Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Негативна величина чистих іноземних інвестицій означає, що США продають частину своїх активів іноземцям на

Негативна величина чистих іноземних інвестицій означає, що США продають частину своїх активів іноземцям на світових фінансових ринках. У 1981 р. в США вартість придбаних іноземних активів становила приблизно 12,3% від величини ВВП. Іншими словами, американці мали зарубіжних активів більше, ніж іноземці американських. Однак її часом, в силу від'ємного значення показника чистих іноземних інвестицій, ситуація змінилася на протилежну. У 1993 р. в США вели-чину чистих закордонних активів виявилася негативною (- 8,8% ВВП), що вказувало на те, що іноземці мали американських активів більше, ніж американці закордонних. Найбільша і найбагатша країна перетворилася з кредитора світового фінансового ринку в його боржника. Відповідно до відомого нам тотожності NFI=NX від'ємне значення чистих іноземних інвестицій має супроводжуватися і негативним зна-чением чистого експорту.
У розглянутий період в США спостерігався де-фіціта зовнішньоторговельного балансу. Стався на початку 1980-х рр.. одночасним-менний перехід від бюджетного надлишку і активного сальдо торгового балансу до бюджетного дефіциту і пасивного сальдо торгового балансу з точки зре-ня нашої моделі зовсім не виглядає дивним. Оскільки торговельний і бюджетний дефіцит тісно пов'язані між собою, іноді їх називають'войнич дефіцитом. Зовнішньоторговельна політика зовнішньоторговельна лолітіка - держав-ного політика, безпосередньо впливає на обсяги експортованих і імпортованих товарів і послуг. Зовнішньоторговельна політика - політика держави, безпосередньо впливаю-щая на обсяги експортованих і імпортованих товарів і послуг. До найбільш поширених форм зовнішньоторговельної політики відносяться встановлення по-шлін, тобто фактичного податку на імпортовану продукцію, і введення імпортних квот, тобто обмеження обсягів іноземних товарів, які можуть бути продані всередині країни (гл.
9). Іноді проводиться країною торго-вая політика носить завуальований характер. Наприклад, американське прави-будівництві нерідко чинить тиск на японських виробників автомобілів з метою змусити їх знизити кількість експортованих в США автомашин. Ці так звані добровільні експортні обмеження насправді зовсім не є добровільними і по суті являють собою ту ж імпортну квоту. Давайте розглянемо макроекономічні наслідки різних видів зовн-неторговойполітікі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Негативна величина чистих іноземних інвестицій означає, що США продають частину своїх активів іноземцям на "
 1. Глосарій
  негативним дефіцит платіжного балансу, ПОЛОЖІТЕЛЬНОЕСАЛЬДО (НАДЛИШОК) платіжного балансу Balanceof payments deficit (or surplus) Дефіцит виникає в томувипадку, коли сумарні чисті надходження іноземної ва-люті на поточний рахунок і рахунок руху капіталів являютсяотріцательнимі. Це може відбутися тільки в результатепродажі центральним банком іноземної валюти з своіхрезервов для покриття
 2. 4.6. Додаткова інформація
  від'ємної різниці між рівнем відсотків, виплачуваних позичальниками за виданими іпотечними кредитами, і рівнем відсотків, які сплачують іпотечні банки або іпотечні посередники інвесторам. Публічні записи - підтримувана державою система документів, що свідчать наявність зареєстровані речові інтересів у сфері нерухомості і тим самим служить основою для захисту цих
 3. СТАРІННЯ
  негативної відповіді у неї немає довготривалого майбутнього . Потрібні інші інвестиції, які неможливо буде зробити, не взявши під контроль ці пільги. Політичні проблеми створюються не тільки політичною силою все більш численних престарілих. Посібники малозабезпеченим верствам населення (убувають по мірі зростання доходу і багатства) призвели б до різкого зниження витрат, але такій мірі противляться
 4. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  негативними. З тих пір і до кінця 1994 р. квартальні темпи зростання коливалися вгору і вниз - тричі вище нуля і тричі нижче, - але зростання все ще був різко негативним в останньому кварталі 1994 р. (мінус 3,4% на рік) і був мінімальним в перших двох кварталах 1995г.16.Когда завершиться цей спад в Японії, найтриваліший після «великої депресії», ніхто не може сказати. До 1995
 5. Валовий внутрішній продукт
  негативною. Вона буде позитивною, якщо належать іноземцям ресурси справили на території даної країни продукції та доходу більше, ніж національні ресурси створили за кордоном. Якщо ж належать громадянам даної країни ресурси в інших країнах виробили продукції і доходу більше, ніж іноземні ресурси в даній країні, то величина ЧДІФ буде негативною. 7. Протягом одного
 6. Сукупний попит
  негативний нахил (рис. 3.1). Кожна точка кривої сукупного попиту (кривої AD) показує вартість тієї кількості кінцевих товарів і послуг, на яке буде пред'явлений попит усіма макроекономічними агентами при кожному можливому рівні цін. Рис. 3.1. Крива сукупного попиту На рис. 3.1 по осі абсцис відкладається реальний ВВП (величина сукупного попиту) Y, вимірюваний в грошових
 7. Словник термінів
  негативним, що пояснюється негативним сальдо по балансу руху капіталів і кредитів між країнами. Платіжний оборот - сукупність всіх грошових платежів в економіці країни. Посібник - регулярна або одноразова грошова виплата, що надається громадянам країни у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитини, по догляду за дитиною та ін
 8. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  величиною, а рівень пільг різко підвищився, то менші і більш пізні покоління (наприклад, нинішнє покоління, що сталося від нестачі немовлят, народжених після 1963 г) гратимуть роль останнього покоління, якому доведеться платити за набагато більшу попереднє йому покоління (покоління «бе-бі-буму», народилося між 1947 і 1963 рр.). Люди, що народилися в 1900 р., отримували реальну, з
 9. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  величиною грошового потоку, по-друге, національний продукт дорівнює національному доходу; по-третє, сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції; нарешті, сукупні витрати рівні сукупним доходам. Рис. 1.2. Повна схема кругообігу витрат і доходів При аналізі повної схеми кругообігу (рис. 1.2) ми будемо досліджувати тільки грошові потоки. Оскільки домогосподарства діють
 10. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  негативні сторони. Позитивно те, що у гігантських підприємств та їх об'єднань з'являється більше можливостей розвивати сучасне виробництво, фінансувати великі науково-дослідні лабораторії, отримувати нові наукові результати, впроваджувати нову технологію, здійснювати перекваліфікацію працівників, а значить, пристосовуватися до рівня розвитку продуктивних сил, до структурних
© 2014-2022  epi.cc.ua