Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

1.1. Поняття і предмет стратегії та економічної політики держави

Держава являє собою політичну організацію людей, що живуть на певній економічній території, адміністративно керованої урядом даної країни, в межах якої особи, товари і гроші можуть вільно переміщатися. У практичній діяльності держава реалізує політику, яка виражає інтереси панівної соціальної групи (шару, корпорації) або є компромісом між інтересами груп, якщо таких груп декілька.
Політична стратегія держави визначає спрямованість змін балансу сил соціальних шарів на певному етапі історичного розвитку. Виходячи із стратегічних завдань, держава підтримує громадський порядок, регламентує діяльність громадян і створює умови для розвитку особистої ініціативи, охороняє безпеку, законну свободу і власність кожного, сприяє розвитку тих чи інших моральних орієнтирів у суспільстві.
Якщо стратегія держави посилює його позиції у світовому співтоваристві, то її можна вважати національною, в іншому випадку - антинаціональної.
Економічна стратегія держави визначає трансформацію пріоритетів та інструментів державного втручання в економіку для реалізації його політичної стратегії. Вона характеризує спрямованість дій держави та принципи їх реалізації в узагальненому вигляді для довгострокового періоду.
Економічна політика конкретизує принципи державного втручання в економіку для реалізації його стратегічних завдань у поточному періоді в розрізі наступних взаємопов'язаних напрямків діяльності держави:
- зовнішньоекономічна політика стосовно експорту та імпорту товарів і послуг, залученню іноземного капіталу і вивозу капіталу за кордон;
- інституціональна політика по зміні організації економіки-створення нових або усунення старих економічних, соціальних і фінансових інститутів, зміни їх функцій і зв'язків;
- структурна політика в області зміни макроекономічних пропорцій між кінцевим споживанням і валовим нагромадженням, доходами і витратами держави, експортом та імпортом, галузевих і регіональних структур економіки;
- соціальна політика у сфері розвитку соціальних послуг, диференціації доходів соціальних верств і заохочення тих чи інших видів діяльності;
- інвестиційна політика з встановлення масштабів інвестицій, їх джерел та напрямків використання;
- політика ціноутворення в галузі регулювання цін на споживчому ринку та цін виробників;
- фінансова політика в області формування і використання державних фінансових ресурсів, контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету;
- грошово-кредитна політика в галузі грошового обігу та кредиту;
- регіональна політика стосовно економічної інтеграції регіонів та їх соціального розшарування;
- зональна політика по відношенню до економічної інтеграції з ближніми державами.

Даний перелік напрямів економічної політики держави змінюється залежно від історичного етапу розвитку. До них можна додати галузеву політику в розрізі галузей матеріального виробництва та невиробничої сфери (наприклад, промислова політика чи політика в галузі охорони здоров'я), політику в галузі приватизації або реприватизації власності, податкову політику і т.д. Проте всі ці напрямки деталізують зазначені вище напрямки економічної політики.
З переліку напрямів економічної політики видно, що предметом вивчення курсу «Стратегія та економічна політика держави» є систематизація знань в області заходів державного впливу на економіку для виявлення закономірностей вибору державою стратегічних пріоритетів та інструментів їх реалізації в конкретно -історичних умовах.
Будь-яка діяльність передбачає наявність плану або чітко визначеної послідовності дій у часі і в просторі для досягнення поставлених цілей. В економічній діяльності план набуває форму балансу, що погоджує виробництво (ресурси) і розподіл (використання) благ і доходів, і є найважливішим інструментом реалізації стратегії держави. Бюджет держави, що погоджує його витрати з доходами, вже є план. Таке планування було відомо ще стародавнім державам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Поняття і предмет стратегії та економічної політики держави "
 1. Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004

 2. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  Держава, за логікою кейнсіанства, не тільки може, а й повинна активно втручатися в економічне життя суспільства. Залежно від вживаних в ході такого втручання інструментів і важелів впливу економічну політику держави прийнято поділяти на бюджетно-податкову і кредитно-грошову. Економічна політика держави по соціальному регулюванню ринкової економіки та
 3. Глава 15. Державні витрати і податки. Бюджетно-податкова політика
  Держава, за логікою кейнсіанства, не тільки може, а й повинна активно втручатися в економічне життя суспільства. Залежно від вживаних в ході такого втручання інструментів і важелів впливу економічну політику держави прийнято поділяти на бюджетно-податкову і кредитно-грошову. Економічна політика держави по соціальному регулюванню ринкової економіки та
 4. 29.2.2. Економічна політика
  У загальному руслі економічної стратегії можна виділити два основних типи економічної політики: політика стабілізації і політика структурної
 5. Податкова стратегія
  Податкова стратегія - податкова політика, що проводиться на перспективу, довгостроковий
 6. Висновки
  1. З розвитком економіки як науки змінювалися погляди на її предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі
 7. ГЛАВА 16. ФІРМА І МАРКЕТИНГ
  Перед вивченням даної глави уважно прослухайте введення до глави. Потім вивчите послідовно матеріали параграфів глави, звертаючись по мірі необхідності до об'єктів «Відеоматеріали», «Глосарій», «Персоналії». Після вивчення кожного параграфа рекомендується виконати тренувальні завдання. Після вивчення всіх параграфів прослухайте основні висновки по чолі. Потім перевірте свої знання з
 8. 21.5. Пріоритети економічної політики та стратегії
  21.5. Пріоритети економічної політики та
 9. 20.1. Економічна стратегія і політика західних країн в 50-60-ті роки
  20.1. Економічна стратегія і політика західних країн в 50-60-ті
 10. 29.1. Економічна стратегія і політика країн, що розвиваються в 50 - 70-і роки.
  29.1. Економічна стратегія і політика країн, що розвиваються в 50 - 70-ті
 11. 29.2. Економічна стратегія і політика відкритої економіки в 80-90-ті роки
  29.2. Економічна стратегія і політика відкритої економіки в 80-90-ті
 12. Контрольні питання
  1. Охарактеризуйте структуру балансу доходів і витрат підприємства. 2. Як здійснювалася державна інвестиційна політика в РФ починаючи з 1991 р.? 3. У чому полягає інвестиційна стратегія держави на сучасному етапі? 4. Розкажіть про роль і значення бюджету розвитку в інвестиційній політиці. 5. Як здійснюється бюджетна підтримка АПК? 6. Що таке державні
 13. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 14. Висновки
  1. З розвитком економіки як науки змінювалися погляди на її предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі
 15. Виїмка документів і предметів
  Співробітник податкової інспекції має право провести виїмку будь-яких документів і предметів, необхідних для перевірки (ст. 94 НК РФ). Зокрема, виїмка проводиться у разі відмови платника податків представити необхідні документи або впустити перевіряючих в якісь приміщення. Виїмка проводиться на підставі постанови співробітника податкової інспекції, що проводить перевірку. Постанова має бути
 16. Основні цілі стратегії
  . Забезпечення глобального доступу до світових ринків, мінеральних ресурсах, океанам і космічного простору, підвищення рівня конкурентоспроможності та збереження лідируючих позицій у світовому господарстві - невід'ємні елементи стратегії всіх без винятку американських адміністрацій другої половини минулого століття. Досягнення цих цілей формується в рамках національної економічної
 17. Науково-технічна політик
  Питання регулювання науково-технічного співробітництва вже зараз виходять за рамки національних інтересів, стають предметом вироблення взаємоприйнятної політики як на двосторонній, так і на багатосторонній основах. У майбутньому цей процес посилиться, а його результатом стане якісна зміна поняття «національна безпека». Головною умовою безпеки будь-якої соціально-економічної
 18. В. Стратегія
  1. Яких основних підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій дотримується (керується) регіональна адміністрація загалом і по кожному окремому напрямку діяльності? 2. Наскільки обгрунтовано застосування на даному регіональному рівні тих чи інших підприємницьких, маркетингових та інноваційних стратегій? 3. Наскільки оптимально розподілені ресурси регіональної
 19. 15. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  Розрізняють стратегічне, тактичне та оперативне планування політики ціноутворення. Стратегічне планування спрямоване на регулювання діяльності фірми і підтримку конкурентоспроможності вироблених товарів у відповідності з цілями і завданнями загальної стратегії фірми. Стратегічне планування являє собою процес розробки цінових стратегій на довгостроковий період. Воно
© 2014-2022  epi.cc.ua