Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

7.6. Показники економічної ефективності інвестицій


Вибір економічно вигідних напрямків інвестицій у відтворення основних фондів, які забезпечують найбільший приріст товарообігу і прибутку, скорочення термінів окупності витрат, є актуальним завданням для кожної організації.
Розрахунки економічної ефективності інвестицій виробляються при плануванні та експлуатації торгових об'єктів.
Мета визначення економічної ефективності інвестицій при плануванні обсягу і структури інвестицій полягає в тому щоб вибрати і економічно обгрунтувати найбільш ефективні напрями їх використання
Розрахунки економічної ефективності інвестицій на стадії проектування складаються з метою визначення найбільш економічного варіанта будівництва або розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих об'єктів торгівлі.
Розрізняють економічну і соціальну ефективність інвестицій. Показниками економічного ефекту можуть бути зростання товарообігу, доходів, прибутку, продуктивності праці, зниження витрат на реалізацію товарів. Соціальний ефект виражається в більш повному задоволенні попиту населення на товари, високій якості торговельного обслуговування, скороченні витрат часу покупців на придбання товарів.
Економічна ефективність інвестицій визначається шляхом порівняння ефекту, отриманого за рахунок інвестицій з сумою витрачених інвестиційних витрат. Для розрахунку використовуються проектні, планові і фактичні дані.
Для оцінки економічної ефективності інвестицій в торгових організаціях може бути використана наступна система показників.
1. Коефіцієнт загальної (абсолютної) ефективності інвестицій (Е). Він визначається за формулою:
,
де? П - приріст прибутку, отриманого за рахунок інвестицій;
І - сума витрачених інвестицій.
За новими споруджуваних об'єктів,
де П - прогнозована сума прибутку по споруджуваного об'єкта.
Коефіцієнт «Е» повинен зіставлятися з нормативним коефіцієнтом (Ен) ефективності інвестицій. Якщо Е? Ен, то проектовані інвестиції визнаються ефективними.
2. Термін окупності інвестицій (Т) розраховується за формулою:
;
3.Сравнітельная економічна ефективність інвестицій за наявності декількох варіантів вкладення коштів в об'єкт визначається по мінімуму приведених витрат за формулою:
,
де Зп - витрати наведені,
Рр - витрати на реалізацію продукції, товарів (послуг) по кожному варіанту будівництва,
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій (встановлюється по галузі диференційовано з роздрібної, оптової торгівлі, громадського харчування). Ен - це нижня межа ефективності інвестування коштів в об'єкт.
Показником найбільш ефективного вкладення коштів у розглянутий об'єкт є мінімум приведених витрат по одному з варіантів.
Наведеними витратами є суми витрат на реалізацію товарів у проектованому об'єкті та інвестицій, приведені до єдиної розмірності через нормативний коефіцієнт ефективності (Ен).
Визначення порівняльної економічний ефективності в реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих організацій (підприємств) проводиться шляхом порівняння показників за варіантами цих робіт з показниками будівництва нових і діючих аналогічних об'єктів, а також з показниками організації (підприємства) до реконструкції.

При порівнянні і виборі варіантів інвестицій по мінімуму приведених витрат необхідно забезпечити порівнянність показників. Так, якщо передбачається різний обсяг товарообігу за варіантами, то суми витрат на реалізацію товарів та інвестицій за варіантом з меншим обсягом товарообігу повинні бути приведені в порівнянний вид.
Якщо роботи з реконструкції та технічного переозброєння пов'язані з частковою ліквідацією діючих основних фондів, залишкова вартість цих фондів додається до відповідної СеММ інвестицій.
4. Економічна ефективність реконструкції, розширення діючих організацій (підприємств) визначається за формулою:
,
де? П - приріст прибутку, отриманий в результаті реконструкції діючого об'єкта,
Ір - інвестиції на реконструкцію,
,
де Іс - інвестиції на реконструкцію за кошторисом,
Кн - вартість основних фондів, вивільнених у результаті реконструкції і переданих для використання на інших об'єктах,
Кл - залишкова вартість основних фондів, ліквідованих в процесі реконструкції.
Термін окупності інвестицій (Тр) в реконструкцію визначається за формулою:
,
Для обгрунтування економічної доцільності інвестицій і виявлення резервів підвищення їхньої ефективності може бути використаний ряд приватних показників, що характеризують вплив інвестицій на зростання або зниження окремих показників, пов'язаних з діяльністю торговельних організацій. До їх числа належать:
а) Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на приріст товарообігу (Іу). Вони обчислюються за формулою:
,
де Іу - загальна сума інвестицій у відтворення об'єктів основних засобів,
? Т - приріст товарообігу, досягнутий за рахунок інвестицій;
б) Приріст продуктивності праці (? ПТ), забезпечений за рахунок інвестицій. Визначається за формулою:
,
де? Т - сума приросту товарообігу,
СЧП - середньооблікова чисельність працівників;
в) Рівень інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих об'єктів (Ур):
,
де Ір - інвестиції на реконструкцію і технічне переозброєння,
І - загальна сума інвестицій.
Г) Питома вага інвестицій на придбання та модернізацію обладнання (Убо.):
,
де ІОБ - інвестиції на обладнання;
д) Рівень механізації праці (Ум.т.):
,
де СЧРм - середньооблікова чисельність працівників, зайнятих механізованою працею,
СЧП - середньооблікова чисельність працівників;
е) Рівень продажу товарів прогресивними методами (Уп.м.):
,
де Тп.м. - Обсяг реалізації товарів прогресивними методами,
Т - загальний обсяг товарообігу.
Комплексна оцінка економічної ефективності інвестицій включає також визначення економічного ефекту від впровадження заходів по впровадженню нової техніки. Річний економічний ефект (Ег) визначається за формулою:
,
де З1 і З2 - приведені витрати на річний обсяг роботи, виконаної за допомогою базової і нової техніки.
В1 і В2 - річний оббьем товарообігу (робіт) виконані за допомогою базової і нової техніки
Впровадження нової техніки в організаціях торгівлі сприяє зростанню продуктивності праці, скорочення чисельності працівників, зниження витрат на реалізацію товарів і підвищенню культури торгівлі.

Зниження витрат на реалізацію товарів від впровадження нової техніки (технології), механізації та автоматизації трудомістких процесів можна розраховувати за формулою:
,
де? Рр - прогнозоване зниження суми витрат на реалізацію товарів у планованому періоді,
Рр.б. і Рр.п. - Рівень витрат на реалізацію товарів у році, що передує впровадженню нової техніки і в планованому році у відсотках до товарообігу,
Тп - обсяг товарообігу в планованому році, що виконується за допомогою нового засобу праці.
Відносна економія чисельності працівників у результаті впровадження нової техніки визначається за формулою:
,
де Чв - умовне вивільнення працівників на ділянці при впровадженні нової техніки (технології),
Тп - обсяг товарообігу (роботи) в планованому році,
ПТБ і ПТП - продуктивність праці (обсяг роботи, виконаної в середньому одним працівником) за рік, що передує впровадженню нової техніки, і в планованому році.
При виборі найбільш ефективних варіантів здійснення заходів щодо впровадження нової техніки разом з показником річного економічного ефекту використовуються і різні натуральні показники (питома витрата електроенергії, палива, коефіцієнт використання устаткування, скорочення чисельності працівників, зниження витрат обігу, економія часу покупців та ін.)
Якщо інвестиції за базовим варіантом (при впровадженні нових, раніше не застосовувалися, засобів праці на операціях процесу виконувалися вручну) відсутні, то річний економічний ефект розраховується за формулою:
;
Де і - інвестиції на впровадження нової техніки.
Найважливішою умовою підвищення економічної ефективності інвестицій в сучасних умовах є вдосконалення їх відтворювальної і технологічної структури. Це повинно полягати в підвищенні питомої ваги інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння діючих об'єктів, придбання сучасних видів обладнання, впровадженні нових технологічних, інформаційних, управлінських і інших інновацій, що забезпечують більш швидку економічну віддачу інвестицій.
Соціальну ефективність основних фондів та інвестицій характеризує, насамперед, якість торговельного обслуговування, що характеризується наступними показниками:
? скорочення витрат часу на придбання товарів;
? наявність широкого асортименту товарів;
? створення зручностей покупцям при виборі товарів і оформлення покупки;
? надання покупцям широкого переліку високоякісних додаткових послуг;
? дотримання вимог гігієни та охорони праці працівників;
? дотримання вимог технічної естетики.
Для оцінки перерахованих показників може застосовуватися бальна система.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.6. Показники економічної ефективності інвестицій "
 1. 23.3. Ретроспективна оцінка ефективності інвестицій
  Показники ефективності інвестицій. Методика їх розрахунку і аналізу. Шляхи підвищення їх рівня. Для оцінки ефективності інвестицій використовується-комплекс показників. Додатковий вихід продукції на рубль інвестицій: Е=(ВП1 - ВПО) / І, де Е - ефективність інвестицій; ВП0, ВП1 - валова продукція відповідно при вихідних і додаткових інвестиціях; І - сума додаткових
 2. Показники участі у міжнародній міграції капіталу
  Участь країни в міжнародному русі капіталу оцінюється рядом показників. Одним з них є обсяг закордонних активів (інвестицій) даної країни, віднесений до її ВВП (ВНП), тобто частка зарубіжних інвестицій у ВВП (І?):, {foto197} де Ізар - інвестиційні активи країни за кордоном. Іншим показником є співвідношення обсягу прямих інвестицій даної країни за кордоном та обсягу
 3. Показники вивозу капітал
  Рівень економічного розвитку країни відбивається і в показниках вивезення капіталу (міжнародного руху капіталів): а) в обсязі зарубіжних інвестицій (активів) даної країни і його співвідношенні з національним багатством країни. Як правило, країна з високим рівнем економічного розвитку має великі можливості вкладення капіталу в економіку інших країн, б) у співвідношенні обсягу закордонних
 4. Звернемося до рис.
  Звернемося до рис. 24.1. Діаграма (а) містить відомості про темпи економіч-ського зростання 15 держав у період з 1961 по 1991 р., розташованих у порядку убування розглянутого показника. На діаграмі (б) показаний відсоток ВВП, (а) Показники темпів зростання ВВП на душу населення за 1961-1991 рр.. (Б) Темпи зростання (%) Південна Корея Сінгапур Японія Ізраїль Канада
 5. Питання для самоперевірки
  1. Які економічні суб'єкти формують сукупний попит? Дайте поня-тя сукупного попиту. Який агрегатний показник є синонімом сукупного попиту? 2. Який агрегатний показник є синонімом сукупного пропозицією-ня? Дайте їх поняття. 3. Поясніть, чому величина споживання, як правило, не дорівнює дохо-ду? 4. Який характер носить залежність між обсягом споживання і
 6. Іноземні інвестиції
  Актуальнейшей проблемою сьогодення є проблема іноземних інвестицій, поряд з внутрішніми грають важливу роль в економіці. Дослідники називають такі чинники, стимулюючі іноземну підприємницьку діяльність в Росії: а) постійні фактори: - потужна сировинна база (газ, нафта та ін.); - високий потенціал російських інтелектуальних ресурсів і значитель-ве
 7. 4 . Кейнсіанська модель економічного зростання
  У кейнсіанської моделі, як ми вже знаємо, важливе місце відводиться заощаджень та інвестицій. У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, тобто накопиченню капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється
 8. Інші показники ефективності
  До показників ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами
 9. 2. Теорії та аналіз інвестицій
  Якщо брати все капиталообразующие інвестиції (всі валове нагромадження), то їх величина обчислюється формулою: {foto93}, (18.1) де I-валове нагромадження; J-чисті (нові) інвестиції ; d-норма амортизаційних відрахувань; К - накопичений в країні основний капітал. Норма амортизаційних відрахувань і величина накопиченого основного капіталу змінюються повільно, а ось чисті (нові)
 10. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що показують співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами . Дані показники
 11. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
    Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 12. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
    Найважливішим методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 13. Тема 10 Макроекономічна рівновага
    Сукупний попит і фактори, що його визначають. Сукупна пропозиція. Характеристика кривої сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва.
© 2014-2022  epi.cc.ua