Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

9. Податок на прибуток організаційПодаток на прибуток організацій (далі податок на прибуток) є найважливішим федеральним податком РФ. Він надходить у федеральний бюджет і регіональні бюджети РФ.
Податок на прибуток підприємств і організацій введений з 1 січня 1992 року на всій території Росії. З 1 січня 2002 елементи оподаткування з податку на прибуток встановлені в главі 25 НК РФ.
Платниками податків податку на прибуток визнаються:
- російські організації;
- іноземні організації, що здійснюють свою діяльність у РФ через постійні представництва або одержують доходи від джерел в РФ.
Об'єктом оподаткування з податку на прибуток визнається прибуток, отриманий платником податку.
Прибутком визнається:
1) для російських організацій - отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат;
2) для іноземних організацій , що здійснюють діяльність у РФ через постійні представництва, - отримані через ці представництва доходи, зменшені на величину зроблених представництвами витрат;
3) для інших іноземних організацій - доходи, отримані від джерел у РФ.
До доходів відносяться:
1) доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) та майнових прав (далі - доходи від реалізації);
2) позареалізаційні доходи.
При визначенні доходів з них виключаються суми податків, пред'явлені платником податку покупцю (набувачеві) товарів (робіт, послуг, майнових прав).
Доходи визначаються на підставі первинних документів та інших документів, що підтверджують отримані платником податку доходи, та документів податкового обліку.
Майно (роботи, послуги) або майнові права вважаються отриманими безоплатно, якщо отримання цього майна не пов'язане з виникненням у одержувача обов'язку з передачі майна передавальному особі.
Отримані платником податку доходи, вартість яких виражена в іноземній валюті або умовних одиницях, враховуються в сукупності з доходами, вартість яких виражена в рублях.

Перерахунок зазначених доходів здійснюється платником податку в залежності від обраного в обліковій політиці для цілей оподаткування методу визнання доходів.
Суми, відображені у складі доходів платника податку, не підлягають повторному включенню до складу його доходів.
Доходи від реалізації. Доходом від реалізації визнається виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) як власного виробництва, так і раніше придбаних, виручка від реалізації майнових прав.
Виручка від реалізації визначається виходячи з усіх надходжень, пов'язаних з розрахунками за реалізовані товари (роботи, послуги) або майнові права, виражені в грошовій і натуральній формі.
Позареалізаційні доходи. Позареалізаційними доходами платника податків зізнаються, зокрема, доходи:
1) від пайової участі в інших організаціях;
2) у вигляді позитивної (негативної) курсової різниці;
3) у вигляді визнаних боржником або підлягають сплаті боржником на підставі рішення суду, що вступило в законну силу, штрафів, пені за порушення договірних зобов'язань;
4) від здачі майна в оренду (суборенду);
5) від надання в користування прав на результати інтелектуальної діяльності;
6) у вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту, банківського рахунку , банківського вкладу, а також з цінних паперів;
7) у вигляді сум відновлених резервів, витрати на формування яких були прийняті у складі витрат;
8) у вигляді безоплатно отриманого майна (робіт, послуг) або майнових прав;
9) у вигляді доходу, що розподіляється на користь платника податків за його участі в простому товаристві;
10) в вигляді доходу минулих років, виявленого у звітному (податковому) періоді;
11) у вигляді позитивної курсової різниці, що виникає від переоцінки майна у вигляді валютних цінностей;
- в вигляді сумовий різниці, що виникає у платника податків;
12) у вигляді основних засобів та нематеріальних активів, безоплатно отриманих атомними станціями для підвищення їх безпеки, які використовуються не для виробничих цілей;
13) у вигляді вартості отриманих матеріалів при демонтажі при ліквідації виведених з експлуатації основних засобів;
14) у вигляді використаних не за цільовим призначенням майна (у тому числі грошових коштів), робіт, послуг, які отримані в рамках благодійної діяльності;
15) у вигляді сум коштів, використаних не за цільовим призначенням підприємствами та організаціями, до складу яких входять особливо радіаційно-і ядерно-небезпечні виробництва та об'єкти;
16) у вигляді сум, на які у звітному (податковому) періоді відбулося зменшення статутного капіталу організації, якщо таке зменшення здійснено з одночасною відмовою від повернення вартості відповідної частини внесків акціонерам організації;
17) у вигляді сум повернення від некомерційної організації раніше сплачених внесків у разі, якщо такі внески раніше були враховані у складі витрат при формуванні податкової бази;
18) у вигляді сум кредиторської заборгованості (зобов'язання перед кредиторами), списаної у зв'язку із закінченням строку позовної давності;
19) у вигляді доходів, отриманих від операцій з фінансовими інструментами термінових угод;
20) у вигляді вартості надлишків матеріально-виробничих запасів і іншого майна, які виявлені в результаті інвентаризації;
21) у вигляді вартості продукції засобів масової інформації та книжкової продукції, що підлягає заміні при поверненні або при списанні такої продукції.

Доходи, що не враховуються при визначенні податкової бази, наведені у главі 25 НК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Податок на прибуток організацій "
 1. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  податки. Систему податків, що надходять до бюджетів різних рівнів, можна класифікувати за різними ознаками: за об'єктами оподаткування, за характером побудови податкових ставок, по використанню і т. д. Виходячи з об'єктів оподаткування розрізняють прямі і непрямі податки. Прямі податки - це податки, що стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків, наприклад, прибутковий
 2. ГЛАВА 9. Податок на прибуток (дохід) організацій
  податкової політики будь-якої держави. Податок на прибуток служить значним джерелом формування доходної частини бюджетів різних рівнів. У доходах консолідованого бюджету РФ цей податок стабільно посідає третє місце після ПДВ і акцизів. У 1997 р. у федеральний бюджет РФ надійшло 33,1 млрд. руб. податку на прибуток, або 1,2% до ВВП. На 1999 р. заплановано надходжень податку на прибуток у
 3. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  податковий інспектор стикається зі значною трудомісткістю проведеної роботи. Більший обсяг переробки інформації викликає необхідність оптимізації методів перевірок: визначення центрів відповідальності, дослідження руху потоків інформації, знаходження ключових точок контролю і т. п. Необхідність перевірки та аналізу великої кількості документів за відпущений невеликий термін вимагає
 4. Тести
  податку на прибуток організацій; б) поліпшення технології виробництва; в) зниження ринкової ставки відсотка; г) підвищення кваліфікації трудових ресурсів; д) збільшення обсягу інвестицій. 4. Економічне зростання є інтенсивним, якщо: а) обсяг ВВП підвищується в результаті додаткового залучення трудових ресурсів, б) збільшується тривалість робочого тижня; в) зростання
 5. Колектив авторів. Лекції з податків та оподаткування, 2012
  податки і збори. Організації (підприємці), які застосовують загальноприйняту систему оподаткування, повинні перераховувати до бюджету такі податки: податок на прибуток організацій (податок на доходи фізичних осіб), податок на додану вартість, єдиний соціальний податок, податок на майно. Про те, як відбувається обчислення та сплата цих податків ми поговоримо на сторінках нашого навчального посібника. Окремий
 6. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  оподаткування з податку на прибуток організацій визнається прибуток, отриманий платником податку. Прибутком визнається: 1) для російських організацій - отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат, які визначаються відповідно до цього розділу; 2) для іноземних організацій, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні
 7. Питання 6 Особливості обчислення податку на додану вартість в окремих галузях господарства
  платником податку товарів (виконанні робіт, наданні послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування), при обчисленні податку на прибуток організацій, податкова база визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін реалізації ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (аналогічних
 8. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  оподаткування, податкова база, податковий період, податкова ставка і порядок обчислення податку стосовно податків, зазначених у п. 7 і 8 коментованої статті, визначаються з урахуванням особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації товарів
 9. Питання 1 Основні принципи та порядок оподаткування некомерційних організацій
  оподаткування прибутку, в тому числі некомерційних організацій, що підпадають під статус платників податків, настане з набранням чинності з 1 січня 2002 роки 25 глави частини другої Податкового кодексу Російської Федерації (далі - НК РФ). На підставі пункту 1 статті 2 Федерального закону від 12.01.96 N 7 - ФЗ (в редакції від 08.07.99) "Про некомерційні організації" некомерційною організацією
 10. Питання 3 Особливості податкового планування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях і вільних економічних зонах
  податкового планування у вирішальній мірі залежить від тяжкості податкового гніту. Якщо податки складають більше половини всіх витрат господарюючого суб'єкта, то податкове планування приймає глобальний характер і стає найважливішим елементом всієї управлінської роботи на підприємстві. За деякими оцінками, якщо питома вага податків не перевищує 15% загального чистого доходу підприємства, то
© 2014-2022  epi.cc.ua