Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Однак катастрофічне зростання зовнішньої заборгованості поставив їх на межу банкрутства, давши новий виток нескінченного процесу

Однак катастрофічне зростання зовнішньої заборгованості поставив їх на межу банкрутства, давши новий виток нескінченного процесу консультацій та зустрічей з представниками Світового-го банку та Міжнародного валютно-го фонду (МВФ). Слідом за священиком з притчі так і хочеться вигукнути: «несприятливих-Дарна! Стільки хороших порад і ніяких результатів! »Дійсно, за період 1978-1987 рр.. ВВП на ду-шу населення в Африці скоротився на 0,7% і на 0,6% у наступні 7 років. Невелике зростання в 0,6% був досяг-нут в 1995 р., але він виявився набагато нижче досягнень інших країнах, що розвиваються країн. Ніхто не ризикнув би покладати від-відповідальних за ці невтішні результати на Світовий банк і МВФ, якби в Африці були відсутні перед-посилки підйому, спостережуваного в стра-нах інших континентів, або причини її тривалої економічної НЕ-благополуччя представляли б собою нерозв'язну загадку. Однак стат ~ стические дані вказують на те, ч-низькі показники зростання можуть б'~: пояснені, якщо ми проаналізуємо р. -; Економічних чинників, деякі; - яких схильні до впливу полита чеських рішень.
До них відносяться: - рівень доходів населення, зростання до 'торого відбувається в бідних стр нах швидше, ніж у багатих; - ринкові перетворення економі-ки, включаючи зняття обмежень в: зовнішній торгівлі, лібералізації внутрішнього ринку, розвиток пр: - цессов приватизації державного-кої власності, захист пра=приватної власності, знижений / :: граничних ставок податків; - швидкість зростання заощаджень населення, яка, в свою чергу, завіск-від темпів зміни державі: - них заощаджень; - географічна і галузева стру-туру економіки. Вивчення цих факторів дозволяє-пояснити причини тривалого від-ставання африканських країн. У той врємя як в умовах низьких доходів нас: - лення їх зростання, в силу ефекту «швидко: старту», повинен бути дуже істотний-ним, ситуація складається з точки: - стю до навпаки, що багато в чому ого няется наявністю високі митні ; - бар'єрів, нестерпних ставок податків низьким рівнем внутрішніх сбережекі - і несприятливими природно-геогр; - фическими умовами, зокрема від-присутність у 15 з 53 країн виходу - морю.
Середньодушового споживання продуктів харчування, а значить, і стане надійним засобом проти рецидивів масового голоду, не завжди вірно. Виявляється, що в багатьох випадках брак продовольства обумовлена не тільки його недостатнім виробництвом, але і неправильним розподілений-ням. Іншими словами, наявні продукти харчування не завжди надходять до тих, хто в них гостро потребує. Причинами неефективного розподілу можуть бути як політична нестабільність, так і недостатня охорона прав власності. Яскравим прикладом подібної ситуації служать події в Сомалі на початку 1990-х рр.. Громадянська війна, що викликала безперервні збройні зіткнення конкуруючих угруповань, зробила неможливою до-ставку гуманітарної допомоги в райони, охоплені масовим голодом. У результаті президент США Дж. Буш був змушений направити в Сомалі американські війська для установленіяконтроля за розподілом продовольства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Однак катастрофічне зростання зовнішньої заборгованості поставив їх на межу банкрутства, давши новий виток нескінченного процесу "
 1. 7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв.
  Зростання продукції великої промисловості в 1860-1900 рр.. щорічно становив близько п'яти відсотків. При цьому лідерами були текстильна, харчова, горнозаводская і металургійна промисловість. Одночасно спостерігалося і ускладнення галузевої структури економіки за рахунок появи нових галузей, наприклад, комплексу, що забезпечує будівництво та обслуговування залізниць. Будівництво
 2. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані відхилення в ту і іншу сторону, що свідчать про існування певних хвильових процесів, що додають розвитку
 3. 30.2. Етапи економічного розвитку Індії
  зростання дрібного і середнього підприємництва затримувався, сильно обмежувався процес переростання дрібних і середніх капіталів в більші. Індійське держава підтримувала дрібне виробництво з використанням масового традиційного ручної праці, щоб забезпечити необхідний рівень зайнятості та виробництво дешевих споживчих товарів - Другий період - з середини 50-х до середини
 4. 6. Монопольні ціни
  катастрофічних наслідків прогресивної прорабочей економічної політики. Картелі призначали монопольні ціни будинку, а за кордон експортували за нижчими цінами. Картелі є необхідним аксесуаром і результатом прогресивної робочої політики, якщо зачіпають галузі, що залежать від продажів на зовнішніх ринках. Зрозуміло, картелі не гарантують найманим робітникам ілюзорні соціальні
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  катастрофічними наслідками жахливої інфляції, причиною якої є привілейовані і контрольовані державою банки. Це міф, що уряд втручається в діяльність банків, щоб обмежити випуск інструментів, що не мають покриття, і попередити кредитну експансію. Навпаки, ідея, якою керувалися уряду, це жага інфляції і кредитної експансії. Вони
 6. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  рости політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто б не
 7. Коментарі
  проте Онкен показав, що це було помилкою. Найбільш вірогідним походженням цієї фрази може бути відповідь фабриканта ЛЕГОН Кольберу, який запитав, що він може зробити для промисловості: Laissez nous faire (Дозвольте нам діяти). Інші приписують її екс-міністру Людовика XV д'Аржансону, який був відомий своєю прихильністю теорії вільної торгівлі. Однак яке б не було
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  ространеніе. Враховуючи все зростаючий інтерес наших клієнтів до залучених з поза засобам на розвиток бізнесу, виникла об'єктивна необхідність для розвитку такого виду послуг як консультування по кредитах. Поряд з цим зростає і пропозиція банками різних кредитних програм. Кожна з них не тільки пропонує клієнту особливі умови, а й вимагає від нього надання абсолютно
 9. Соціально-економічні наслідки інфляції
  зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції скорочує масу товарів, які міг би придбати споживач на наявні у нього заощадження. У дещо кращому становищі опиняється власник акцій, найменший збиток несуть ті, хто встиг помістити заощадження в нерухомість і матеріальні цінності.
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  ространяется легенда про нелюбов до теорії як про національ-ної межах англійців. Насправді це, звичайно, наклеп на англійський народ. Англійці дали ряд видатних теоре-тиків в різних галузях знання, у тому числі і в галузі економічної. Досить хоча б назвати імена таких представ-ників класичної школи, як Адам Сміт і Рікардо. Які вихідні положення Фабіанскі
© 2014-2022  epi.cc.ua