Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Показники участі в міжнародній міграції капіталу

Участь країни в міжнародному русі капіталу оцінюється рядом показників. Одним з них є обсяг закордонних активів (інвестицій) даної країни, віднесений до її ВВП (ВНП), тобто частка зарубіжних інвестицій у ВВП (І?):
,


де Ізар - інвестиційні активи країни за кордоном.
Іншим показником є співвідношення обсягу прямих інвестицій даної країни за кордоном та обсягу іноземних прямих інвестицій на її території (Іп):


де Ізар.
П. - зарубіжні прямі інвестиції цієї країни; Іін.п. - Іноземні прямі інвестиції на території даної країни.
Якщо значення показника більше одиниці, то це свідчить про позитивне сальдо в міграційних потоках капіталу з країни в країну, якщо менше одиниці, то вказує на перевищення припливу іноземного капіталу над вивезенням вітчизняного капіталу з країни.
Наступним показником оцінки міграції капіталів є відношення зовнішнього боргу країни до ВВП або обсягом експорту даної країни, тобто показник зовнішньої заборгованості (З? вн)


де Звн - обсяг зовнішньої заборгованості; Qексп - обсяг експорту.

Даний показник важливий для оцінки платоспроможності країни стосовно закордонних партнерів, а також для визначення рівня фінансово-економічної залежності країни і можливості проведення незалежної як зовнішньої, так і внутрішньої економічної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Показники участі в міжнародній міграції капіталу "
 1. Тема 15 Міжнародне переміщення факторів виробництва
  міжнародного руху капіталу. Масштаби, динаміка і основні напрямки світової міграції капіталу. Інвестиційний клімат. Росія на світовому ринку капіталів. Закон Російської Федерації «Про іноземні інвестиції в РСФСР». Міжнародна міграція робочої сили: причини, форми, наслідки. Державне регулювання міждержавногопереміщення робочої сили. Міграція праці в сучасній
 2. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛ
  міжнародну міграцію товарів, воно ставало поступово невід'ємною, визначальною, відмітною рисою сучасної світової економіки і міжнародних економічних відносин. Згідно з оцінками експертів, середньорічні темпи приросту, зокрема, прямих зарубіжних інвестицій склали в 80-і рр.. майже 34%, що в 5 разів перевищувало темпи розширення світової торгівлі. На сучасному етапі
 3. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ Державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та особливості вивозу капіталу в сучасних
 4. Глава 36. Міжнародна міграція робочої сили
  міжнародна міграція робочої сили і
 5. Основні поняття
  міграція робочої сили - Мігранти - Трудова міграція - «Витік
 6. 13.6. Міжнародні міграції
  міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості - робоча сила. Принципова її відмінність від інших факторів виробництва полягає в тому, що вона сама є чинником виробництва інших факторів, творцем додаткової вартості. Виділяються наступні види міжнародної міграції: безповоротна, тимчасово-постійна (від року до шести років), сезонна, маятникова
 7. Глава 22. Міжнародні економічні відносини і їх структура
  міжнародних економічних відносин та особливості їх регулювання на національному та інтернаціональному
 8. Запитання для самоперевірки
  міжнародної міграції робочої сили? 2. Яка правова база процесу міжнародної міграції робочої сили та населення? 3. Що являють собою сучасні світові міграційні потоки? 4. Які тенденції і причини еміграції з Росії? 5. Які тенденції і причини імміграції до Росії? 6. Що говорить світовий досвід про наслідки міжнародної міграції робочої сили? 7. Які
 9. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  міжнародна міграція робочої сили (як і взагалі міграція населення) - це не тільки економічне, а й складне політичне, і соціально-економічне явище. Воно значно впливає на склад трудових ресурсів, як країн-донорів, так і приймаючих країн, створює нову ситуацію на ринках праці, привносить чимало змін (і не тільки позитивних) в соціальне і політичне життя багатьох
 10. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  міжнародної міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є великомасштабні переміщення населення і трудових ресурсів у різноманітних формах. [Див
 11. 93. Міграція і вивіз капіталу
  участю в ньому все більшого числа країн; - подальшою концентрацією і централізацією капіталу в національних економіках; - перенакопиченням капіталу на національних ринках позикового капіталу промислово розвинених країн; - зацікавленістю окремих країн в припливі іноземних капіталів внаслідок нестачі внутрішніх фінансових ресурсів. Основною формою вивозу капіталу є вивезення
 12. Питання 12. Статистика міграції населення
  показників напрямку міграції. Виділяють прямі і зворотні міграційні потоки. Міграція класифікується по ряду ознак: 1) за напрямками потоків: а) зовнішня міграція - виїзд за кордон (еміграція) або в'їзд за кордону (імміграція), в) внутрішня міграція - внутрішньообласна, міжобласна міграції, міграція сільського і міського населення; 2) за часом переміщення: а)
 13. 2. Міжнародний рух трудових ресурсів
  міжнародних економічних відносинах є міграція робочої сили. Однак беручи до уваги специфіку даного ресурсу, який пов'язаний безпосередньо з самою людиною як іманентна його складова, при розгляді причин і умов міграції трудових ресурсів повинні враховуватися не тільки економічні, а й політичні, соціальні, правові, релігійні, національні, культурні,
 14. Запитання для закріплення матеріалу
  міжнародна торгівля і міжнародна мобільність факторів виробництва? 2. Чому міжнародне переміщення факторів виробництва є предметом суворого державного регулювання? 3. Назвіть основні критерії класифікації міжнародного переміщення капіталу і основні наслідки цього переміщення. Які природа і причини зростання ефективності застосування капіталу в
© 2014-2022  epi.cc.ua