Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

2 ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ


Економічна теорія зародилася в країнах Стародавнього Сходу. Закони Ману (IV-III ст. До н.е.), що прийшли до нас із Стародавньої Індії, оповідають про суспільному розподілі праці.
Древнекитайский вчений Конфуцій (551-479 рр.. До н.е.) розрізняв «розумовий» і «фізичний» працю, причому перший вид праці цінувався незрівнянно вище другого. Розумовою працею мали можливість займатися люди вищих станів. Фізичною працею займалися раби.
Економіка отримала розвиток у Стародавній Греції.
Великі вчені того часу - Ксенофонт (430-354 рр.. До н.е.), Платон (427-347 рр.. До н.е.), Аристотель (384 - 322 рр.. До н.е.).
Безпосередньо термін «економіка» ввів грецький поет Гесіод ще в VI ст. до н.е., з'єднавши два слова: «ойкос» (будинок, господарство) і «номос» (знання, закон), тобто знання ведення домашнього господарства.
Однак першим теоретиком економічної теорії вважається Аристотель, так як саме він ввів поняття економіки в науковий обіг. Він поділяв:
- економіку - природну господарську діяльність, пов'язану з виробництвом продуктів;
- хрематистику - мистецтво наживати багатство.
Також Аристотель виділив окремі категорії економічної теорії, вважав корисність продукту основою його цінності, вказував на необхідність правильного, еквівалентного обміну господарськими благами та ін
У середині XVI в. , в епоху становлення капіталізму, створення мануфактур, розширення ринків виникло нове економічне течія - меркантилізм.
Меркантилісти ототожнювали багатство з грошима, і суть їх вчення зводилася до визначення джерел багатства. Це дало потужний поштовх у розвитку економіки.
Ще одним економічним напрямком був протекціонізм, ідейно близький до меркантилізму. Його особливість полягала в прагненні обмежити національну економіку від проникнення іноземних товарів і капіталів.
Найбільш яскравими представниками протекціонізму були:
1. Т. Мен (Ман) (1571-1641) - англійський економіст, джерелом багатства визнавав лише торгівлю, в якій вивіз товарів переважає над ввезенням;
2. А. Монкретьєн (1575-1622) - французький вчений, який ввів у науковий обіг термін «політична економія» і вказав на різницю між грошима і багатством.
Основоположником класичної політичної економії вважається А. Сміт (1723-1790). Він визначив регулятори економіки, названі ним «невидимою рукою»:
- ринкове саморегулювання на основі вільних цін;
- складання вільних цін в результаті взаємодії попиту і пропозиції;
- мінімальне втручання держави в економіку.
Соціалісти-утопісти висували ідеї про створення нового суспільства, де не буде приватної власності, нерівності фізичної та розумової праці. Таку соціальну систему Р. Оуен (1771-7858) назвав комунізмом, Ш. Фур'є (1772-1837) - гармонією.
Марксизм - теорія, заснована на сукупності соціалістичних принципів: суспільна власність на засоби виробництва, що дорівнює плата за рівну працю, загальна і повна зайнятість і т.
п.
Маржинализм - теорія, яка вивчає не стільки самі економічні явища, скільки їх взаємозв'язок і взаємозалежність. Ця теорія оперує поняттями граничних величин: гранична корисність, гранична продуктивність, граничні витрати і т.д.
Наприкінці XIX - початку XX в. існували різноманітні напрямки розвитку економічної думки:
- неокласичний, що стало противагою теорії К. Маркса, яке відстоювало вільну конкуренцію, заперечуючи будь-яке втручання держави в економіку. Представником цієї теорії є П. Самуельсон (р. 1915) (автор книги «Економікс»). Під «Економікс» він розумів політичну економію: «економічна теорія, або політична економія, як її зазвичай називають, тісно стикається з соціальними науками, економікою домоводства, управлінням підприємством, але має специфічний предмет»;
- кейнсианское, засноване лордом Дж. М. Кейнсом (1883-1946). Головна ідея цього напряму полягає в необхідності державного регулювання ринкової економіки шляхом зменшення або збільшення грошової маси;
- інституційно-соціологічне, що представляє економічну теорію як систему, на яку впливають різні фактори (економічні та неекономічні). Цей напрямок має безліч відгалужень, які виділяють особливу значимість тих чи інших факторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2 ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ "
 1. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного
 2. Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001
  основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  основної праці. Вони з'явилися лише після його смерті. Розробляючи свою доктрину ідеології, Маркс цілився виключно в економічну науку і соціальну філософію утилітаризму. Його єдиним наміром було зруйнувати репутацію економічних вчень, які він не зміг спростувати засобами логіки і умовиводів. Він додав своєї теорії форму загального закону, дійсного для всієї
 4. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  основними двигунами розвитку. Як вже було показано, перевищення надлишку загальної суми підприємницьких прибутків над загальною сумою підприємницьких збитків нерозривно пов'язано з тим, що частина вигод, що витягають із збільшення наявної кількості капітальних товарів і удосконалення технології, йде непідприємницьким групам. Підвищення цін на компліментарні чинники виробництва,
 5. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  основну помилку, що криється в цьому міркуванні. Роботодавці пред'являють попит не на працю взагалі, а на людей, що підходять для виконання саме того виду праці, який їм потрібен. Точно так само, як підприємець повинен вибрати для свого заводу саме відповідне розташування, обладнання та сировина, він повинен найняти і найбільш здібних робітників. Він повинен створити такі умови праці, щоб вони
 6. 2.7. Методи оцінки землі
  етапи методу залишку для землі: 1) визначається чистий операційний дохід всієї власності на основі ринкової ренти і передбачуваних операційних витрат; 2) визначається чистий операційний дохід, що відноситься до будови (будівлі); 3) чистий операційний дохід, відношуваний до земельної ділянки, капіталізується в показник вартості через норму капіталізації для землі. Складно
 7. Рекомендована література
  основні вимоги до документів, заставі, позичальникові / / Фінансова газета, 28/2007. 28. Д. Шевчук. Кредитування фізичних осіб для будь-яких цілей використання під заставу нерухомості, що перебуває у власності позичальника або третіх осіб / / Фінансова газета, 32 (816) / 2007, 33 (817) / 2007. 29. Д. Шевчук. Загальні фонди банківського управління та фондовий ринок / / Фінансова газета, 39 (823) / 2007.
 8. Глава 1. Основні етапи розвитку економічної теорії
  економіка, по-друге, як розвивалася економіка як наука і чому їй надавалося таке важливе значення, по-третє, яке сучасний стан економічної
 9. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної економії. Як відомо, вихідними моментами для генезису марк-СИЗМ послужили німецька класична філософія, англій-ська класична політична економія і французький уто-піческого
 10. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  основної маси фірм більшості країн світу. Глобалізація господарського життя найбільш інтенсивно йде на регіональному рівні, так як більша частина фірм має контакти з фірмами сусідніх країн. Тому одна з основних тенденцій глобалізації світового господарства - освіта навколо тієї чи іншої країни або групи найбільш розвинених країн інтеграційних зон, великих економічних мегаблоків (США -
© 2014-2022  epi.cc.ua