Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Наша друга модель: кордон виробничих можливостей Більшість економічних моделей в

Наша друга модель: кордон виробничих можливостей Більшість економічних моделей на противагу діаграмі кругообо-рота потоків будуються на основі математичних методів. Тут ми розглянемо одну з найпростіших таких моделей, яка називається кордоном виробниц-дарських можливостей, і проаналізуємо, як вона відображає деякі основні економічні принципи. Хоча в реальній економіці щодня на світ з'являються десятки тисяч видів товарів і послуг, давайте уявимо таку, в якій виробляються тільки два товари: автомобілі та комп'ютери. Автомобільна і комп'ютер-ная промисловість використовує всі фактори виробництва економіки. Кордон виробничих можливостей - графік, що демонструє різне співвідношення ня результатів виробництва - у нашому випадку автомобілів і комп'ютерів - за даних факторах і технології виробництва, які можуть використовуватися фірмами (рис. 2.2). Якщо всі ресурси економіки будуть використані на виробництво автомоби-лей, ми отримаємо 1000 автомашин і жодного комп'ютера. Якщо всі ресурси будуть використані на виготовлення комп'ютерів, економічний результат виразиться в 3000 обчислювальних машин, а автомобілі доведеться купувати за кордоном.
Ці Кордон виробничих можливостей - графік, на якому представлені різні комбі-нації результатів функціонування економіки за даних факторах виробництва і його технології. 50 Частина 1. Введення Рис. 2.2 КОРДОН ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ Кордон виробниц-дарських можливо-стей показує співвідношення віз-мужніх в нашій економіці результа-тов виробництва, в даному випадку кількість автомоби-лей і комп'ютерів. Результати функціо-нування економіки можуть перебувати в будь-якій точці кривої або всередині кордону. Досягнення який-або точки за межами кордону виробничих можливостей при заданій кількості ресурсів в економіці неможли-. Кількість вироблених комп'ютерів 3000 2200 2000 1000 0 300 600 700 1000 Кількість вироблених автомобілів екстремальні ситуації представлені двома кінцевими точками графіка грані-ци виробничих можливостей. Якщо ми порівну розділимо ресурси між двома галузями виробництва, отримаємо 700 автомобілів і 2000 комп'ютерів (точка А на графіку).
Точка D вказує обсяг виробництва, якого ми ніколи на зможемо домогтися в силу обмеженості наявних ресурсів. Дру-шими словами, результати економічної діяльності можуть перебувати на гра-ниці виробничих можливостей або всередині кривої, але ніяк не за її межами. Прийнято вважати, що економіка працює ефективно, якщо вона повністю використовує доступні їй обмежені ресурси з максимально можливим резу-льтати. Точки на кордоні виробничих можливостей і відображають ефек-тивний рівень виробництва. Якщо обсяг виробництва товарів знаходиться в точці А, економіка вже не має можливості збільшити виробництво одного товару без зниження виробництва іншого. Точкан відображає неефективне функціонування економіки, коли проводиться тільки 300 автомашин і 1000 комп'ютерів, значно менше, ніж дозволяють наявні в розпорядженні фірм ресурси, можливо, через занадто високого рівня безробіття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наша друга модель: кордон виробничих можливостей Більшість економічних моделей в "
 1. ОБ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  наша країна та її економіка. Кардинальні зміни зазнали багато положень самої економічної науки. І в даному енциклопедичному виданні це знайшло своє відображення. Нові явища і тенденції, що проявилися за останні роки, зажадали глибокого наукового переосмислення і ряд традиційних підходів виявився недостатнім. Знадобився новий інструментарій аналізу. Енциклопедія безпосередньо
 2. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  моделлю наукового дослідження. Немає потреби ще раз пояснювати, чому ця аналогія є поверхневою і вводить в оману і чим цілеспрямована людська діяльність радикально відрізняється від предмета механіки руху. Досить звернути увагу на один момент а саме, на практичну значимість в обох областях диференціальних рівнянь. Роздуми, що приводять у результаті до
 3. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  межі дії демократичних процесів ринку. У деяких виняткових і рідкісних випадках, що не мають великого значення, навіть на ринку, не деформованому і не підірваним втручанням держави, існує антагонізм між інтересами власників факторів виробництва та інтересами інших людей. Однак наявність подібних антагонізмів жодною мірою не шкодить згодою інтересів усіх
 4. Коментарі
  модель загальної рівноваги. Вебб Сідней (Webb, Sidney) (1859-1947) і Беатриса (Beatrice) (1858-1843) - англійські економісти, історики робітничого руху, ідеологи тред-юніонізму і фабіанського соціалізму, подружжя. Вебер Макс (Weber, Max) (1864-1920) - німецький соціолог, історик, економіст і юрист. Візер Фрідріх фон (Wieser, Friedrich) (1851-1926) - економіст австрійської школи, увійшов в історію
 5. Тіньова економіка
  друга модель пояснення джерела доходів, має у своїй основі марксистську трактування: створюваний суспільний продукт розглядається як результат діяльності найманого працівника, праці, що створює всю нову вартість, яка не випадково в будь-якій економічній статистиці називається новоствореною вартістю. Відповідно і дохід мав би належати тому, хто створив цю вартість,
 6. Як ваші рішення з приводу виробництва компакт-дисків вплинуть на інші плано-ші показники:
  наша книга дасть вам прекрасну можливість змінити світогляд. Перед тим як зануритися в економічну теорію, корисно попередньо уз-нать про те, як економісти сприймають оточуючий нас світ. Ця глава присвячена методології. У чому відмінність економічного погляду на світ? Що значітдумать як економіст? '- ~ З
 7. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Модель розвитку економіки. Концепція "громадянського благополуччя" трансформувалася в "япон-ську модель суспільства благополуччя". Відмінна риса цієї моді-ли - мінімальні громадські асигнування, пов'язані з вирішенням соціальних проблем. Основний акцент робився на "свободу індивідів" і гарантію соціального доходу, що не послабляє спонукальні моти-ви до високоякісної праці. Принцип
 8. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  моделі "теорією пропозиції". Здійснення цієї програми зіткнулося з серйоз-ними труднощами. У 1980-1982 рр.. економіку країни охопив еконо-мічного кризу. Протягом 1982 р. у США діяли 30% вироб-вальних потужностей в обробній промисловості. Безраб-Тіца склала більше 10%. У 1983 р. настав циклічне поліпшення кон'юнктури, прискорене фіскальної та грошово-кредитної
 9. § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
  Моделей соціально-економічного розвитку, переважанням в 80-90-і рр.. консервативної моделі змішаної економіки, а в постсоціалістичних країнах - майже тотальним одержавленням економіки, Наприкінці 70-80-х рр.. в деяких розвинених країнах прокотилася хвиля роздержавлення і приватизації окремих галузей промисловості, підприємств банківської сфери. Першим до такої політики вдався
 10. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  друга - вплив лише одного попиту. Попутно зауважимо, що в науці (наприклад, в біології) асиметрією прийнято називати відсутність або порушення закономірного розташування східних частин тіла відносно певної точки, осі або площині. На відміну від цього в галузі економічної теорії асиметричними є погляди, які відображають якусь половину двосторонньої системи. По-третє,
© 2014-2022  epi.cc.ua