Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У короткостроковому періоді крива: евокупного пропозиції має позитивний нахил (рис.

У короткостроковому періоді крива: евокупного пропозиції має позитивний нахил (рис. 31.5). Тобто протягом 1-2 років підвищення загального рівня цін в економіці веде до збільшен-нію обсягу пропозиції товарів і послуг, а зниження рівня цін - до змен-шенням кількості пропонованих товарів і послуг. Які причини прямої залежності між рівнем цін і обсягом випуску-емой продукції? Макроекономісти запропонували три теорії, що пояснюють поло-тивний нахил короткострокової кривої сукупної пропозиції. У кожній концепції конкретне недосконалість ринку зумовлює зміну динаміки пропозиції в короткостроковому періоді в порівнянні з її поведінкою в долгосроч-ном періоді. При всіх відмінностях розглядаються нами нижче теорії слідують едному і тим же принципом: кількість пропонованої продукції відхиляється пов довгострокового, або «природного», рівня тоді, коли усталений уро-Зень цін не відповідає очікуванням суб'єктів економіки.
Якщо рівень цін виявляється вище очікуваних значень, обсяг виробленої продукції возра-стає вище природного рівня виробництва; в тих випадках, коли рівень цін виявляється нижче очікуваного рівня, обсяг виробленої продукції не досягнень-Гаета природного рівня виробництва. Неокласична теорія хибних уявлень. Неокласична теорія хибних уявлень грунтується на роботах економістів Мілтона Фрідмена-на і Роберта Лукаса. Відповідно до цієї концепції, зміни загального рівня цін можуть тимчасово вводити в оману постачальників щодо ситуації на ринках продукції, обумовлюючи невірну реакцію виробників, внаслідок чого крива сукупної пропозиції має позитивний нахил. Рис. 31.5 КОРОКОЧАСНЕ крива сукупної пропозиції У короткостроковому періоді зниження рівня цін від P1 до P2 веде до зменшення обсягу предлагае-мій продукції від У, до Y2.
Причини даної залежності складаються або в невірних уявленнях економічних суб'єктів про рівень цін, або в жорсткості заробітної плати, або в негнучкості цін. З плином часу очікування заробітна плата і ціни врегульовуються, такчто пряма залежність рівня цін і обсягу перед-лага продукції носить тимчасовий характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" У короткостроковому періоді крива: евокупного пропозиції має позитивний нахил (рис. "
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  короткостроковому періоді, то і кейнсіанська модель описує поведінку економіки в короткостроковому періоді («short-run»). Кейнс не вважав за потрібне заглядати далеко в майбутнє, вивчати поведінку економіки в довгостроковому періоді , дотепно зауваживши, що «в довгостроковому періоді ми всі небіжчики». У короткостроковому періоді крива сукупної пропозиції SRAS (short-run aggregate supply), якщо в економіці
 2. Інфляція та її показники
  короткостроковому періоді (оскільки відповідно до сучасних уявлень крива сукупної пропозиції має позитивний нахил), і в довгостроковому періоді (якому відповідає вертикальна крива сукупної пропозиції) (рис. 6.2). При цьому в короткостроковому періоді (рис. 6.2, а) інфляція (зростання рівня цін від Р 1 до Р 2) поєднується із зростанням реального випуску (від Y 1 до Y 2). В
 3. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  короткострокову криві сукупної пропозиції. У довгостроковому періоді всі ціни як на товари, так і на ресурси є гнучкими і змінюються в одній і тій же пропорції, а в короткостроковому або всі ціни, або ціни на працю такою гнучкістю не володіють. Можливі чотири види кривої сукупної пропозиції (рис. 14.2): 1) довгострокова крива сукупної пропозиції; 2) короткострокова крива при
 4. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  короткострокові грошові зобов'язання. Сукупність готівки (металеві гроші і банкноти) і грошей безготівкових розрахунків у центральному банку (безстрокові вклади) складають гроші центрального банку. Їх називають також монетарної або грошовою базою, тому що вони визначають сумарну грошову масу в народному господарстві. Для характеристики грошової пропозиції застосовуються різні
 5. У точності так само як ми аналізуємо окремий ринок, розглядаючи положен-ня кривих попиту та пропозиції, ми
  короткостроковому періоді відрізняється від поведінки економі-ки на довгостроковому відрізку часу? Намалюйте модель сукупного попиту та сукупної про-позиції. Які змінні відкладаються на осях координат? Крива сукупного попиту Рівень цін 1. Зниження загального рівня цін ... Обсяг випуску Крива сукупного попиту інформує нас про обсяг всіх товарів і послуг, на
 6. У довгостроковому періоді крива сукупного запропонованого-вання вертикальна, в той час як в короткостроковому періоді вона
  короткостроковому періоді вона має позитивний нахил. Для того щоб розібратися в короткострокових еконо-вів коливаннях і відмінностях поведінки економіки в короткостроковому пери-оді від її функціонування на тривалих відрізках часу, ми повинні досліджувати як довгострокову, так і короткострокову криві сукупного-позиції. Чому крива сукупної пропозиції в довгостроковому періоді
 7. Частина 12.
  короткостроковому періоді Припустимо, що загальний рівень цін впав нижче очікуваного виробниками рівня. Постачальники можуть помилково вважати, що змінилися відносні ціни на продукцію, що випускається ними продукцію. Наприклад, фермери відзначать падіння ціни на пшеницю перш, ніж вони зафіксують зниження цін на більшість споживчих товарів і промислове устаткування. Постачальники цілком логічно
 8. З'явилася, однак, важлива нова змінна, що впливає на положення короткостроковій
  короткострокової кривої сукупної пропозиції, - очікуваний економічними суб'єктами рівень цін. Як ми обговорили, в короткостроковому періоді обсяг перед-бачуваних товарів і послуг залежить від хибних уявлень індивідів, жорстко-сті заробітної плати і цін. Проте уявлення, заробітна плата і ціни фор-нормуються на основі очікуваного рівня цін. До Наприклад, якщо наймані працівники очікують
 9. У міру її руху обсяг випуску продукції знижується від Y1 до Y2, а рівень цін - від-е, до P2.
  короткостроковому періоді і точністю, політики компенсують початкове зміщення сукупного попиту, крива сукупного попиту повертається в початкове положення AD1, а еко-номика - в точку A (B наступному розділі ми більш детально обговоримо способи впливу на сукупний попит грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики, а також деякі практичні труднощі, що виникають при
 10. Аналіз, який ми проведемо в наступному розділі, в чому заснований на спадщині Джона
  короткострокові економічні коливання навколо довгострокових трендів. Ці флуктуації нерегулярні і в значній мірі непередбачувані. Під час еконо-мічного спаду реальний обсяг ВВП та інші показники доходів, витрат і виробництва сни-жають, а рівень безробіття зростає. Для аналізу короткострокових економічних коливань використовується модель сукупного попиту та
© 2014-2022  epi.cc.ua