масштабів господарювання виділяють:
- домогосподарство (може бути представлена однією людиною), що прагне в першу чергу до задоволення власних потреб і є власником і постачальником будь-якого фактора виробництва;
- фірму, організацію, які прагнуть отримати максимально можливий прибуток від реалізації товарів і послуг. Отриманий прибуток суб'єкт витрачає не тільки на задоволення особистих потреб, а й на розширення виробництва;
- банк - фінансово-кредитна установа, що регулює потоки грошової маси;
- держава - сукупність установ, які на меті регулювання економіки і координування дій господарюючих об'єктів;
- економічні союзи, що виникають в результаті об'єднання держав. Мета даних економічних агентів - регулювання світової економіки.
2. Залежно від соціального аспекту виділяють класи, професійні групи, нації, народності.
Всі перераховані суб'єкти становлять сукупність людей, що володіють деякими об'єднуючими їх якостями. Таке об'єднання відбувається для вираження особистих потреб і розширення можливостей їх задоволення.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ. ЕКОНОМІКА ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ЕКОНОМІЧНІ АГЕНТИ "
 1. Коментарі
  предметів першої необхідності, державне регулювання розподілу сировини і т.п. [72] аннона (лат. annona, від annus рід) У Стародавньому Римі в період імперії повинність населення постачати продовольством і фуражем міста та армії шляхом натуральних поставок. Збір аннона у II ст. був підприємством, що давали відкупникам можливість збагачення; з IV в. повинність, падаюча на куриалов, від якої
 2. 2.1.1. Досвід розвинених країн
  предметів спільного споживання (установи охорони здоров'я, культури тощо) і, нарешті, на виробництва. С по-Розділ 2 ложітельнимі зовнішніми ефектами, в яких суспільна вигода значно перевищує вигоду окремих підприємств (наприклад, у сфері екології). Трансформація державного сектора, незважаючи на скорочення, зберігає його в якості одного з сегментів сучасної
 3. 9. Про ідеальному типі
  предмет і свій метод, що відрізняються від інших наук, у свою чергу останні марні для історичного розуміння. Таким чином, ідеальні типи не слід змішувати з поняттями неісторичних наук. Те ж саме відноситься і до праксиологической категоріям і поняттям. Безумовно, вони надають необхідні засоби для вивчення історії, проте не мають відношення до розуміння унікальних і
 4. 4. Виробництво
  предмети природи, а рішення розуму використовувати ці фактори в якості засобів для досягнення цілей. Продукти виробляються в результаті, не роботи і зусилля самих по собі, а того, що робота спрямовується розумом. Один лише людський розум володіє силою усунути занепокоєння. У матеріалістичної метафізики марксистів ці питання отримали спотворене тлумачення. Продуктивні сили є
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  предмети споживання. Безумовно, збільшення кількості інструментів, що не мають покриття, потенційно завжди змушує ціни рости. Але може статися так, що сили, що діють в той же самий час у протилежному напрямку, досить сильні, щоб утримати зростання цін у вузьких межах або навіть повністю його виключити. Історичний період, протягом якого рівне функціонування
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  предмет споживання a збільшується на 10%, то підприємство збільшує на 10% устаткування р., необхідне для його виробництва. Зростання попиту на р тим значніше щодо попереднього попиту на р, чим довше термін служби р і, отже, менше передує попит на заміну зношених частин р. Якщо термін життя одиниці р дорівнює 10 рокам, то річний попит на р з метою відшкодування становив
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  задач, запас благ багаторазово збільшується. Узяв гору над усіма іншими спільний інтерес збереження та подальша інтенсифікація суспільного співробітництва бере гору і згладжує всі основні протиріччя. Місце біологічної конкуренції займає каталлактіческая конкуренція. Це веде до гармонії інтересів усіх членів суспільства. Обставина, з якого виникають нерозв'язні
 8. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  предметом широкого обговорення серед представників різних верств суспільства, дискутувалися в пресі, відомчих колах, державному апараті. Одне з головних досягнень російської економічної науки - розробка математичних методів, що використовуються в економічних дослідженнях. Володимира Карповича Дмитрієва (1868-1913) вважають одним з найбільш яскравих представників математичної
 9. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  предмета історії економіки. Історія економіки вивчає розвиток економічних процесів, структур, інститутів, діяльності, подій і теорій. Таким чином, в центрі її уваги знаходиться еволюція господарства, а не суспільства. У рамках такого розуміння одним з найважливіших понять курсу іс-торії економіки є структура економіки. Структура економіки - сукупність макроекономічних
 10. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «Oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її первісному значенні - це наука про домашнє господарство або про управління домашнім господарством. Приблизно таке визначення вперше дав їй давньогрецький філософ Ксенофонт (близько
© 2014-2022  epi.cc.ua