Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Чому змінився тип макроекономічних показників?


Зростання національного багатства в умовах доіндустріального та індустріального виробництва вимірювався за допомогою показників, що відбивали збільшення масштабів розвитку тільки матеріального виробництва. Для цього застосовувався показник сукупного суспільного продукту. Він включав всі вироби матеріального виробництва, створені за певний період (звичайно за рік).
Зовсім інший тип показників відображає стан національного господарства в епоху постіндустріального суспільства. Про це свідчить, наприклад, той факт, що в 1990-х рр.. у сфері послуг у високорозвинених країнах було створено приблизно 2 /} всієї нової вартості.
Вихідним для макроекономічних вимірювань нині є показник валової (загальної) вартості всієї продукції. Вона дорівнює сумі продажів всіх товарів і послуг. Цю сукупність поділяють на два види продукції:
- проміжну (вона надходить на кожну фірму з боку тих підприємств, які виробляють сировину, матеріали, комплектуючі вироби);
- кінцеву, яка йде в кінцеве споживання.
Оскільки проміжні вироби повторно підсумовуються на кожній технологічній стадії виготовлення готової продукції, їх віднімають з валової вартості. Так утворюється головний макроекономічний показник - валовий національний продукт.
Валовий національний продукт (ВНП) - це сукупна вартість кінцевих продуктів, які створені, розподіляються і використовуються в національному господарстві протягом року. Створений ВНП визначається як сума валової доданої вартості (додана вартість - різниця між продажами фірм і їх покупками матеріалів і послуг інших фірм) для всіх галузей.

В показник ВНП входить чистий експорт (різниця між вартістю вивезених з країн товарів і вартістю ввезених товарів). Однак у різних країнах питома вага зовнішньоторговельної діяльності неоднаковий. Тому для міжнародних зіставлень ступеня розвиненості економіки застосовується показник валового внутрішнього продукту (ВВП). Він являє собою валовий національний продукт за вирахуванням сальдо (від італ. Saldo - розрахунок, залишок) платіжного балансу (різницю між вартістю експорту та імпорту). У цьому показнику враховуються кінцеві результати економічної діяльності тільки всередині кожної країни.
У практиці міжнародних зіставлень рівня економіки різних країн застосовується, природно, показник ВВП, який не враховує різницю обсягів експорту та імпорту. Наприклад, при порівнянні загальних обсягів економіки США і Росії доводиться враховувати дуже велика різниця у співвідношенні розмірів експорту та імпорту цих країн. У 2004 р. в США обсяг імпорту перевищив обсяг експорту на суму 707 млрд дол, тоді як в Росії, навпаки, чистий експорт склав 106 млрд доларів.
На базі показників валового національного продукту і валового внутрішнього продукту визначається важливий для економіки країни показник - національний дохід. Національний дохід - це сукупність доходів всіх учасників сфер матеріального виробництва і нематеріальних послуг.
Розглянутий нами новий тип макроекономічних показників не є ідеальним. Нездоланої трудністю є підрахунок вартості низки благ і послуг.
Справа в тому, що деякі речі (державні або суспільні блага) і послуги не продаються і не мають ринкової ціни. Тому вони включаються в ВН П по особливої методології розрахунку - по умовно нарахованої вартості.
Наприклад, якщо людина знімає житло, то платить за це орендну плату. Але для обліку житлових послуг, якими користуються власники власних будинків, до складу ВНП умовно включається орендна плата, яку вони нібито платять самі собі. Що стосується юристів, поліцейських, пожежників, сенаторів та інших подібних робітників, то вартість їх послуг умовно включається у ВНП за показником їх заробітної плати
Є ще одна особливість показника ВНП. Його вартість підрахувати-розробляються як сума продажів кінцевої продукції в ринкових цінах. Тим часом в умовах інфляції ціни спотворюють дійсну вартість ВНП. Тому розрізняють номінальний ВНП - суму кінцевих товарів і послуг в поточних ринкових цінах і реальний ВНП - вартість товарів і послуг, виміряна в постійних цінах (цінах базового року).
Знаючи номінальний і реальний ВНП, ми можемо підрахувати дефлятор (від лат. Deflatio - здування) ВНП (або дефлятор цін ВНП). Дефлятор ВНП - це відношення номінального обсягу ВНП до реального:

Дефлятор ВНП


Отже, ми розглянули макроекономічні показники, за допомогою яких вдалося організувати національне рахівництво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Чому змінився тип макроекономічних показників? "
 1. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  чому відбуваються ринкові крахи », а в тому,« як взагалі ринкові ціни могли дійти до таких немислимих величин ». Такі були в Голландії 1620 ціни цибулин тюльпана (за одну цибулину тюльпана можна було купити в Амстердамі три будинки), ціни акцій Компанії Південних морів на початку вісімнадцятого століття, ціни земель уздовж Міссісіпі у французькій території Луїзіані в кінці вісімнадцятого століття, під час
 2. Іншими словами, дефлятор ВВП характеризує відносну зміну цін, а не обсягів виробництва. Він ви-числяется наступним
  чому дефлятор ВВП відображає саме цінові варіації. Це відбувається тому, що будь-яка зміна вартості товарів і послуг без зміни їх обсягів виробництва впливає тільки на показник номінального, а не реального ВВП. У нашому прикладі розрахунок дефлятора ВВП наведено в табл. 22.2. У 2001 р. він дорівнював 100, в 2002 р. - 171, з чого випливає, що за аналізований період ціни зросли на
 3. Розглянемо, як зростання пропозиції грошей впливає на величину відсоткової став-ки.
  Зміни номі--. Льной ставки відсотка від темпів інфляції називається ефектом Фішера, по: єни економіста Ірвінга Фішера (1867-1947), який першим досліджував? Зь розглянутих нами змінних. Ефект Фішера дає ключ до розуміння змін у часі номінальної: авки відсотка. На рис. 28.5 представлені зміни номінальної ставки про-тнта і темпи інфляції в економіці США починаючи з
 4. 2. М.І. Туган-Барановський: етичний принцип та економічна теорія
  чому, з іншого боку, ми прирівнюємо в цьому від-існіі між собою всі види праці без відмінності? Чому ми вва-| всі види праці людини порівнянними між собою і з'єднуємо їх в \ iy загальну масу, одне загальне поняття суспільної праці? Віз сумніви, тому, що ми мовчазно виходимо з керуючи-| й етичної ідеї політекономії - верховної цінності, і пото-| раіноценності людської особистості »'1.
 5. Економічний цикл: зі скількох фаз він складається?
  Чому пропозиція перевищує попит? Справа в тому, що капіталістичному виробництву властива невгамовна погоня за прибутком. Ця мета досягається безперервним збільшенням капіталу, розширенням виробництва. При цьому випуск продукції виходить далеко за межі можливостей ринкового попиту. Коли розрив між пропозицією і попитом досягає неприпустимих розмірів, неминуче настає криза. В
 6. 4. Облік витрат виробництва
  чому концентрація в сільському господарстві не може бути доведена до значень, близьких до рівня концентрації в обробній промисловості. Однак нерівномірний розподіл природних ресурсів по земній поверхні, що є однією з двох причин більш високої продуктивності поділу праці, накладає обмеження на процес концентрації також і в обробній промисловості.
 7. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  чому розширення виробничих потужностей і збільшення обсягів виробництва у важкій промисловості, а також виробництва засобів виробництва є самим очевидною ознакою буму. Редактори фінансової та комерційної хроніки були праві, вибравши більш 100 років тому як показника ділових коливань обсяги виробництва цих галузей, а також будівництва. Вони помилялися тільки в
 8. Глава 17
  чому я пустився в ці пустопорожні розмови з конгресменами. При цьому ціни продовжували лізти вгору, а це означало, що кінець ринку биків наближається. Я не думав про якомусь певному дні. Такого визначити ніхто не може. Годі й говорити, я був насторожі. Я завжди насторожі. Це у мене перетворилося на звичку. Не беруся точно стверджувати, але приблизно за день до того, як я продав
 9. НОВА ГРА, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ СТРАТЕГІЇ
  зміниться мотиви людини - жадібність і корисливість. Ніяка інша система з ним не зрівняється, якщо треба пристосуватися до чиїмось бажанням і смакам, як завгодно тривіальним з точки зору інших. У дев'ятнадцятому і двадцятому столітті у нього були конкуренти, і всі вони пішли в небуття: фашизм, соціалізм і комунізм Але хоча ці конкуренти занурюються в імлу історії, залишається, мабуть, щось,
 10. Кругообіг продукту , витрат і доходів
  чому дана схема отримала назву моделі кругообігу, або моделі кругових потоків: матеріальні потоки рухаються тут проти годинникової стрілки, а грошові - за годинниковою стрілкою; попит рухається за годинниковою стрілкою, а пропозиція - проти. Зі схеми випливає, що, по-перше, вартість кожного матеріального потоку дорівнює величині грошового потоку, по-друге, національний продукт дорівнює національному
© 2014-2022  epi.cc.ua