Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу

Однією з найважливіших моделей економічного зростання є модель міжгалузевого балансу. Теоретичні основи міжгалузевого балансу розроблялися в СРСР в роки, що передували першій п'ятирічці, проте в оформленому вигляді вперше представлені американським економістом В. Леонтьєвим. Метод аналізу міжгалузевих зв'язків за допомогою таблиць шахового типу і з залученням апарату лінійної алгебри був застосований ним у 30-х роках для вивчення американської економіки. Цей метод отримав в економічній літературі назву «витрати - випуск». Модель «витрати-випуск», за визнанням В. Леонтьєва (у монографії «Структура американської економіки»), являє собою «спробу застосувати економічну теорію загальної рівноваги до емпіричного вивчення взаємозалежності між різними галузями народного господарства ...» 1.
У самому методі економічного аналізу «витрати - випуск» В.
Леонтьєв передусім звертає увагу на кількісні зв'язки в економіці. Ці зв'язки між галузями встановлюються через так звані технологічні коефіцієнти.
У схемі міжгалузевий баланс представлений чотирма квадрантами. У першому квадранті - показники матеріальних витрат на виробництво продукції. У другому квадранті показники відображають кінцеву продукцію, використовувану на особисте споживання, накопичення, державні закупівлі і експорт. У третьому квадранті - показники доданої вартості (заробітна плата, прибуток, податки) та імпорту. У четвертому квадранті - показники перерозподілу чистого національного продукту. Таблиця міжгалузевих зв'язків відображає по стовпцях витрати, тобто елементи, що утворюють вартість продукції по кожній галузі, і по рядках - структуру розподілу продукції кожної галузі національної економіки.
Зміна в кінцевому попиті або в умовах виробництва в одній галузі вивчається в таблиці В.
Леонтьєва через простежування кількісної реакції всіх взаємопов'язаних галузей. Це означає, що будь-яка зміна потреб або технології виробництва якого товару змінить структуру рівноважних цін і тим самим приведе до зміни і технологічних коефіцієнтів.
Таким чином, використання методу «витрати - випуск» міжгалузевого балансу дозволяє не тільки вивчити взаємозалежність між різними галузями економіки, яка виявляється у взаємовпливі цін, обсягів виробництва, капіталовкладень і доходів, а й здійснити прогнозування розвитку економіки країни , так як, задавшись зростанням одного або групи продуктів, можна визначити масштаби зростання інших галузей економіки країни, а тим самим і темпи економічного зростання, його галузеву структуру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу "
 1. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Економічній літературі 50-і рр.. зазвичай називають "сріблячи-ними", а 60-ті - "золотими", що пов'язано з надзвичайно високими тем-пами економічного зростання. Про це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "Надолуження" -
 2. 2.5. ЗМІСТ КАТЕГОРІЙ «СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА» І «ВИРОБНИЧІ ПРОПОРЦІЇ». МЕТОДИ ОЦІНКИ структурних зрушень в економіці
  економічним процесом, про-що походить під впливом об'єктивних економічних законів. Їх встановлення, підтримання та зміна роблять значний вплив на ефективність функціонування господарського механізму і залежать від соціально-економічних умов, рівня розвит-ку продуктивних сил, темпів і масштабів розвитку науково-технічного прогресу. Економічні взаємозв'язки,
 3. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 4. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  економічне додаток третього світу до першого світу створює глобальну економіку, де набагато більше робочої сили (кваліфікованої та некваліфікованої) по відношенню до капіталу, ніж було колись у країнах першого світу, то кожен робочий (кваліфікований або некваліфікований) працює тепер з меншим капіталом, і реальна заробітна плата за працю (кваліфікований або
 5. ЯПОНІЯ : ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  економічні закони. Ніхто не може вічно мати великий торговельний дефіцит. Сполучені Штати - дуже велика країна, вони можуть багато позичати і багато продавати, перш ніж розоряться, але в якийсь момент фінансові ринки світу візьмуться за нас так само, як вони взялися за Мексику. Bоnpoc не в тому, станеться землетрус чи ні. Воно відбудеться. Єдине питання - коли це трапиться, і
 6. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  економічних рішень (те, що в економіці називається моделлю мультиплікатора-акселератора). Коли підвищується попит, заводи прискорюють виробництво. Оскільки продажі ростуть, всі фірми, пов'язані з ланцюгом поставок, вирішують розширити свій асортимент готових або виготовлених виробів. Кожна фірма замовляє більше відповідних продуктів або компонент. Щоб задовольнити попит, заводи ще більш
 7. Предмет макроекономіки
  економічної теорії. Макроекономіка - це наука, яка вивчає поведінку економіки в цілому або її великих сукупностей (агрегатів), при цьому економіка розглядається як єдина складна, велика ієрархічно організована система, сукупність економічних процесів і явищ та їх показників. Вперше термін «макроекономіка» використовував у своїй статті в 1933 р. відомий норвезький
 8. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  економічних агентів (агрегування агентів) і найбільш істотних закономірностей функціонування економічних ринків (агрегування ринків) дозволяє агрегувати макроекономічні взаємозв'язки, т. е . дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу продукту, витрат і доходів (або моделі
 9. 2. Розділи (рівні) економіки. Теоретична та прикладна економіка. Економічна політика
  економічних суб'єктів (підприємств, фірм, споживачів, домогосподарств, найманих робітників, підприємців, торговців і т.д.), вона допомагає зрозуміти, чому на нижчому рівні економіки приймаються такі, а не інші рішення. Макроекономіка пов'язана з функціонуванням національної економіки в цілому, вивчає загальні економічні процеси на рівні суспільства (виробництво національного доходу, безробіття,
 10. Система національних рахунків (СНР)
  економічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне рахівництво - комплексна система понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями
© 2014-2022  epi.cc.ua