Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Зазвичай обсяги виробництва товарів і послуг зростають внаслідок зростання продуктивності праці,

Зазвичай обсяги виробництва товарів і послуг зростають внаслідок зростання продуктивності праці, збільшення основного капіталу, а також нових технологічних досягнень. Економічне зростання дозволяє кожному члену суспільства скуштувати плоди підвищення рівня життя, а за останні 50 років обсяг виробництва економі-ки США, вимірюваний реальним ВВП, зростав приблизно на 3% на рік. Однак періодично виникають ситуації, коли фірми виявляються не в відбутися у-янии реалізувати вироблені товари і послуги та скорочують обсяги виробниц-ства. Робочі тимчасово звільняються, рівень безробіття підвищується; відпо-відно знижується рівень завантаження виробничих потужностей. Внаслідок того що обсяг виробництва товарів і послуг скорочується, реальний ВВП країни та інші показники доходів знижуються. Період помірного падіння доходів суб'єктів економіки і зростання безробіття називається спадом, або рецесії-сией.
У тому випадку, коли спостерігається стійке і значне зниження справу-вої активності, ми стикаємося з економічною депресією. У чому полягають причини короткострокових коливань економічної актив-ності? Чи має держава можливість запобігти періоди падіння до-ходів і зростання безробіття або вплинути на їх тривалість? Ми спробуємо відповісти на поставлені питання в цій та наступних двох розділах. У більшості своїй ми вже зустрічалися з тими економічними змінними-ми, які будемо розглядати в цих розділах: ВВП, безробіття, норма процен-та, валютні курси і рівень цін. Нам знайомі і такі політико-економічні інструменти, як державні витрати, податки і пропозицію грошей. Однак у попередніх розділах ми вивчали насамперед поводження економіки в довго-терміновому періоді, а тепер зосередимося на короткострокових її коливаннях. Економічний спад (рецесія) - період зниження реальних доходів і зростання рівня безробіття.
Депресія - значний еконо-мічного спад. Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Більшість економістів використовують в аналізі короткострокових економіч-ських флуктуації модель сукупного попиту та сукупної пропозиції. У цьому розділі ми розглядаємо дві основні складові даної моделі - криву сукупного попиту і криву сукупної пропозиції. Після того як ми одержимо уявлення про загальну структуру моделі, ми докладно проаналізуємо її в наступних двох розділах. Основні характеристики економічних коливань Короткострокові флуктуації економічної активності зустрічаються у всіх стра-нах. В якості ісходнойточкі аналізу цих повторюваних з року в рік коливань ми обговоримо деякі найбільш важливі їх характеристики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зазвичай обсяги виробництва товарів і послуг зростають внаслідок зростання продуктивності праці, "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  зазвичай вимагає значних трудових витрат і спеціалізованих знань. - Коли проблема носить разовий, ситуаційний характер. Якщо перед клієнтом постала проблема, яка обумовлена збігом специфічних обставин і не носить повторюваного, рутинного характеру, а також вимагає оперативного вирішення, ефективніше не створювати внутрішній організаційний потенціал для її вирішення, а
 2. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  звичайних умовах попит дорівнює сумі до-ється пропозицією, тоді товари обмінюються за вартістю, оскільки існує рівність попиту та пропозиції. Сле-послідовно, в тому випадку, коли ціна дорівнює вартості, переста-ють діяти сили, що лежать на стороні попиту та про-позиції. Значить попит і пропозиція не впливають на величину вар-тості і на величину ціни виробництва, вони впливають тільки на
 3. Припустимо, що зростання популярності яблук призводить до збільшення їх ціни.
  Зазвичай процвітання фірми і працівників галузі явле-ня взаємопов'язані. Коли ціна яблук збільшується, виробники яблук одержують високий прибуток, а збирачі яблук - більшу заробітну плату. Дане правило добре відомо працівникам галузей, ціни на продукцію яких посто-янно змінюються. Робочим нафтової промисловості, наприклад, прекрасно відомого-але, що рівень їх заробітної
 4. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Зазвичай називають "сріблячи-ними", а 60-ті - "золотими", що пов'язано з надзвичайно високими тем-пами економічного зростання. Про це наочно свідчать сле-дмуть дані: Порівняльний аналіз ВНП (США=100%) {foto49} Найвпливовішим з усіх факторів післявоєнного розвитку за-падних країн був феномен так званого "надолуження". "Надолуження" - особлива стратегія щодо здійснення
 5. § 4. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ МАКРОЕКОНОМІКИ, РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА РОСІЇ
  звичайними товарами); даний ринок повністю монополізований державою, оборонними підприємствами та постачальниками озброєнь. У тих випадках, коли III підрозділ розширюється і якісно оновлюється (при гонці озброєнь зміна поколінь нової військової техніки відбувалася через 3-5 років), то це суперечливо впливає на I і II підрозділи. З одного боку, збільшення масштабів виробництва
 6. Глосарій
  зазвичай спрямована вгору КРИВА (ФУНКЦІЯ) СУКУПНОЇ ПРЕДЛОЖЕНІЯ.Aggregate supply curve (or schedule). Показує об'емвипуска продукції, який фірми бажають предоставітьдля продажу на ринку, для кожного рівня цін. КРИВА сукупного продукту (TF). Total product (TP) curve. Показує залежність між рівнем затратпеременного фактора і величиною випуску в результаті йоговикористання.
 7. 4. Облік витрат виробництва
  зазвичай називаються і витрати, викликані експлуатацією вже наявних факторів виробництва, які або є специфічними і неадаптіруемимі, або їх використання за іншим призначенням пов'язано зі значними втратами. Ці фактори виробництва мають більш тривалий термін служби, ніж інші необхідні фактори виробництва. Але вони не вічні. Вони витрачаються в процесі виробництва. С
 8. 6. Монопольні ціни
  зазвичай іменоване картелем і визначається американським антитрестовским законодавством як змова), визначальне кожному учаснику частку m, яку йому дозволяється продати саме по монопольної ціною. Найважливішою частиною будь-якого картельної угоди є розподіл квот між партнерами. Мистецтво створення картелів полягає в умінні домовитися про квоти. Як тільки його члени не готові
 9. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  зазвичай виробляють, та кількості g4 тих благ, які перш ними не вироблялися. Для виробництва g3 необхідний запас капітальних благ р3, а для виробництва g4 запас капітальних благ р4. Але так як у відповідності з нашим припущенням обсяг наявних капітальних благ залишився незмінним, то кількості р3 і р4 не вистачає. Саме в цьому полягає відмінність штучного буму, створеного кредитної
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  зазвичай призводить збільшення обсягів проізводства10. Економічна наука описує кінцевий результат цієї послідовності змін таким чином: збільшення капітальних вкладень при незмінній кількості найманих робітників приводить до збільшення граничної корисності праці, а отже, і заробітної плати. Причиною підвищення заробітної плати є збільшення капіталу, що перевищує
© 2014-2022  epi.cc.ua