Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Позиції основних підсистем

. Основними причинами змін в пропорціях світового господарства виступають світові та національні потреби. Вони зумовлюють різноплановість змін у різних підсистемах. Довготривалі зміни у співвідношенні факторів виробництва визначають основні умови розвитку господарства і в кінцевому підсумку впливають на темпи економічного зростання і ефективність виробництва.
Зазначені раніше особливості економічного зростання знайшли своє відображення у розподілі сукупного ВВП світу між основними підсистемами світового господарства. Головна риса відбулися змін у світовому виробництві - подальше посилення промислово розвинених країн і різке падіння позицій східно-європейських країн.
Частка промислово розвинених країн у сукупному ВВП світу зросла з 67,7% у 1970 р. до 77,3% у 1999 р., а частка колишніх соціалістичних країн Європи скоротилася з 17 до 2% (5,8% за ПКС). Відбулося радикальне ослаблення їх економічних позицій. Цей район на даний період став периферією світового господарства (табл. 14.3).
Таблиця 14.3
Положення основних підсистем у світовій економіці,
% ВМП (валютні курси)
Підсистеми 1970 1980 1989 1999 Промислово розвинені країни 67,8 68,0 72,3 76,9 Країни, що розвиваються 15,5 21,5 18,2 21,1 Колишні соціалістичні країни
Європи 16, 5 10,5 9,7 2,0
І с т о ч н і до: National Accounts Statistics.
Analisis of Main Aggregates 1988 - 1889. UN., N.-Y., 1994, p. 5-8; World Economic and Social Survey. 2000. UN., P. 245.
Посилилися розриви в рівнях доходів на душу населення як між підсистемами світового господарства, так і в окремих групах країн. Середній дохід в 20 найбільш розвинених країнах став у 37 разів вище, ніж 20 найбідніших країнах. За 60-90-ті роки розрив збільшився в 2 рази.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Позиції основних підсистем "
 1. Обчислення ВВП і ВСП
  позиції основних підсистем у світовому господарстві. На розвинені країни, за оцінкою ВМФ, доводиться 57,4% ВМП (за поточними валютними курсами - понад 75%,), а внесок країн, що розвиваються становить 36,8% (за поточними валютними курсами - понад 20%). Цей метод підрахунку істотно змінює оцінку економічних показників окремих країн. На першому місці залишаються США - 21,9% ВМП (28% за поточним валютним
 2. В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002
  позиції основних підсистем світового господарства , їх характеристики, положення окремих країн. Підручник побудований на основі логічного та історичного викладу основних питань розвитку та стану світового господарства. Для студентів і викладачів вузів, фахівців у галузі світової економіки і міжнародних економічних відносин, політологів, а також всіх, хто цікавиться проблемами
 3. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  позицій інтересів різних класів. Західні вчені свою теорію називають нейтральною по відношенню до таких інтересам, що, звичайно, не цілком відповідає дійсності. Проте слід визнати, що для пояснення низки економічних явищ і процесів немає необхідності в класовому підході. Тому однією з передумов формування нового економічного мислення та є запозичення всього
 4. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  позицій: як виробляти товари та послуги? Відповідь на дане питання повинна, нa наш погляд, давати не економіка, а інші науки, наприклад, технологія і організація промислового виробництва. Почасти , безумовно, це можуть робити і різні галузеві економічні науки, скажімо, економіка будівництва, економіка сільського господарства і т. п. У цілому ж наведене визначення предмета економіці
 5. § 4. ТЕОРІЇ НОВОЇ ВАРТОСТІ
  позиції дотримувався Дж. Б.Кларк. У праці "Розподіл багатства" він писав: "Мета цієї роботи показати, що розподіл суспільного доходу регулюється суспільним законом і що цей закон, дій він без опору, дав би кожному фактору виробництва ту суму багатства, яку цей фактор створює ".2 Друге положення. Згідно концепції граничної продуктивності (у якій
 6. 17.1. Основні ознаки розвинених країн
  позиції людини. Особистий статус задавався в момент його народження. Жорстке членування закріплювалося державними установами і висвітлювалося релігійними нормами. Станово-ієрархічний принцип набуття статусу за належністю вступав у протиріччя з потребами ринкової економіки і був скасований в ході буржуазних революцій. Клас завжди залишає вільним перехід окремих осіб з
 7. Показники міжнародної спеціалізації підсистем
  основну масу виробництва в багатьох галузях - папір, метали, електромашинобудування, транспортне машинобудування, деревообробка, пластмаси - понад 70-80% світового виробництва. Дані по країнам, що розвиваються дають іншу картину. Враховуючи, що в країнах, що розвиваються відзначається відносний надлишок малокваліфікованої робочої сили, логічно очікувати їх просування у розвитку трудомістких
 8. 2. Теорія модернізація
  позиції в суспільстві: рівень заощаджень і накопичень може піднятися з 5 до 10% національного доходу; нові галузі розвиваються швидко, у сільському господарстві поширюються ринкові відносини. Після підйому настає тривалий період стійкого зростання і циклічного прогресу - перехід до зрілості. Він триває приблизно 40 років. В цей час промисловість, яка під час підйому
 9. Введення
  позиції Західна Європа вишукує можливості збереження і зміцнення свого місця у світі на шляху створення економічного союзу і його розширення. зміцнив свої позиції у світовому господарстві в 50-60 роки. Японія і Німеччина переглядають напрямки подальшого свого розвитку. Вони досягли певних порогів у торговельній експансії в силу погіршення умов відтворення у світі, різких зрушень в
 10. Передмова
  позицію. Цю позицію для стислості можна було б назвати послідовним лібералізмом. Глибиною і? партійністю? аналізу книга Мізеса, як це не парадоксально для людини, все свідоме життя боровся з соціалізмом, близька до "Капіталу" Маркса. Однак на відміну від марксизму, зверненого до мас, лібералізм був завжди звернений до вільних, критично мислячою (у тому числі і про свої
© 2014-2022  epi.cc.ua