Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Граничний дохід монополіста


Як вже було сказано (див. гл. 11), для фірми в умовах досконалої конкуренції характерно рівність граничного доходу і ціни. Для монополіста ситуація інша. Крива середнього доходу і ціни збігається з кривою ринкового попиту, а крива граничного доходу лежить нижче неї.
Чому крива граничного доходу лежить нижче кривої ринкового попиту? Оскільки монополіст - єдиний виробник продукції на ринку і представник всієї галузі, він, знижуючи ціну продукції для збільшення обсягу продажів, змушений знижувати її на всі одиниці товарів, що продаються, а не тільки на наступну (рис.
12.1).


Рис. 12.1. Ціна і граничний дохід фірми-монополіста: D-попит; MR - граничний дохід
Наприклад, монополіст може продати за ціною 800 руб. тільки одну одиницю своєї продукції. Щоб продати дві одиниці, він повинен знизити ціну до 700 руб. як на першу, так і на другу одиницю продукції. Щоб продати три одиниці продукції, ціна повинна стати рівною 600 руб. за кожну з них, чотири одиниці - 500 руб. і т.д. Дохід фірми-монополіста відповідно становитиме при продажу: 1 од. - 800 руб.; 2 од. - 1400 (700 - 2); 3 од. - 1800 (600 - 3); 4 од. - 2000 (500 - 4).
Відповідно граничний (або додатковий в результаті збільшення продажів на одну одиницю продукції) дохід складе: 1 од.
- 800 руб.; 2 од. - 600 (1400 - 800); 3 од. - 400 (1800 - 1400); 4 од. - 200 (2000 - 1800).
На рис. 12.1 криві попиту і граничного доходу показані як дві неспівпадаючі лінії, причому граничний дохід у всіх випадках, крім випуску 1 од., Менше ціни. А оскільки монополіст приймає рішення про обсяг виробництва, вирівнюючи граничний дохід і граничні витрати, ціна і кількість виробленої продукції будуть іншими, ніж в умовах конкуренції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Граничний дохід монополіста "
 1. Д. Представивши наявні дані в графічній формі, ви отримаєте типову криву попиту з
  граничний дохід фірми-монополіста - ~ Оход, отримуваний від продажу додаткової одиниці продукції. Ми ісчіс-ляем граничний дохід як зміна валового доходу при зростанні обсягу випуску на одиницю. Наприклад, поставка 3 галонів води приносить фірмі вало-вої дохід в $ 24. Збільшення обсягу пропозиції до 4 галонів піднімає залів дохід до $ 28. Отже, граничний дохід дорівнює
 2. На відміну від цього, коли монополія збільшує виробництво на одиницю, вона змушена знизити ціну на кожну одиницю
  граничний дохід монополії нижче ціни її продукції. На рис. 15.3 відображена крива попиту і крива граничного доходу монополії. (Так як ціна для фірми дорівнює її середньому доходу, крива попиту і є крива її середнього доходу.) Ці криві завжди починаються в одній точці вертикальної осі, тому що граничний дохід від першої продаваної одиниці про-дукції дорівнює ціні товару. Однак у
 3. Максимізація прибутку монополістом
  граничний дохід монополіста буде максимально наближений до граничних витрат і отримується прибуток виявиться найбільшою, звернемося до числового прикладу. Уявімо собі, що фірма є єдиним виробником даної продукції на ринку, і зведемо дані про її витратах і доходах в табл. 12.1. Таблиця 12.1. Динаміка витрат і доходів фірми Х в умовах монополії {foto46} Ми
 4. Висновки
  граничного доходу та граничних витрат. Оскільки крива граничного доходу монополіста лежить нижче кривої попиту, він буде продавати продукцію за вищою ціною і виробляти її в меншому обсязі, ніж в умовах досконалої конкуренції. 4. Фактором, що обмежує монопольну владу на ринку, є еластичність ринкового попиту. Чим вище еластичність, тим менше монопольна влада, і
 5. 6. Монопольні ціни
  гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в змозі відхилити споживання і виробництво від напрямку,
 6. 7. Репутація
  доходом. Розміри прибутку підприємця визначаються тим, наскільки успішніше він служив інтересам споживачів в порівнянні з тим, як це робили інші люди. Монополіст отримує монопольний прибуток шляхом нанесення шкоди задоволенню
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  граничної старанності, соціалістичне суспільство веде до інерції і розхлябаності. Соціалісти можуть продовжувати щось лепетати з приводу чудесного зміни людської природи, яке буде викликано соціалізмом, а також про заміну низинного егоїзму піднесеним альтруїзмом. Але в своїх казках вони не можуть більше дозволити собі просторікувати про чудотворний ефекті, який викликається при
 8. КИТАЙ
  граничною ефективністю, і тоді інвестиції, потрібні для будь-якого подальшого зростання продуктивності , різко зростають. Спочатку можна допустити зростання виробництва вздовж узбережжя, де потрібно небагато інфраструктури, особливо вздовж тієї частини узбережжя, де можна використовувати інфраструктуру Гонконгу. Але Китай - велика континентальна країна. Не можна допустити, щоб мільярд китайців
 9. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  граничним витратам (тобто досягається конкурентна рівновага). В умовах дуополії фірми конкурують, знижуючи ціну і збільшуючи обсяг випуску. Ця ситуація описана рівновагою Бертрана. Рівновага Штакел'берга описує ДУОПОЛІЯ з нерівним розподілом ринкової влади між фірмами, так що одна з них веде себе як лідер, а інша здійснює стратегію пристосування. Рівновага Курно
 10. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  граничного грошового продукту (MRP) і граничних витрат матеріального ресурсу (фізичного капіталу) - MRC, тобто при оптимізації фірмою попиту на капітал діє правило MRP=MRC. Попит на капітал на ринку чинників - це попит фірм на фізичний капітал, що дозволяє фірмам реалізовувати свої інвестиційні проекти, а за формою пред'явлення - це попит на інвестиційні фонди. Попит на
© 2014-2021  epi.cc.ua