Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Пропозиція в короткостроковому періоді

Горизонтальний відрізок кривої ПС характеризує стан національного виробництва в короткостроковому періоді, коли ціни на багато товарів є негнучкими . Це пов'язано, по-перше, з поширенням інформації про прейскурантних цінах на найближчу перспективу. По-друге, передбачається наявність незадіяних як людських, так і матеріальних ресурсів, тобто праці і капіталу. Наявність ресурсів вказує на те, що можна розширити виробництво при сталому рівні цін, не надаючи на них ніякого тиску. Якщо на цьому відрізку об'єм національного продукту починає збільшуватися, то ні дефіцит, ні «вузькі місця» у виробництві, що зумовлюють збільшення цін, не виникають. Підприємці можуть придбати трудові і інші ресурси за твердими цінами, що дозволяє зберегти виробничі витрати на колишньому рівні і, отже, не підвищувати ціни на товари.
Якщо реальний обсяг виробництва почне скорочуватися, то ціни на товари і ресурси залишаться на тому ж рівні. Це означає, що при скороченні реального обсягу національного виробництва ціни на товари і заробітна плата залишаться незмінними.
Горизонтальний відрізок кривої ПС називається кейнсианским - по імені відомого англійського економіста Дж.М. Кейнса, який вперше на тлі «великої депресії» 30-х рр.. довів можливість і необхідність розширення суспільного виробництва при незмінності рівня цін на
ресурси і продукцію, що випускається. Крім того, Кейнс стверджував, що зниження цін і заробітної плати не веде до ослаблення спаду реального обсягу виробництва та зайнятості.
Однак повернемося знову до кривої ПС і припустимо, що для досягнення максимального обсягу національного виробництва на горизонтальному відрізку цієї кривої були задіяні значні раніше не використані ресурси за фіксованими цінами.
Подальше нарощування національного виробництва можливе лише за умови залучення додаткових наявних вільних ресурсів, які мають менший рівень віддачі, продуктивності, ефективності. Це викличе зростання витрат виробництва, що неодмінно потребують підвищення рівня цін з тим, щоб використання даних ресурсів було рентабельним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пропозиція в короткостроковому періоді "
 1. 2.2. Сукупна пропозиція
  Сукупна пропозиція (AS) - це модель, що показує залежність між рівнем цін і реальним обсягом сукупного випуску, який виробники готові продати при кожному значенні рівня цін. Крива сукупної пропозиції (рис. 2.2): а) у короткостроковому періоді (при фіксованих цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах)
 2. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона має позитивний нахил. Для того щоб розібратися в короткострокових еконо-вів коливаннях і відмінностях поведінки економіки в короткостроковому пери-оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві
 3. На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не
  На-проти, довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна, тобто уро-вень цін не впливає на обсяг пропозиції в довгостроковому періоді. У гол. 31 були представлені три теорії позитивного нахилу короткострокової кривої сукупність-ного пропозиції: теорія невірних уявлень про відносних цінах, теорія жорсткої заробітної плати і теорія негнучких цін. Оскільки з плином часу
 4. Ключові терміни
  Зовсім конкурентна фірма Абсолютно конкурентний ринок «ценополучателем» і «ценопроізводітель» Граничне умова Оптимальний позитивний випуск Загальна умова, або перевірка прибутком Помилкове уявлення про вже вироблених (неповоротних) витратах Короткострокова крива пропозиції фірми Короткострокова ціна припинення випуску Короткострокова ціна беззбитковості
 5. У короткостроковому періоді і попит, і пропозиція нафти щодо нееластичні.
  У короткостроковому періоді і попит, і пропозиція нафти щодо нееластичні. Пропозиція невідповідно, потім} що відсутня можливість швидко змінити кількість розвіданих запасів; нафти і потужностей з її видобутку. Попит нееластичний, тому що споживачі уповільнено реагують на зміни ціни. Багато водіїв старих автомобілів ненаситно пожирають бензин, наприклад, будуть просто платити
 6. З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій
  З'явилася, однак, важлива нова змінна , що впливає на положення короткострокової кривої сукупної пропозиції, - очікуваний економічними суб'єктами рівень цін. Як ми обговорили, в короткостроковому періоді обсяг перед-бачуваних товарів і послуг залежить від хибних уявлень індивідів, жорстко-сті заробітної плати і цін. Проте уявлення, заробітна плата і ціни фор-нормуються на
 7. Але рівновага в долгосроч-ном і короткостроковому періодах досягається при зраді-ванні різних неременних: - У довгостроковому
  Але рівновагу в долгосроч-ном і короткостроковому періодах досягається при зраді-ванні різних неременних: - У довгостроковому періоді виробництво Y визначаються-ється пропозицією факторів виробництва та техно-логией. При даному фіксованому рівні про-виробництва процентна ставка г змінюється таким чином, щоб задовольнити рівняння IS. З уче-том цього значення процентної ставки рівень
 8. Попит та пропозиція 1: як працює ринок Практикум Контроль за рівнем ренти в короткостроковому і довгостроковому періодах Рис.
  Попит та пропозиція 1: як працює ринок Практикум Контроль за рівнем ренти в короткостроковому і довгостроковому періодах Рис. 6.3 КОНТРОЛЬ ЗА ренту в короткостроковій і довгостроковій ПЕРІОДІ. Графік (а) показуючи-ет короткостроковий вплив контролю за рентою: так як попит і пропози-ня квартир що-до нееластичні, стеля, встановлювали-емий законом, приводить до
 9. Еластичність пропозиції
  Вимірявши еластичність пропозиції за ціною, можемо отримати відповідь на питання, наскільки виробництво тієї чи іншої продукції реагує на зміну ціни. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції розраховується за тією ж формулою, що і коефіцієнт цінової еластичності попиту. Різниця лише в тому, що замість величини попиту береться величина пропозиції: {foto19}, (9.7) де Q0 і Q1 -
 10. Критики активної стабілізаційної політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена
  Критики активної стабілізаційної політики вважають, що ступінь її впливу на економіку обмежена внаслідок істота-вання тривалих часових лагів і результа-ти спроб державного втручання в економічні процеси протилежні ба-емим. Результати грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики залежать від тимчасового інтервалу. Вплив сукупного попиту на
 11. 4 виробництва і витратами довгостроковому періоді
  Довгостроковий період відрізняється від краткосрочногоспособностью фірми вільно варіювати всі фак-тори, виробництва в довгостроковому періоді. У тойчас як будівлі та обладнання фірми не могутбить замінені в короткостроковому періоді, в довгостро-РОЧНО періоді фірма може побудувати або арен-довать додаткові виробничі примі-ня і встановити саме ті машини, які їй не-обхідних. В
 12. В рік). Джерело: * The Washington Post », October 24, 1996, p. El. Еластичність пропозиції за ціною і визначають її фактори
  на рік). Джерело: * The Washington Post », October 24, 1996, p. El. Еластичність пропозиції за ціною і визначають її фактори Цінова еластичність пропозиції - показник, що відображає зміну обсягу пропозиції при зміні ціни. Розраховується як відношення обсягу пропозиції, Вира-женного у відсотках, до зміни ціни, вираженого у відсотках. Закон пропозиції
 13. 56. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ З урахуванням фактору часу
  Еластичність пропозиції - це ступінь зміни кількості пропонованих до продажу товарів і послуг у відповідь на зміну рівня ринкових цін. Фактор часу в еластичності пропозиції - це період, протягом якого виробник має можливість пристосовувати обсяг пропозиції до зміни ціни. Розрізняють три часових інтервали: 1) найкоротший ринковий період. Він настільки малий, що
 14. Зміна обсягу та характеру пропозиції
  Необхідно розрізняти зміна характеру пропозиції і зміна обсягу пропозиції. Обсяг пропозиції змінюється тоді, коли змінюється тільки ціна товару. Зміна характеру пропозиції Рис. 4.7. Криві зміни характеру пропозиції відбувається, коли змінюються інші фактори, які раніше приймалися за постійні. Припустимо, що використовується нова технологія, яка дозволяє
 15. 20. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ
  Сукупним пропозицією в макроекономіці називається сума всіх вироблених в країні кінцевих товарів і послуг, яку фірми готові запропонувати на ринку протягом певного періоду при кожному можливому рівні цін. Іншими словами, це-реальний обсяг національного виробництва при різних значеннях індексу цін на кінцеві товари і послуги. Залежність реального обсягу національного
 16. Ключові терміни
  Економічний цикл Макроекономічна динаміка Притримування робочої сили Свої працівники і сторонні Циклічний компонент заробітної плати Короткострокове сукупна пропозиція Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 17. У короткостроковому періоді крива: евокупного пропозиції має позитивний нахил (рис.
  У короткостроковому періоді крива: евокупного пропозиції має позитивний нахил (рис. 31.5). Тобто протягом 1-2 років підвищення загального рівня цін в економіці веде до збільшен-нію обсягу пропозиції товарів і послуг, а зниження рівня цін - до змен-шенням кількості пропонованих товарів і послуг. Які причини прямої залежності між рівнем цін і обсягом випуску-емой продукції?
© 2014-2022  epi.cc.ua