Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Галузева структура

. Незважаючи на безперестанні коливання економічної кон'юнктури у виробництві оброблених товарів відбуваються постійні структурні зміни. Кожна з галузей обробної промисловості далеко не однаково вбирає в себе результати науково-технічних досягнень і враховує попит на глобальному та макрорівнях. НТП сприяв прискореному розвитку такої комплексної і надзвичайно різноманітною галузі виробництва, як машинобудування і металообробка, де за останні десятиліття було впроваджено чимало нових технологічних процесів. З одного боку, вони посилили диспропорційність окремих галузей обробної промисловості машинобудуванні, а з іншого - сприяли збільшенню сукупного обсягу виробництва. Частка машинобудування і металообробки в обробній промисловості зросла з 37% в 1975 р. до 46,7% у 1999 р.
Машинобудування займає провідні позиції в технологічному прогресі. Витрати на НДДКР там перевищують половину всіх витрат на промислові дослідження в більшості індустріальних країн, а їх частка по відношенню до валових капіталовкладеннях підвищується.
У міжнародній статистиці машинобудування ділиться на п'ять секторів: металопродукти, неелектричне машинобудування, електромашинобудування, транспортне обладнання і точні інструменти.
Найвищими темпами зростали галузі електромашинобудування, а саме, електроніки та телекомунікаційної техніки. Світове виробництво продукції електроніки досягло майже 5% ВМП. 1/3 цієї продукції складають ЕОМ і програмне забезпечення. В основному виробництво електроніки зосереджено в промислово розвинених країнах, які є і найбільшими користувачами електронно-обчислювальних систем. У телекомунікаційному виробництві створюється понад 3% ВМП. Це ставить її виробництво і електроніку в один ряд з найбільшими галузями - автомобілебудуванням, виробництвом електроенергії, аерокосмічним і нафтохімічним виробництвами.
Швидкий розвиток електроніки та телекомунікаційної продукції - одне з головних зрушень у світовому машинобудуванні в останні десятиліття.
Прискореними темпами розвивалося виробництво транспортних засобів, промислового і сільськогосподарського машинобудування.
Зростання попиту на хімічні товари стимулював також розвиток хімічної промисловості. Обсяг виробництва там збільшився більш ніж в два рази, при цьому велика частина продукції являє собою нові вироби, що з'явилися в результаті НТП. Номенклатура надходять на світовий ринок хімічних товарів подвоюється кожні 7-9 років. Частка хімічної промисловості в сумарній продукції обробної промисловості збільшилася з 14,4% в 1975 р. до 16,7% у 1999 р.
Вище рівня початку 70-х років виявилося виробництво в деревообробній промисловості.
Харчова промисловість розвивалася відносно низькими темпами, її частка скоротилася.
Виробництво металів в останні три десятиліття росло невисокими темпами, причому відзначалася нерівномірність випуску різних металів. Значним було відставання чорної металургії від кольоровий. Виробництво чорних металів збільшилася незначно. Частка виплавки основних металів у загальному обсязі продукції галузей обробної промисловості, складова на рубежі 70-х років 7-8%, наприкінці 90-х років залишилася на тому ж рівні.
Жодна з основних галузей легкої промисловості, за винятком паперової та поліграфічної, що не досягла середнього рівня обробної промисловості в цілому. Старі, традиційні галузі промисловості - текстильна, швейна, взуттєва, які на початкових етапах промислового розвитку грали видну роль у сукупному виробництві товарів обробній промисловості, скоротили свою частку. Так, виробництво текстильних товарів зменшилася з 5,5 до 4%. Уповільнення темпів цих галузей зумовило значне зниження питомої ваги легкої промисловості в загальному виробництві обробних галузей (табл.
12.2).
Таблиця 12.2
Структура обробної промисловості, у%
Галузі 1990 1999 Переробна промисловість 100 100 Харчова 12,25 11,75 Текстиль 4,77 3,88 Одяг, взуття, шкіряні вироби 3,55 2,25 Деревообробка 2,2 1,83 Папір, поліграфія 7,7 6,67 Хімія, нафтопереробка 15,7 16,72 Основні метали 6,0 5, 2, лиття, машини 14,95 13,84 конторського обладнання, ЕОМ, радіо-

техніка 15,07 23,7 Транспортні засоби 9,55 9,17
І с т о ч н і до: Monthly Bulletin of Statistics. November 2000. pp. 262-263.
Характерною рисою структурних змін у виробництві обробленої продукції стало підвищення питомої ваги наукомістких галузей. Виробництво високотехнологічного обладнання за 1980-1995 рр.. в два рази випереджало приріст усієї промислової продукції.
До високотехнологічним зазвичай відносять виробництва, в яких частки витрат на НДДКР, чисельність науково-технічного персоналу приблизно вдвічі перевищують середні показники по промисловості в цілому (2,5% обороту). Це такі галузі, як електроніка, авіаракетна промисловість, комунікаційне обладнання, електромашинобудування, фармацевтика, наукові інструменти. Галузі середньої та низької наукоємності росли низькими темпами. Вони, як правило, відносяться до трудомістким або капіталомістким виробництвам. (Продукція середньої технологічності - велика частина промислового машинобудування, автомобілі, проста електроніка, хімічні товари. Товари низькою технології - текстиль, одяг, іграшки, прості метали, вироби з пластмаси, взуття).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Галузева структура "
 1. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  галузеву структуру виробництва в різних галузях промисловості, ні на споживання, багатство і дохід різних верств населення. Тоді валова ринкова ставка відсотка також не відчувала б ніякого впливу ні тимчасового, ні постійного з боку змін в області грошей і фідуціарної кредиту. Ставка первинного відсотка може змінитися внаслідок змін в багатстві і доходах
 2. Види безробіття. Природний рівень безробіття
  галузевої структури економіки, причиною яких є науково-технічний прогрес. Так, з часом одні галузі застарівають і зникають (наприклад, виробництво паровозів, карет, гасових ламп і чорно-білих телевізорів), а інші з'являються (наприклад, виробництво персональних комп'ютерів, відеомагнітофонів, пейджерів і мобільних телефонів). Змінюється набір професій, потрібних в економіці.
 3. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  галузеву структуру. З усіх видів галузей економіки можна виділити три великі групи: первинна економіка (сюди відносяться сільське і лісове господарство, рибальство, добувна промисловість); економіка переробки продукції галузей першої групи (нафтопереробка, металургія, харчова промисловість і т.д.); економіка обслуговування, представляє різного роду послуги виробництву
 4. Процентна ставка
  галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні кошти. Величина статутного капіталу показує розмір тих коштів (основних і оборотних), які інвестовані в процес виробництва. Зовнішнє фінансування може здійснюватися шляхом отримання позик або шляхом випуску акцій. Акція - цінний папір, що свідчить про внесення
 5. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  галузевого балансу. Теоретичні основи міжгалузевого балансу розроблялися в СРСР в роки, що передували першій п'ятирічці, проте в оформленому вигляді вперше представлені американським економістом В. Леонтьєвим. Метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу і з залученням апарату лінійної алгебри був застосований ним у 30-х роках для вивчення американської економіки. Цей
 6. Основні риси світового господарства
  галузева структура національної економіки; - структура експорту та імпорту країни; - рівень і якість життя населення та деякі інші. Існує кілька підходів до визначення місця країни у світовому господарстві. Найпростіший з них - поділ світової економіки на групи країн за рівнем доходу на душу населення. Такий підхід використовується в ООН, ВМФ, МБРР (абсолютні показники
 7. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  галузевій структурі народного господарства та окремих його галузей. 4. Макроекономічна стабілізація (в основному фінансрвая), що вимагає придушення інфляції, обмеження грошової емісії, мінімізації держбюджету і т.д. 5. Формування сильної системи соціального захисту населення, яка спрямована на перехід до адресної соціальної підтримки найбільш нужденних верств населення і повинна
 8. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  галузевій структурі, гіпертрофувалися паливно-енергетичний комплекс, комплекси конструкційних матеріалів та ринкової інфраструктури. Одночасно помітно падіння частки продукції АПК , виробництва промислових товарів і послуг, машинобудування та будівництва. Триває процес змін у вартісній структурі відтворення в результаті багаторазово прискорить процес
 9. Інші особливості економічного розвитку
  галузевій структурі - у бік паливно-енергетичного комплексу та первинної переробки сировини (металургія і хімія). Подолання неконкурентоспроможності російської економіки потребують тривалого часу, можливо кількох десятиліть. Перехід до ринкових відносин в різних галузях і сферах російської економіки здійснюється вкрай нерівномірно. Так, у грошово-кредитній сфері і
 10. Галузева і професійно-кваліфікаційна структура
  галузевій структурі робочої сили розвинених країн в останні десятиліття, простежуються дві найважливіші тенденції: різке скорочення чисельності зайнятих у сільському господарстві та істотне збільшення їх в сфері послуг у зв'язку з її розширенням і перетворенням в провідну сферу докладання суспільної праці. Так, зайнятість у сільському господарстві США скоротилася з 6,5 млн. чоловік в 1955 р. до 3,4 млн.
© 2014-2022  epi.cc.ua