Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

4.4. Відповідальність сторін

Перевізник не несе відповідальність за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу або за прострочення його доставки, якщо доведе, що втрата, пошкодження або прострочення сталися внаслідок:
- непереборної сили;
- небезпек або випадковостей на морі та в інших судноплавних водах;
- будь-яких заходів з рятування людей або розумних заходів з рятування майна на морі;
- пожежі, що виникла не з вини перевізника;
- дій або розпоряджень відповідних властей (затримання, арешту, карантину та інших);
- військових дій і народних заворушень;
- дії або бездіяльності відправника або одержувача;
- прихованих недоліків вантажу, його властивостей або природних втрат;
- непомітних за зовнішнім виглядом недоліків тари і упаковки вантажу;
- недостатності або неясності марок;
- страйків або інших обставин, що викликали призупинення чи обмеження роботи повністю або частково;
- інших обставин, що виникли не з вини перевізника, його працівників або агентів.
Перевізник визнається таким, що прострочив доставку вантажу, якщо вантаж не видано в порту вивантаження, передбаченому договором морського перевезення вантажу, в термін, який визначений угодою сторін, за відсутності такої угоди - в розумний строк, який вимагається від турботливого перевізника з урахуванням конкретних обставин.
Особа, яка має право заявити вимогу до перевізника у зв'язку з втратою вантажу, може вважати вантаж втраченим, якщо вантаж не видано в порту вивантаження особі, уповноваженій на одержання вантажу, протягом тридцяти календарних днів після закінчення встановленого терміну видачі вантажу.
Перевізник несе відповідальність за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу або за прострочення його доставки з моменту прийняття вантажу для перевезення до моменту його видачі.

Перевізник не несе відповідальність за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу або за прострочення його доставки, за винятком вантажу, що перевозиться в каботажі, якщо доведе, що втрата, пошкодження або прострочення сталися внаслідок дії або бездіяльності в судноводінні або управлінні судном капітана судна, інших членів екіпажу судна або лоцмана (навігаційна помилка).
Перевізник звільняється від відповідальності за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу, що прибув в порт призначення в справних вантажних приміщеннях з справними пломбами відправника, доставленого в справній тарі без слідів розкриття в дорозі, а також перевозився в супроводі представника відправника або одержувача, якщо одержувач не доведе, що втрата або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу сталися з вини перевізника.
Кожна із сторін договору морського перевезення вантажу має право відмовитися від його виконання без відшкодування іншій стороні збитків при настанні до відходу судна від місця навантаження вантажу таких обставин:
- військові або інші дії, що створюють загрозу захоплення судна або вантажу;
- блокада місця відправлення або місця призначення;
- затримання судна за розпорядженням властей з причин, не залежних від сторін договору морського перевезення вантажу;
- залучення судна для державних потреб;
- заборона відповідними властями вивезення вантажу, який призначений для перевезення, з місця відправлення або ввезення вантажу в місце призначення.
Перевізник несе відповідальність за втрату або пошкодження прийнятого для перевезення вантажу в таких розмірах:
- за втрату вантажу - у розмірі вартості втраченого вантажу;
- за пошкодження вантажу - в розмірі суми, на яку знизилася його вартість;
- у разі втрати вантажу, прийнятого для перевезення з оголошенням його цінності, - у розмірі оголошеної вартості вантажу.
За перевезення вантажу з оголошеною цінністю з відправника або одержувача стягується додаткова плата, розмір якої визначається договором морського перевезення вантажу.
Перевізник також повертає одержаний ним фрахт, якщо фрахт не входить у вартість втраченого або пошкодженого вантажу.
Загальна сума, що підлягає відшкодуванню, обчислюється виходячи з вартості вантажу в тому місці і в той день, в які вантаж було вивантажено або повинен був бути вивантажений з судна згідно з договором морського перевезення вантажу. Вартість вантажу визначається виходячи з ціни на товарній біржі або, якщо немає такої ціни, виходячи з існуючої ринкової ціни, а якщо немає ні тієї, ні іншої ціни - виходячи зі звичайної вартості вантажів того ж роду і якості. Із суми, що підлягає відшкодуванню за втрату або пошкодження вантажу, відраховуються витрати на перевезення вантажу (фрахт, мита та інші), які повинні були бути зроблені вантажовласником, але внаслідок втрати або пошкодження вантажу зроблені не були.
Відправник і фрахтувальник несуть відповідальність за заподіяні перевізнику збитки, якщо не доведуть, що збитки завдані не з їх вини або не з вини осіб, за дії або бездіяльність яких вони відповідають.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4. Відповідальність сторін "
 1. Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
  1. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними
 2. Стаття 91. Управління у товаристві з обмеженою відповідальністю
  1. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний і (або) одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його
 3. Партнерська власність
  Партнерська власність передбачає об'єднання в тій чи іншій формі майна, капіталу кількох юридичних або фізичних осіб з метою здійснення загальної підприємницької діяльності. Тут мова йде про утворення підприємства на основі пайових внесків (засобів виробництва, землі, грошей, матеріальних цінностей, інноваційних ідей) засновників. Вони можуть створюватися на основі повної
 4. Система автономного поведінки
  Модель відповідального автономного поведінки передбачає, що окремий працівник або група працівників бере на себе відповідальність за забезпечення виробництва товарів і послуг в необхідній кількості і відповідної якості. Дана система надає повну свободу працівникові в організації робочого місця і виробничого процесу і виключає надалі технологічний контроль, так
 5. Особи, відповідальні за сплату митних зборів, податків
  Обличчям, відповідальним за сплату митних зборів, податків, є декларант. Якщо декларування проводиться митним брокером (представником), він є відповідальним за сплату митних зборів, податків відповідно до ТК. При недотриманні положень ТК про користуванні та розпорядженні товарами або про виконання інших вимог і умов, встановлених ТК для застосування митних
 6. Стаття 75. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
  1. Учасники повного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях
 7. Товариства
  Товариство з обмеженою відповідальністю формується за рахунок внесків фізичних і юридичних осіб. Його учасники не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. На відміну від товариств товариство з обмеженою відповідальністю є самостійною юридичною особою, яка несе всю повноту відповідальності за своїми
 8. 4. Податкові правопорушення і відповідальність за їх вчинення. Оскарження актів податкових органів
  Податковим правопорушенням визнається винне досконале протиправне (з порушенням законодавства про податки і збори) діяння (дія або бездіяльність) платника податків, податкового агента та інших осіб, за яке НК встановлено відповідальність. Відповідальність за вчинення податкових правопорушень несуть організації та фізичні особи у випадках, передбачених главами 16 і 18 НК.
 9. 16 ХАРАКТЕРИСТИКА ТДВ
  Товариством з додатковою відповідальністю вважається засноване одним або кількома особами товариство. Його статутний капітал розділений на частки відповідно до певними установчими документами. Товариство з додатковою відповідальністю в чому схоже з товариством з обмеженою відповідальністю. Учасниками даного товариства можуть бути окремі громадяни, юридичні особи, громадяни та
 10. 16.5. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЕТИКА В БІЗНЕСІ
  Соціальна відповідальність в бізнесі може розглядатися тільки як добровільна. Соціальна відповідальність може виступати у вигляді благодійної діяльності фірм, участі в розробці та здійсненні соціальних програм спільно з державою або іншими фірмами, посилення відповідальності перед суспільством за стан екології, здоров'я не тільки своїх працівників, а й населення в цілому,
 11. § 15.3. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за порушення податкового законодавства
  Дисциплінарна відповідальність застосовується за порушення трудової або службової дисципліни. Працівники підприємства притягуються до відповідальності адміністрацією за правилами і у випадках, встановлених у Кодексі законів про працю Російської Федерації '. Наприклад, головному бухгалтеру може бути оголошено догану за несумлінне виконання своїх посадових обов'язків, що виразилося в порушенні
 12. Тест до теми 2
  Виберіть всі вірні відповіді. 1. Що Ви розумієте під економічною категорією «власність»: а) володіння людиною матеріальними і духовними благами, б) юридично закріплене право володіти, розпоряджатися, використовувати належні людям матеріальні чи духовні блага; в) відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ; г) комплекс прав власника благ. 2.
 13. 3.11. Відповідальність за договором міжнародної залізничної перевезення
  3.11. Відповідальність за договором міжнародної залізничної
 14. Види порушень банком обов'язків за законодавством про податки і збори
  Податкова відповідальність банків вказана в табл. 4.2. Таблиця 4.2. Податкова відповідальність банків --- T --- --- - | Податкові правопорушення | Податкові санкції (штрафи) |
 15. 11. «Давальницької» ПЕРЕРОБКА
  Цей тип бізнесу широко поширений на Заході. "Контрактні" (давальницькі) корпорації займаються не тільки посередництвом, а й випуском промислової продукції (у тому числі технічно складної, наприклад, комп'ютерів). При цьому вони не мають своїх власних виробничих потужностей. Виробничі послуги замовляються "на стороні". Сама контрактна корпорація займається збутом, рекламою,
 16. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  зовнішньоторговельну операцію КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ - дії громадян і юридичних осіб, що знаходяться в різних державах, спрямовані на встановлення, зміну або припинення господарських прав та обов'язків з купівлі-продажу товарів у зовнішній торгівлі. КОНТРАКТ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ - ДОГОВІР, що фіксує в письмовій формі умови зовнішньоторговельної угоди і визначає права, обов'язки і відповідальність
© 2014-2022  epi.cc.ua