Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Податкова базаПодаткова база платників податків - організацій, індивідуальних підприємців - визначається як сума виплат та інших винагород, нарахованих платниками податків за податковий період на користь фізичних осіб.
При визначенні податкової бази враховуються будь-які виплати і винагороди, незалежно від форми, в якій здійснюються ці виплати, зокрема, повна або часткова оплата товарів (робіт, послуг, майнових чи інших прав), призначених для фізичної особи - працівника, в тому числі комунальних послуг, харчування, відпочинку, навчання в його інтересах, оплата страхових внесків за договорами добровільного страхування.
Податкова база платників податків - фізичних осіб, не визнаних індивідуальними підприємцями, - визначається як сума виплат та винагород за податковий період на користь фізичних осіб.
Платники податків - особи, що виробляють виплати фізичним особам, - визначають податкову базу окремо по кожній фізичній особі з початку податкового періоду після закінчення кожного місяця наростаючим підсумком.
Податкова база платників податків - індивідуальних підприємців, адвокатів, нотаріусів, що займаються приватною практикою, - визначається як сума доходів, отриманих такими платниками податків за податковий період як у грошовій, так і в натуральній формі від підприємницької або іншої професійної діяльності, за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх отриманням. При цьому склад витрат, які приймаються до відрахування з метою оподаткування даною групою платників податків, визначається в порядку, аналогічному порядку визначення складу витрат, встановлених для платників податків податку на прибуток відповідними статтями глави 25 НК.
При розрахунку податкової бази виплати та інші винагороди в натуральній формі у вигляді товарів (робіт, послуг) враховуються як вартість цих товарів (робіт, послуг) на день їх виплати, обчислена виходячи з їх ринкових цін (тарифів), а при державному регулюванні цін (тарифів) на ці товари (роботи, послуги) - виходячи з державних регульованих роздрібних цін.
При цьому у вартість товарів (робіт, послуг) включається відповідна сума податку на додану вартість, а для підакцизних товарів та відповідна сума акцизів.
Сума винагороди, що враховується при визначенні податкової бази в частині, що стосується авторського договору, визначається відповідно до статті 210 НК з урахуванням витрат, передбачених пунктом 3 частини першої статті 221 НК.

Не підлягають оподаткуванню:
- державні допомоги, що виплачуються відповідно до законодавства РФ, законодавчими актами суб'єктів РФ, рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування, в тому числі допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по догляду за хворою дитиною, допомоги по безробіттю, вагітності та пологах;
- всі види встановлених законодавством РФ, законодавчими актами суб'єктів РФ, рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування компенсаційних виплат (у межах норм, встановлених відповідно до законодавства РФ), пов'язаних з:
- відшкодуванням шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
- безкоштовним наданням житлових приміщень і комунальних послуг, харчування і продуктів, палива або відповідного грошового відшкодування;
- оплатою вартості і (або) видачею належного натурального забезпечення, а також з виплатою грошових коштів замість цього забезпечення;
- оплатою вартості харчування, спортивного спорядження, обладнання, спортивної і парадної форми, одержуваних спортсменами та працівниками фізкультурно-спортивних організацій для навчально-тренувального процесу та участі у спортивних змаганнях;
- звільненням працівників, включаючи компенсації за невикористану відпустку;
- відшкодуванням інших витрат, включаючи витрати на підвищення професійного рівня працівників;
- працевлаштуванням працівників, звільнених у зв'язку із здійсненням заходів щодо скорочення чисельності або штату, реорганізацією або ліквідацією організації;
- виконанням фізичною особою трудових обов'язків (у тому числі переїзд на роботу в іншу місцевість і відшкодування витрат);
- суми одноразової матеріальної допомоги, надається платником податків:
- фізичним особам у зв'язку зі стихійним лихом на території РФ;
- членам сім'ї померлого працівника або працівникові у зв'язку зі смертю члена його сім'ї;
- суми оплати праці та інші суми в іноземній валюті, що сплачуються своїм працівникам, а також військовослужбовцям, направленим на роботу (службу) за кордон, платниками податків - що фінансуються з федерального бюджету державними установами або організаціями - в межах розмірів, встановлених законодавством РФ;
- доходи членів селянського (фермерського) господарства, одержувані в цьому господарстві від виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, а також від виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації - протягом п'яти років, починаючи з року реєстрації господарства;
- доходи (за винятком оплати праці найманих працівників), одержувані членами зареєстрованих у встановленому порядку родових, сімейних громад нечисленних народів Півночі від реалізації продукції, отриманої в результаті ведення ними традиційних видів промислу;
- суми страхових платежів по обов'язковому страхуванню працівників, здійснюваному платником податків у порядку, встановленому законодавством РФ; суми платежів платника податків за договорами добровільного особистого страхування працівників, що укладаються на строк не менше одного року, які передбачають оплату страховиками медичних витрат цих застрахованих осіб; суми платежів платника податків за договорами добровільного особистого страхування працівників, що укладаються виключно на випадок настання смерті застрахованої особи або втрати застрахованою особою працездатності у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;
- вартість проїзду працівників та членів їх сімей до місця проведення відпустки і назад, оплачувана платником податку особам, які працюють і проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, відповідно до чинного законодавства, трудовими договорами (контрактами) і (або) колективними договорами;
- суми, що виплачуються фізичним особам виборчими комісіями;
- вартість форменого одягу та обмундирування, видаються працівникам, які навчаються, а також державним службовцям федеральних органів влади безкоштовно або з частковою оплатою і залишаються в особистому постійному користуванні;
- вартість пільг по проїзду окремим категоріям працівників, учнів, вихованців;
- суми матеріальної допомоги, що виплачуються фізичним особам за рахунок бюджетних джерел організаціями, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів, які не перевищують 3000 руб.
На одну фізичну особу за податковий період.
У податкову базу (в частині суми податку, що підлягає сплаті до Фонду соціального страхування РФ), крім вище зазначених виплат, не включаються також будь-які винагороди, що виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру, авторськими договорами .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Податкова база "
 1. Податковий тягар
  податкової суми (так зване податковий тягар) залежить насамперед від податкової бази та податкової ставки. Податкова база - це та величина, з якої справляється податок, а податкова ставка - це розмір, в якому стягується податок. У США, Великобританії, Італії та деяких інших країнах розміри податку на прибуток визначаються виключно її величиною. У ФРН, Франції, Японії, Швеції частину податку
 2. Принципи оподаткування
  податків. Податковий досвід підказав та головний принцип оподаткування: «Не можна різати курку, яка несе золоті яйця», тобто як би великі не були потреби у фінансових коштах на покриття мислимих і немислимих витрат, податки не повинні підривати зацікавленість платників податків у господарській діяльності. Наочно це демонструє крива Лаффера, що отримала назву по імені
 3. Терміни і поняття
  база Податкова ставка Податок на поставлений дохід Подвійне оподаткування Ефект
 4. Глосарій
  податків, для відмивання незаконно нажитих коштів і т. п. Біженці - особи, що залишають країну або територію всередині країни з причин політичної, економічної чи етнічної дискримінації, а також в результаті воєн і стихійних лих Безготівкові гроші - записи на рахунках у банках Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активного
 5. 8.1. Сутність і функції податків
  податковими доходами) держава покривало податками свої витрати. Але зі збільшенням територій, зростанням економічної та політичної могутності держава починає стягувати податки зі своїх підданих. З розвитком товарно-грошових відносин податки набувають переважно грошову форму. Таким чином, податки як економічна категорія мають історичний характер. Вони змінювалися разом з розвитком
 6. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  податків. Однак такі податки підривали матеріальну зацікавленість працівників у збільшенні заробітків і підприємців у підвищенні розмірів прибутку. Тим самим підривалася сама податкова база (зростання заробітної плати і прибутку). Ці положення кейнсіанського вчення на практиці призвели до негативних результатів. На батьківщині вчення виникла так звана "англійська хвороба" - стагфляція
 7. 8.3.6. Принципи і механізми оподаткування
  податків, то світовий досвід привів до головного принципу оподаткування, який можна виразити таким висловом: «Не ріжте курку, яка несе золоті яйця». Тобто не можна відчужувати майно або власність платника податку на користь держави таким чином, щоб підірвати стимули до індивідуальної чи колективної господарської діяльності, як би великі при цьому не були потреби
 8. Тести
  податкових надходжень до стадії підйому економіки у зв'язку із зростанням доходів); г) прогресивне оподаткування; д) прийняття рішення про скорочення державних витрат. 2. Вкажіть, які заходи державної політики здійснюються в стадії підйому, а які - у стадії спаду: а) збільшення державних витрат; б) зниження податкових ставок; в) збільшення обсягу виплат
 9. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  податків, що стягуються у федеральний бюджет, загальні принципи оподаткування і зборів в РФ встановлюються федеральним законом. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст.72 Конституції РФ (п. "і") рішення зазначених завдань належить до спільної ведення РФ і її суб'єктів. У процесі справляння податків виникають податкові відносини між державою в особі органів законодавчої влади і
 10. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  податкова реформа. У третє тисячоліття Росія вступила з Податковим кодексом, і це вперше за всю історію російської державності. Податковий кодекс Російської Федерації складається з двох частин - загальної та спеціальної. Створена абсолютно нова основа правового регулювання податкової системи в період переходу до ринкової економіки. Частина перша НК РФ, прийнята Федеральним законом від 31 липня
© 2014-2022  epi.cc.ua