Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

7.4. Необхідність, сутність і форми відтворення основних фондів


Забезпечення зростання товарообігу і підвищення якості торговельного обслуговування вимагають постійного оновлення та вдосконалення основних фондів.
Відтворення основних фондів на новій технічній основі - це умова підтримки конкурентоспроможності та високої репутації організації на ринку. Відтворення основних фондів являє собою безперервний процес їх оновлення шляхом нового будівництва, реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств, придбання нового і модернізації діючого устаткування і техніки.
Основна мета відтворення основних фондів - це забезпечення організації необхідними основними фондами відповідно до зростання обсягів торговельної діяльності та підтримання їх в робочому стані.
Відтворення основних фондів може бути просте і розширене. Формами простого відтворення є поточний і капітальний ремонт. Розширене відтворення основних фондів здійснюється за допомогою інвестицій. Найважливішим принципом в здійсненні інвестиційної діяльності є свобода інвесторів у прийнятті рішень про участь у тих чи інших інвестиційних проектах (програмах) з урахуванням своїх інтересів.
Пріоритетним напрямком інвестиційної політики на сучасному етапі є спрямування інвестицій на реконструкцію, технічне переозброєння діючих об'єктів торгівлі, залучення інвестиційних ресурсів недержавних джерел у розвиток торговельної інфраструктури, у тому числі зарубіжних інвесторів на основі створення спільних підприємств. Збільшення інвестицій на технічне переозброєння і реконструкцію дозволяє в найкоротші терміни якісно оновити основні фонди, подолати тенденцію їх фізичного та морального старіння.
Об'єктами інвестицій у відтворення основних фондів торговельної діяльності є: будівництво нових об'єктів, розширення, реконструкція, технічне переозброєння діючих організацій (підприємств), придбання нових машин, устаткування, обчислювальної техніки, впровадження інновацій в технології торговельних процесів та обслуговування, модернізацію обладнання.
Нове будівництво і розширення діючих підприємств являють собою екстенсивні форми розширеного відтворення основних фондів, а реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств є інтенсивними формами розширеного відтворення основних фондів.
Нове будівництво - це будівництво магазинів, підприємств громадського харчування та інших об'єктів на нових майданчиках і за первинним проектом з метою створення нових виробничих потужностей. До нового будівництва відноситься також будівництво других і наступних черг до введення всіх запроектованих об'єктів на нову проектну потужність, розширення на 75 і більше відсотків потужностей діючого об'єкта за умови підведення нових комунікацій.
Розширення діючих підприємств - це збільшення потужностей діючого підприємства за рахунок створення додаткових виробництв (цехів), надбудови одного або декількох поверхів за умови, що при будівництві не будуть підбиватися нові позамайданчикові комунікації.
Реконструкція діючих організацій (підприємств) являє собою комплекс заходів щодо часткового відтворення активної і пасивної частин основних фондів на новій технічній основі з метою впровадження прогресивних методів продажу товарів і торговельного обслуговування, поліпшення умов праці, механізації та автоматизації трудомістких процесів, підвищення культури торгівлі. До реконструкції також відносяться переобладнання чи пристосування неторгових приміщень під об'єкти торгівлі або громадського харчування. За рахунок проведення реконструкції повинно забезпечуватися збільшення пропускної здатності організації, підвищення продуктивності праці, поліпшення умов праці, прискорення оборотності товарів, зниження витрат на реалізацію товарів і підвищення культури торгівлі
Технічне переозброєння - це здійснення комплексу заходів з підвищення техніко-економічного рівня діючих підприємств на основі впровадження передової техніки і технології руху товарів, механізації та автоматизації торговельних процесів, модернізації та заміни морально застарілого і фізично зношеного устаткування новим без розширення торговельної та складської площі, без проведення будівельно-монтажних робіт крім робіт з прив'язки обладнання. Технічне переозброєння проводиться також з метою збільшення пропускної здатності організації (підприємства), підвищення культури обслуговування покупців, зростання продуктивності праці і поліпшення умов праці. Залежно від обсягу виконуваних робіт технічне переозброєння може бути мале, середнє, повне з коефіцієнтами оновлення активної частини основних фондів відповідно до 0,3, 0,3-0,7 і більше 0,7.
Ефективність інвестицій, спрямованих на технічне переозброєння, визначається показниками приросту виробничої потужності і товарообігу, скорочення частки ручної праці, економії паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів.
Слід мати на увазі, що поняття «реконструкції підприємства» ширше, ніж поняття «технічне переозброєння», оскільки воно передбачає широке оновлення як активної, так і пасивної частин основних фондів на основі принципово нової технології і техніки .
Модернізація діючого обладнання - це удосконалення окремих частин обладнання (заміна окремих частин або вузлів), що знаходиться в експлуатації з метою підвищення його продуктивності, зниження енергоємності, збільшення вантажний поверхні і т.п.
Інвестиції на відтворення основних фондів збільшуються і плануються як за обсягом, так і за структурою. Розрізняють галузеву, відтворювальну, технологічну структуру.
Галузева структура характеризує розподіл інвестицій по галузях торговельної діяльності (роздрібна, оптова торгівля, підприємства громадського харчування).
Відтворювальна структура відображає функціональну роль інвестицій у процесі розширеного відтворення основних фондів і передбачає розподіл обсягу інвестицій за їх напрямками: нове будівництво розширення, реконструкція, технічне переозброєння діючих підприємств модернізація обладнання.
Технічна структура характеризує розширення обсягу інвестицій за видами витрат: будівельно-монтажні роботи обладнання інструмент, інвентар з них обладнання для заміни застарілого обладнання, інші витрати (розробка техніко-економічного обладнання, проектування і будівництва великих об'єктів, витрати з відведення земельних ділянок витрати на утримання дирекції споруджуваних об'єктів і з технічного нагляду та ін.)
Від технологічної структури інвестицій залежить їх ефективність. Збільшення в загальному обсязі інвестицій частки машин і устаткування і витрат на впровадження нових торгових технологій сприяє зростанню ефективності і за рахунок підвищення рівня механізації трудомістких робіт, зростання продуктивності праці, прискорення товарооборачиваемости.
Джерелами фінансування інвестицій у відтворення основних фондів торгових організацій є:
? амортизаційні фонди;
? нерозподілений прибуток минулих років;
? чистий прибуток звітного року;
? довгострокові кредити і позики;
? кошти інноваційного фонду;
? бюджетне фінансування на будівництво об'єктів, що мають регіональне або міжгалузеве значення;
? економія від зниження вартості будівельних робіт, здійснюваних господарським способом.
Програма розвитку внутрішньої торгівлі Республіки Білорусь на 2006 - 2010 рр.. передбачає комплекс заходів щодо впровадження технологічних, управлінських, інформаційних інновацій. Укрупнення роздрібної торгової мережі на основі будівництва об'єктів у форматі гіпермаркетів, супермаркетів торгових центрів. Отримають розвиток різні системи дисконтної торгівлі, електронна торгівля, вітчизняні торговельні мережі.
Усім областям та м. Мінську встановлені завдання на 2006 - 2010 рр.. з розвитку роздрібної торговельної мережі в тому числі з відкриття магазинів самообслуговування, магазинів з торговою площею 650 і 1000 кв.м.. фірмових магазинів, торгових центів. Крім того, визначено 16 інвестиційних проектів з розвитку торговельної інфраструктури, у тому числі 12 проектів з будівництва торгових центрів. Обсяг інвестицій в розвиток інфраструктури торгівлі передбачений в обсязі 700 млрд. руб. (У цінах 2005 р.) вони будуть направлені на будівництво реконструкцію і технічне переозброєння об'єктів торгівлі та впровадження нових технологій. Джерелами фінансування будуть власні кошти самої галузі «торгівля», у тому числі кошти інноваційного фонду Міністерства торгівлі. Фінансування з республіканського і місцевого бюджетів не передбачаються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.4. Необхідність, сутність і форми відтворення основних фондів "
 1. Глава 6. Підприємництво: сутність, сучасні форми.
  Виробництво та відтворення на підприємстві 6.1. Підприємництво: сутність, сучасні форми 6.2. Фактори і витрати виробництва, їх сучасна структура 6.3. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу Недоліки виробництва не чинили б ніякого впливу на конкурентну ціну, якби вони не впливали на пропозицію. Джон Стюарт Мілль 'Стрижень всякої
 2. Сутність і види відтворення індивідуального капіталу
  Виробнича діяльність на підприємстві являє постійно повторюваний процес, званий відтворенням. Розрізняють просте і розширене відтворення індивідуального капіталу. Просте відтворення передбачає відновлення виробництва в незмінному розмірі. Розширене - в увеличивающемся розмірі (рис. 6.6). Рис. 6.6. Типи відтворення {foto43} Розглянемо
 3. 8.3 Фізичний і моральний знос основних засобів
  Фізичний знос основних засобів. Основні засоби, що беруть участь в процесі вироб-ництва, поступово втрачають свої первинні характеристики внаслідок їх експлуатації та природного зношування. Під фізичним зносом розуміється втрата засобами праці своїх первісних якостей. Рівень фізичного зносу основних засобів залежить від первинної якості ос-новних фондів; ступеня
 4. Глава 13. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
  Продуктивні сили і виробничі відносини в сільському господарстві. Інституційні зміни в системі відносин власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми в сучасних умовах Сільське господарство - одна з пріоритетних галузей народного господарства, в якій процеси виробництва, розподілу, -, обміну та споживання мають свої особливості, а дія
 5. Питання 16 Відтворення: сутність , види, типи
  Відповідь Відтворення - процес виробництва, що розглядається в безперервному русі і відновленні. Відтворення в будь-якому суспільстві включає в себе: відтворення матеріальних благ (засобів виробництва і предметів споживання); відтворення робочої сили; відтворення виробничих відносин. Відтворення робочої сили, засобів виробництва та природних ресурсів означає
 6. 8.4 Відтворення основних фондів
  В умовах ринкових відносин політика в галузі відтворення основних фондів грає виключно важливу роль, так як саме вона визначає кількісне і качествен-ве стан основних фондів. Ця політика повинна здійснюватися як на макро-так і на мікрорівні. Основне завдання відтворювальної політики на макрорівні полягає у створенні для всіх господарських суб'єктів
 7. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  Основні форми і методи управління підприємством. Сутність і основні види маркетингу Сьогодні надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми -
 8. 27.1. Цільові бюджетні фонди: призначення та сутність
  Цільові бюджетні фонди - це проміжна ступінь між бюджетною формою перерозподілу коштів і позабюджетної. Поняття цільові бюджетні фонди »з'явилося в 1995 р., коли подібний статус був закріплений за деякими раніше позабюджетними фондами, створюваними в якості цільового джерела фінансування окремих державних витрат, і окремими бюджетними статтями з цільовими
 9. Запитання і завдання для самоконтролю
  1. Дайте порівняльну характеристику основних точок зору на сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту
 10. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  Форми суспільного виробництва. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах. Сутність грошей, грошових систем і їх еволюція. Закон обігу грошей. Інфляція. Закон вартості і його функції Мета теми - розкрити закономірність виникнення і сутність товарної форми виробництва; з'ясувати
 11. Запитання і завдання для самоконтролю
    1. У чому полягає сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми
 12. § 5. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ПРОБЛЕМА ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
    Відтворювальні процеси дуже складні. Це повною мірою відноситься до основних фондів. Відтворення основних фондів галузі характеризується рядом показників. До числа їх відносяться наступні. 1. Коефіцієнт оновлення: де: - вартість нововведених за рік основних фондів, руб. - Вартість основних фондів на кінець року, руб. 2. Коефіцієнт вибуття: де: - вартість
 13. Контрольні питання
    1. Поясніть, що таке цільові бюджетні фонди і чим обумовлено їх застосування. 2. Перерахуйте цільові фонди федерального бюджету і вкажіть ті з них, які утворюються за рахунок податкових надходжень, а також ті, які мають аналоги в регіональних бюджетах або у вигляді позабюджетних фондів. 3. Яке значення дорожніх фондів і за рахунок яких джерел вони створюються? 4. Розкрийте зміст
 14. 6.3.2. Розширене відтворення індивідуального капіталу
    Як зазначалося, просте відтворення індивідуального капіталу, тобто відтворення в незмінному розмірі, при якому весь прибуток, отриманий підприємцем, витрачається їм на особисті потреби, характерно для нерозвиненого товарного виробництва. Розвинуте товарне виробництво передбачає розширене відтворення індивідуального
 15. Глава 13. Зайнятість і безробіття
    13.1. Сутність і показники безробіття 13.2. Основні форми безробіття 13.3. Політика зайнятості Широко поширена помилка, що робочі місця є рідкісними благами. Насправді вони такими не є. До тих пір поки наші потреби в вироблених благах залишаються незадоволеними, завжди можна знайти корисні заняття для людей. Пол Хейне Проблема зайнятості - одна з
 16. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
    На основі даних балансів основних фондів як за балансовою вартістю, так і за вартістю за вирахуванням зносу можна розрахувати цілий ряд показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт
 17. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
    Сутність товару робоча сила і її вартість. Заробітна плата, її форми і функції. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими
 18. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    1. Назвіть види менеджменту та дайте визначення їх сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає
 19. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
    Сутність економічних законів світового господарства. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 20. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    1. Які основні закономірності міжнародної торгівлі в сучасних умовах? 2. Назвіть основні види міжнародної торгівлі послугами і їх особливості. 3. Охарактеризуйте основні важелі державного та? ^ Державного регулювання міжнародної торгівлі. 4. У чому полягає сутність вивозу капіталу і які його основні форми? 5. Назвіть основні закономірності та
© 2014-2022  epi.cc.ua