Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Наукове виробництво в системі суспільного виробництва

Розглянувши вартісну сторону наукової продукції, звернемося до розгляду загального і спільної праці у процесі суспільного виробництва . Наведений аналіз їх участі у формуванні вартості створюваних благ підтверджує реальний продуктивний характер трудової діяльності у сфері науки та освіти. Результати діяльності в даних сферах знаходять матеріалізацію, уречевлення в тому різноманітному світі речей, який нас оточує. І духовний, ідеальний фундамент цих речей закладається саме в галузі науки та освіти. Наука бере участь у створенні майбутніх прообразів матеріальних благ, але одночасно з утворенням формує сукупну головну продуктивну силу, через яку тільки й можуть реалізовуватися знання і накопичуватися досвід.
Тому напередодні настання технологічної революції XXI в. (Окремі ознаки якої проявляються в біології, фізики, хімії), яка вже зараз висуває на передній план духовне виробництво,
інтелектуально-культурну складову людського буття замість споживацтва і матеріального благополуччя, стоїть завдання не просто переосмислити місце духовного виробництва в єдиному процесі суспільного виробництва, а вирішити питання про пріоритетність даної сфери щодо формування національного багатства нації, центральною ланкою якого стає сама людина.
Рух цих двох процесів назустріч один одному: технологічних переворотів і перетворень у способі мислення в напрямку Соціоекологічний НЕ виживання, а самоствердження людини - це і є вступ в нову епоху людської цивілізації.
Усвідомлення ролі наукового виробництва в економічній системі народного господарства, створення національного багатства наштовхує на роздуми щодо ролі машинної техніки, накопиченого праці (засобів виробництва), капіталу в створенні доданої вартості, прибутку або розрахункової капіталу вартості як остаточний вартості від створеної працею сукупної вартості вироблених благ. Якщо визнати синергізм загального, спільного і безпосередньо живої праці у виробництві благ, то, очевидно, якщо користуватися принципом поставлення, залишкова вартість після вирахування із загальної вартості вартості, розрахованої на основі продуктивності граничної групи робітників, повинна бути швидше за все вменена працівникам, які уособлюють загальний і спільна праця.
У такому випадку дійсно вся створювана вартість є результат винятково людської праці.
Участь капіталу в створенні вартості, очевидно, повинно обмежуватися нормальним прибутком. Отже, будь-яка економічна прибуток стає проявом додаткової вартості, створюваної усіма типами найманої праці в їх сінергітіческій взаємодії. Наука, освіта, охорона здоров'я, творчий стан і енергія людей, оцінювані раніше як вирахування з створюваної
вартості в матеріальному виробництві, в даний час перетворилися на основне джерело, що формує соціальну вартість благ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наукове виробництво в системі суспільного виробництва "
 1. 2. Наукове виробництво і його продукт
  науковому виробництву як найважливішої складової сфери духовного виробництва, продукт якої можна виразити з більшою чи меншою вірогідністю у вартісній формі. Наукове виробництво стало самостійним, відособленим процесом суспільного виробництва і невід'ємним елементом процесу суспільного відтворення. Це область інтелектуальної діяльності, в якій також відбувається
 2. Сукупний суспільний продукт
  наукова абстракція якісної визначеності функціонування народного господарства, яка знаходить різне кількісне вираження в залежності від використовуваних методів його розрахунку в таких показниках, як валовий суспільний продукт і кінцевий суспільний
 3. Сутність науково-технічного потенціал
  науково-технічний потенціал у широкому сенсі цього поняття. Саме в цьому сенсі науково-технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від
 4. Критерії оценк
  науково-технічної діяльності пов'язане з рядом труднощів, викликаних специфічним характером її «продукції», яку вельми складно піддати небудь кількісній оцінці. Однак, представляючи сучасний науково-технічний потенціал як суспільно-економічну категорію у вигляді великої і складної системи, що характеризується динамічним розвитком відповідно до низки властивих їй
 5. 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛ
  науково-технічного розвитку, вносячи в нього свій внесок, і максимально використовувати його результати в практичній діяльності в інтересах підвищення ефективності суспільного виробництва. Ці можливості в свою чергу визначаються цілим комплексом доданків, які об'єднуються загальним поняттям «науково-технічний
 6. 26. Науково-технічний потенціал (НТП) у світовому господарстві
  науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей і розробок, підготовлених до практичного використання (впровадженню у виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація
 7. Ключові терміни
  система Продуктивність праці Зниження продуктивності Гіпотеза
 8. 19. Сучасного інституціоналізму
  виробництва за Дж. Гелбрейту. Теорія спонукальних мотивів. Роль техноструктури в суспільному розвитку. Школа трансакционной економіки про взаємодію економічної та правової систем. «Теорема Коуза». Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена. Постіндустріальне суспільство і суспільство «третьої
 9. Науково-технічна революція
  виробництва на якісно новий рівень, незважаючи на нерівномірність поширення НТР в різних країнах. НТР є самостійним чинником, що обумовлює зростання ролі зовнішньоекономічних зв'язків у сучасному суспільному відтворенні. Не може бути успішним розвиток науки і техніки в країні, ізольованою від інших
 10. Г. Науково-технічні фактори
  науково-технічні зміни відбуваються в навколишньому регіональну економічну систему середовищі, як вони пов'язані з випускається в рамках регіону продукцією (надаються послугами)? 2. Які нові товари, послуги можуть і повинні пропонувати економічні суб'єкти, розташовані в регіоні, своїм споживачам з урахуванням науково-технічного
 11. Структура суспільного виробництва і підприємств
  науково-технічної та виробничої спеціалізації та кооперації залежать масштаби великого, середнього і дрібного виробництва. Звичайно, ці структури тісно взаємопов'язані між собою і роблять взаємний вплив один на одного. Від них залежить і чисельність підприємств, що функціонують в національній економіці, і їх розподіл по різних галузях і сферах суспільного
 12. 25. Види суспільних благ
  науково-технічні дослідження та розробки, заходи, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, міжнародна валютна система. Виробництво і рас-пределеніе суспільних благ на міжнародному рівні досить утруднене, оскільки для цього необхідна значна концентрація ресурсів не тільки однієї держави, а всієї світової економіки. Тільки в цьому випадку можна домогтися
 13. 1. Технічний, науково-технічний прогрес і НТР
  науково-технічний прогрес і науково-технічну революцію. Технічний прогрес (ТП) уособлює собою первісну стадію розвитку продуктивних сил, яка базується виключно на емпіричної діяльності в галузі вдосконалення знарядь праці. Науково-технічний прогрес (НТП) - це процес становлення науки, при якому відбувається взаємне збагачення науки і виробництва, і
 14. 14.3. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
  науково-технічний прогрес, який зачіпає всі елементи продуктивних сил. Класичний економічний аналіз виходить з того, що в міру збільшення маси використовуваного капіталу норма прибутку знижується і її стійке зростання можливий тільки за рахунок впровадження нових технологій (Солоу). Він призводить до зміни технологічних систем, а зрушення в них викликають підвищення сукупної
 15. 3. Технологічні способи виробництва
  науково-технічного прогресу особливу увагу заслуговують технологічні способи виробництва і їх еволюція, що впливає на весь процес суспільного виробництва, господарського життя. Дослідження змін у природі використовуваних технологій і техніки, а також предметів праці має принципово важливе значення для виявлення і пізнання тенденцій розвитку продуктивних сил, суспільного
 16. Кожен житель містечка витягне прибуток у розмірі $ 8 - цінність салюту в $ 10 за вирахуванням
  наукові дослідження. Генерація нових знань - про-громадської благо. Якщо математик доводить нову теорему, вона потрапляє з загальний «басейн знань», яким кожен бажаючий має можливість вос-користуватися без будь-якої плати. Так як знання - благо суспільне, фірм; * намагаються безкоштовно отримати нові наукові результати, їх витрати на підлозі-чення наукової інформації
 17. Продуктивні сили
  науково-технічної революції роль людського фактора незмірно підвищується не тільки в результаті збільшеної сили його впливу на виробництво і навколишній світ, природу, а й у силу необхідності усвідомлення тієї колосальної відповідальності, яку сучасні люди несуть за свою діяльність перед прийдешніми поколіннями, перед самим життям на Землі. Тенденції науково-технічного та
 18. Гнучка автоматизація
  науково-технічний прогрес (що спирається на наукові знання), науково-технічну революцію (що знаменує собою появу нової сфери суспільного виробництва - наукового , тобто коли наука перетворилася на безпосередню продуктивну силу). 2. Наукове виробництво - одна зі складових сфери духовного виробництва. Його продукт має не матеріальну, а ідеальну форму: ідея, принцип, метод,
 19. Використовуючи класифікацію благ (рис.
  наукових дослід-ваний неефективно. Поясніть причини дан- ного становища. Визначте, до якої категорії благ відносяться фундаментальні наукові дослі-нання. Чому уздовж швидкісних шосе скупчується сміття, а у дворах приватних будинків чистота? У Вашингтоні стягують підвищену плату за проїзд у метро в години пік. Чому? 8. У США лісозаготівельні компанії Виру-били безліч дерев
© 2014-2022  epi.cc.ua