Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Морозильні камери


На рис 37-5 показаний експорт мороженої та охолоджувальних-денной яловичини зі Сполучених Штатів і Арген-тини в період 1900-1913 рр..
Винахід наприкінці XIX а машинних способовохлажденія дало можливість Аргентині стати по-чальником мороженого м'яса на світовий ринок.Експорт, який був неможливий у 1900 р., прііспользованіі нової технології доставки м'яса вЕвропу зріс до 1913 г майже до 400 тис т. У тойчас Сполучені Штати вже були експортеромговядіни, але американський експорт упав зі 100тис т практично до нуля.
Різко зрослий експорт яловичини з Аргенті-ни і аналогічне зростання експорту м'яса з Австралії Нової Зеландії дають наочний приклад конф-ликта інтересів, породжуваного міжнародної

РІС, 37-5 . Рефрижератори твердженням-ЛИЛИ Аргентині стати главнимекспортером яловичини. (Джерело: League of Nations, The Network ofWorld Trade, Geneva, 1942, p. 86.)

Торгівлею. У табл. 37-5 показані ті, хто виграв (+), і ті, хто програв (-). Для Аргентини можли-ність експорту означала велике зміна виробничої структури всієї економіки. Її ресурсибилі залучені для розведення худоби і експортамяса. Виграли власники великого рогатогоскота і землі; інші користувачі землі (напри-мер, невеликі фермери), чиї витрати зросли, зазнали збитків. Аргентинські споживачі обготівковув-ружілі, що їх біфштекси стали набагато дорожче, тому що м'ясо відправлялося за кордон. Такимобразом, навіть для деяких аргентинців можли-ність експортувати м'ясо виявилася неоднозначний-ним благом.
У Сполучених Штатах і Європі последствіясказалісь головним чином на споживачах і про-изводителей яловичини. Виробники яловичини по-терпіли збитки, тому що ціни на м'ясо впали, апотребітелі з тієї ж причини виграли.
Вліяніеетого на виробників інших товарів було незначним.
Виграв чи в підсумку світ від винаходу рефри-жераторов, що дозволили розширити торгівлю ма-сом? Якщо виграли і програли прісвоітьравние значення ваги, а потім підсумувати всевиігриші і втрати, то відповідь буде Затверджувач-ним. Але якщо програвши мали з якоїсь при-чині більшу вагу, ніж виграли, тоді результатможет змінитися. Хтось, можливо, відчуває до по-який зазнав (це невеликі фермери в Аргентині іхозяева невеликих ранчо в Сполучених Штатах)
більше симпатій, ніж до переможців (це володів-ци великих ранчо в Аргентині і заможні по-требителей біфштексів в Сполучених Штатах). Нотак зважування було б оціночним судженням, що відображає особисту точку зору.
Автомобільна індустрія США
Більше чверті автомобілів, що продаються сьогодні вСоедіненних Штатах, імпортується, при етомімпорт йде в основному з Японії. Слідом за рез-ким збільшенням імпорту в 1978-1980 рр.. вироб-дители США почали чинити тиск на прави-будівництві з метою запобігти подальшому ростімпорта
Обмеження імпорту прийняло форму доброволь-ного обмеження експорту з боку правитель-ства Японії. Японське уряд погодився, що японські фірми будуть збільшувати свій авто-мобільний експорт в Сполучені Штати не бо-леї ніж на обумовлену кількість автомобілів.
ТАБЛИЦЯ 37-5. Експорт яловичини з Аргентини сталвозможним завдяки винаходу рефрижераторів: вигоди і втрати
США Європа Аргентина
Виробники яловичини - +
Інші виробники 0 0 -
Споживачі + + -
Тут також були свої вигоди і втрати. Ограни-чення імпорту автомобілів з Японії повисілоцени на японські автомобілі для амеріканскіхпотребітелей і, ймовірно, підняло ціни на осталь-ні автомобілі.
Причина цього криється в тому, чтоамеріканскіе виробники могли тепер позво-лити собі підняти ціни на свої автомобілі, потомучто іноземна конкуренція була огранічена.Ограніченія привели також до скорочення робо-чих місць або принаймні до скорочення ростадоходов в Японії. З іншого боку, більша кіль-кість працівників американської автомобільнойіндустріі змогли зберегти свої робочі місця, авладельци акцій вітчизняних автомобільнихкомпаній витягли прибуток.
І в інших ситуаціях при обмеженні торговліімеются виграли і переможені. Обме-тільні заходи можуть приймати форму: ограніченіяекспорта певних товарів по стратегіческімпрічінам (Сполучені Штати, наприклад, катував-ються запобігти експорт складних компьютеровв Радянський Союз); обмежень на кредітованіестран, в яких порушуються права людини; обмежених експорту зерна в Радянський Союз іліограніченія всій торгівлі з певною странойкак міру економічної боротьби з нею.
Ці та інші заходи, що відбиваються на міжнародні торгівлю, створюють як переможців, так і переможених. Щоб порівняти виграші іпотері, ми далі докладно проаналізуємо поня-тя тарифу, а потім застосуємо цей аналіз до другімінструментам торговельної або комерційної політи-ки.
Про Торгова політика - це государственнаяполітіка, яка впливає на тор-Гауліт через податки, субсидії і прямі обмежених на імпорт або експорт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " морозильні камери "
 1. Земля
  морозильних камер неможливо про-переводити креветки для світового ринку, а без транс-кравців коштів - доставити креветки від вироб-ників на світові ринки. Отже, сучас-менное економічний розвиток означає обяеднання окремих досягнень, що дозволяє вестіпроізводство для
 2. 4. Що виграли і програли
  камери На рис 37-5 показаний експорт мороженої та охолоджувальних-денной яловичини зі Сполучених Штатів і Арген-тини в період 1900-1913 рр.. Винахід наприкінці XIX в. машинних способовохлажденія дало можливість Аргентині стати по-чальником мороженого м'яса на світовий ринок.Експорт, який був неможливий у 1900 р., прііспользованіі нової технології доставки м'яса вЕвропу зріс до 1913 г майже до 400 тис т.
 3. ЦІННОСТІ В ЕЛЕКТРОННО взаємопов'язаних глобального села
  камери показували візит Горбачова, площа Тяньаньмень була витіснена з пам'яті світу. Жахи Камбоджі і Бірми були відрізані від світу телевізійних репортажів і просто не існували для публіки, поки їх не перетворили на два фільми - «Вбивають поля» і «По ту сторону Рангуна». Боснію ж світові лідери ніколи не могли повністю ігнорувати, оскільки вона ніколи не зникала з телевізійних екранів.
 4. Лекція 10-я Нова історична школа
  камер і третейських судів для вирішення економічних конфліктів між робітниками і підприємцями. Передбачалися деякі мероприя-ку в області так званого фабричного законодавства. Потрібно сказати, що в більшості своїй катедер-соціалісти рішуче виступали проти таких заходів, як, допу-стим, 8-годинний робочий день, але проектували окремі заходи з охорони
 5. 8 об'єднані криві ринкової пропозиції і ринкового попиту.
  Камерах накопичилися надлишки готової продукції, яку вони бажали б, але не мають можливості реалізувати. Вони відповідають на надмірну пропозицію сни-жением цін, які продовжують падіння до тих пір, поки ринок не приходить в со-стояння рівноваги. Глава 4. Ринкові сили попиту та пропозиції 101 Ціна стаканчика морозива $ 3,00 Ринкова пропозиція Рис. 4.6
 6. Диференціація продукції
  камерах злодіями, які можуть або со-знатися, або зізнатися у крадіжці, яку вони со-вершили разом. Якщо розподіл виграшів (ослаблення покарання) відповідає ізображеннойна рис 12-1 моделі, то обидва ув'язнених доходять висновку, що в їхніх особистих інтересах краще усвідомити-ся, навіть незважаючи на те, що обом було б краще, якби обидва вони мовчали. Загроза помсти могла б вданому випадку
 7. Система ментальної гарту Діла
  камері, тобто сприймали б візуальну інфор-цію з підвищеною швидкістю, запам'ятовуючи при цьому специфічні деталі? Це дало б вам помітну перевагу, тому що у вас з'явилася б можливість швидше збирати інформацію, швидше її обробляти і приймати блискавичні рішення. Така спо-собность дозволила б вам реагувати оперативніше ваших конку-рентою. Весь процес
 8. УСПІШНІ ДИКТАТУРИ
  камеру і не на розстріл. Між 1925 і 1952 роками тільки один член Політбюро, верховного органу влади, покинув керівництво країни і помер своєю смертю. Не рахуючи тих, хто помер або покінчив з собою на посту, всі інші були страчені, убиті або померли в ув'язненні. Тільки після смерті Сталіна (і страти кількох колишніх керівників) відставка перестала бути синонімом смерті. Втім, це не
© 2014-2022  epi.cc.ua