Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Позиції на ринках капіталів

. На світовому ринку капіталів ДРК виступає в ролі чистого експортера тіньового капіталу, незважаючи на те, що валові внутрішні заощадження країни не покривали її потреби у внутрішніх інвестиціях.
Приплив іноземного приватного капіталу як в позичкової, так і у підприємницькій формах вкрай незначний. Так, нетто-приплив приватного капіталу в країну становив у 1980 р. - мінус 24 млн дол, в 1990 р. - таку суму, в 1996 р. - 2 млн, в 1998 - 1 млн дол
Незадовільною протягом останніх 30 років була ситуація з іноземними прямими капіталовкладеннями. У 80-і і 90-і роки в ДРК спостерігався не так приплив, скільки відтік іноземного підприємницького капіталу. Наприклад, в 1980 і 1990 рр.. вкладення прямих іноземних інвестицій склали негативні величини - в обидва роки вони дорівнювали мінус 12 млн дол Приплив прямих іноземних інвестицій в інші роки зазначеного періоду або також був негативним, або становив 1-2 млн дол
Іноземне приватне кредитування ДРК незначно. Досить відзначити, що з сукупного зовнішнього боргу країни на 1997 р. в 12,3 млрд дол на заборгованість іноземним комерційним банкам припадало всього 1,99 млрд або трохи більше 16%.
Слабкий інтерес іноземного приватного капіталу, як до інвестування в економіку, так і до її кредитуванню пояснюється головним чином політичною нестабільністю всередині і навколо країни в 90-і роки, неясністю перспектив її економічного розвитку.
Економічне зростання ДРК у все зростаючій мірі залежить від безоплатної міжнародної допомоги. Така допомога надається їй як на двосторонній основі державами - членами Комітету Сприяння Розвитку ОЕСР, так і міжнародними організаціями, і перш за все Дитячим фондом ООН та ПРООН. У 90-ті роки сукупна міжнародна допомога ДРК знаходилася на рівні 3,2% її ВНП. За рахунок неї покривалося приблизно 19% витрат центрального уряду країни. Разом з тим надану допомогу аж ніяк не можна вважати достатньою з урахуванням масштабів стоять перед ДРК проблем, тим більше що в розрахунку на душу населення вона становила в останньому десятилітті XX в. всього 4-7 дол на рік, що було приблизно в два рази нижче подібного показника для всіх країн, що розвиваються.
Підводячи підсумок розгляду положення Демократичної Республіки Конго в світовій економіці, слід зазначити, що в економічній історії другої половини XX в.
Ця країна стала наочним прикладом нереалізованих можливостей розвитку в результаті антинаціональної політики диктаторського режиму і дій ТНК. Найбільше держава Тропічної Африки, що розташовує багатющої ресурсною базою, увійшло в XXI століття з неефективною економікою, відсталою структурою господарства і колосальним вантажем соціальних проблем. Ця парадоксальна, на перший погляд, ситуація є, як показано вище, наслідком дії сукупності як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Ясно, однак, що економічний стан Демократичної Республіки Конго в світі в наступні десятиліття напряму залежатиме від двох обставин: по-перше, від успіхів на шляху стабілізації політичної ситуації всередині і навколо ДРК і, по-друге, від її здатності створити свою, національну модель економічного розвитку, яка відповідала б загальним тенденціям і закономірностям поступального руху світового господарства і в той же час враховувала національну специфіку, її історичні традиції та особливості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " позиції на ринках капіталів "
 1. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  позицію, що дозволяє їй виграти, що б не робили інші учасники гри, - якщо тільки вона правильно розіграє свою нинішню позицію на шахівниці. Я як і раніше вважаю, що це вірно - якщо навіть я залишуся останнім єврооптимістом на
 2. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  позицій у глобальній економіці серйозно вплине на суворість ділових циклів майбутньої епохи. Порівняйте діяльність уряду на початку 1980-х рр.. з тим, що сталося через десять років, після спаду 1990-1991 рр.. Вперше після Другої світової війни тут не було американського локомотива. Сполучені Штати не прийшли на допомогу з великими зниженнями процентних ставок і масивним посиленням податкової
 3. Соціально-економічні наслідки інфляції
  позиція якої тепер полягає в необхідності потужного державного втручання в перехідних економіках . Структуралізм. Ключовий елемент цієї концепції - твердження про наявність «інерційної інфляції», не пов'язаної з розширенням грошової маси. Така інерція викликається явищами довгостроковій адаптації економіки до високого рівня інфляції, зокрема виникненням у економічних
 4. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  позицій впевненість у тому, що саме на вищих класах суспільства лежить обов'язок забезпечувати робочі місця, витрачаючи гроші на дорогі забаганки і утримуючи пишну свиту челяді. На цей парадокс звернув увагу Б.Мандевіль, людина без певних занять, філософ за покликанням, і, як пише А.ВАнікін, любитель пображнічать у веселій компанії, що жив в Лондоні на початку вісімнадцятого століття. Своєю
 5. Сучасні концепції ТНК
  позицій у боротьбі з іноземними монополіями і т.д. 3. Модель інтерналізації спирається на ідею Р. Коуза про те, що всередині великої корпорації між її підрозділами діє особливий внутрішній ринок (англ. internal), регульований керівниками корпорації та її філій (підрозділів). Творці моделі інтерналізації - англійці П. Баклі, М. Кессон, А. Рагмен, Дж. Даннінг та ін вважають, що
 6. Глосарій
  позиція країни - статистичний звіт про величину зовнішніх активів і зобов'язань країни на початок і кінець звітного періоду, а також про ті зміни, які відбулися протягом звітного періоду Міжнародна міграція робочої сили - процес переміщення трудових ресурсів з однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж в країні походження Міжнародна
 7. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Позиції у світовій економіці. За час війни в Кореї в американську промисловість було інвестовано до 30 млрд. дол, тобто більше, ніж за всю другу світову війну. Це призвело до зростання обсягу промислового виробництва, розширення зайнятості та під-вищення заробітків за рахунок збільшення основних ставок і понаднормових робіт. Однак в 1953-1954 р. країна вступає в смугу чергового еко-ліджень
 8. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  позицій, утвердження своєї влади. Вони стримують, обмежують конкуренцію - рушійну силу економічного прогресу, тому П. Самуельсон називав монополію економічним злом. У діалектичній єдності позитивних і негативних сторін і полягає одна з найбільш важливих сутнісних характеристик монополії як економічної
 9. Прибуток і відсоток в класичній політекономії
  ринках, неза лежно один від одного; в) витрати капіталу не є самостійною частиною естест кої ціни товару. «Може здатися, - вказував Сміт, - що ні обходима ще четверта частина для відшкодування капіталу ... Але треба мати на увазі, що ціна будь-якого господарського знаряддя, хоча б робочого коня, в свою чергу складається з таких же трьох частин ... І тому, хоча в ціну хліба повинна
 10. § 3. НОРМА ПРИБУТКУ ТОРГОВОГО БІЗНЕСУ
  позицію на ринку (встановити, де і коли найвигідніше продавати товар). Недотримання такої умови призводить до серйозних помилок. Так, в штаті Род-Айленд (США) збанкрутували два маленьких ресторану. У них був підготовлений широкий вибір страв італійської кухні з досить високими цінами. Але серед місцевих жителів було багато людей шведського походження із середнім рівнем доходу. Як
© 2014-2022  epi.cc.ua